Analýza privatizace a restitucí v ČR: Transformace národního hospodářství, zejména liberalizace vlastnických práv: privatizace, restituce a ostatní systémové změny

Analýza privatizace a restitucí v ČR: Transformace národního hospodářství, zejména liberalizace vlastnických práv: privatizace, restituce a ostatní systémové změny - Karel Zeman | I15cajalco.com

... a ostatní systémové změny, Nakladatelství Karolinum, Univerzita Karlova v Praze, 2017: ISBN 978-80-246-3796-9 Transformace národního hospodářství, zejména liberalizace vlastnických práv: privatizace, restituce a ostatní systémové změny Publikace je komplexní národohospodářskou analýzou celého čtvrtého pilíře transformace národního hospodářství ČR (tj ... Duben 2018 - Knihovna společenských věd T.G. Masaryka v ... ... . liberalizace vlastnických práv) v období 1989-2015. Transformace národního hospodářství, zejména liberalizace vlastnických práv: privatizace, restituce a ostatní systémové změny - Karel Zeman e-kniha Publikace je komplexní národohospodářskou analýzou celého čtvrtého pilíře transformace národního hospodářství ČR (tj. liberalizace vlastnických práv) v období 1989-2015. Analýza privatizace a restitucí v ... Analýza privatizace a restitucí v ČR - Karel Zeman ... ... . Transformace národního hospodářství, zejména liberalizace vlastnických práv: privatizace, restituce a ostatní systémové změny - Karel Zeman e-kniha Publikace je komplexní národohospodářskou analýzou celého čtvrtého pilíře transformace národního hospodářství ČR (tj. liberalizace vlastnických práv) v období 1989-2015. Analýza privatizace a restitucí v ČR : transformace národního hospodářství, zejména liberalizace vlastnických práv : privatizace, restituce a ostatní systémové změny / Karel Zeman Evaluace v kultuře : ekonomické hodnocení kulturních událostí a festivalů / Jiří Patočka a kol. Analýza privatizace a restitucí v ČR : transformace národního hospodářství, zejména liberalizace vlastnických práv : privatizace, restituce a ostatní systémové změny / Karel Zeman. -- Vydání první. -- Praha : Karolinum, 2018. -- 336 stran : ilustrace Byla to například liberalizace cen zahraničního obchodu, rušení rozsáhlých subvencí a dotací státních podniků, otázka udržení inflace a samozřejmě privatizace.. Specifika zahraničního obchodu. jazyková bariéra - firma musí najmout někoho, kdo se domluví. právní bariéra - právní řád v cílové zemi může být ... Analýza privatizace a restitucí v ČR Zeman, Karel. Publikace je komplexní národohospodářskou analýzou celého čtvrtého pilíře transformace národního hospodářství ČR (tj. liberalizace vlastn... Transformace národního hospodářství, zejména liberalizace vlastnických práv: privatizace, restituce a ostatní systémové změny ANALÝZA PRIVATIZACE A RESTITUCÍ V ČR. Transformace národního hospodářství, zejména liberalizace vlastnických práv: privatizace, restituce a ostatní systémové změny. Analýza privatizace a restitucí v ČR : transformace národního hospodářství, zejména liberalizace vlastnických práv: privatizace, restituce a ostatní systémové změny. Vydání první. Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017. 336 stran . ISBN 978-80-246-3796-9. ^ nahoru ^ Analýza privatizace a restitucí v ČR - Transformace národního hospodářství, zejména liberalizace vlastnických práv: privatizace, restituce a ostatní systémové změny. bežná cena 17,86 EUR. naša cena 15,18 EUR. akcia. Anarchie, stát a utopie - 21.století ... Privatizace a restituce. Rozsah a formy privatizace. Česká republika byla - i ve srovnání s ostatními tranzitivními ekonomikami - ve výchozím období transformace velmi postátněna. V roce 1989 soukromý sektor vyprodukoval 4 % a družstevní 10% domácího produktu. Analýza privatizace a restitucí v ČR : transformace národního hospodářství, zejména liberalizace vlastnických práv : privatizace, restituce a ostatní systémové změny / Karel Zeman. -- Vydání první. -- Praha : Karolinum, 2018. -- 336 stran : ilustrace Zeman, KarelAnalýza privatizace a restitucí v ČR : transformace národního hospodářství, zejména liberalizace vlastnickýc...

INFORMACE

AUTOR
Karel Zeman
DIMENZE
5,4 MB
NÁZEV SOUBORU
Analýza privatizace a restitucí v ČR: Transformace národního hospodářství, zejména liberalizace vlastnických práv: privatizace, restituce a ostatní systémové změny.pdf

POPIS

Publikace je komplexní národohospodářskou analýzou celého čtvrtého pilíře transformace národního hospodářství ČR (tj. liberalizace vlastnických práv) v období 1989–2015. Hlavním cílem knihy je prezentace výsledků dlouhodobého výzkumu zaměřeného na procesní, statistickou, ekonomickou a makroekonomickou analýzu privatizačního procesu, restitučních procesů, procesů likvidace a konkurzů státních podniků a transformace státního majetku do vlastnictví obcí realizovaných transformačními institucemi v ČR. Aby měl čtenář k dispozici kompletní náhled na jednotlivé segmenty transformace a jejich souvztažnosti, najde v knize charakteristiky všech čtyř transformačních pilířů (tj. liberalizaci cen, liberalizaci zahraničního obchodu, makroekonomickou stabilizaci a liberalizaci vlastnických práv). Monografie je také prvotním zdrojem většiny v ní publikovaných analytických dat a závěrů. Je určena odborné i laické veřejnosti, studentům a všem zájemcům o ekonomii, hospodářskou politiku, moderní hospodářské dějiny a navazující oblasti. Kniha navazuje na předchozí publikace Analýza privatizačního procesu v České republice, Analýza restitučních procesů v České republice a Vývoj vlastnictví k půdě a souvisejících procesů na území ČR od roku 1918 do současné doby a završuje je.

Chcete si přečíst knihu?Analýza privatizace a restitucí v ČR: Transformace národního hospodářství, zejména liberalizace vlastnických práv: privatizace, restituce a ostatní systémové změny ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Karel Zeman. Číst Analýza privatizace a restitucí v ČR: Transformace národního hospodářství, zejména liberalizace vlastnických práv: privatizace, restituce a ostatní systémové změny Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY