Popis staročeské apelativní deklinace: (se zřetelem k automatické morfologické analýze textů Staročeské textové banky)

Popis staročeské apelativní deklinace: (se zřetelem k automatické morfologické analýze textů Staročeské textové banky) - Pavlína Synková | I15cajalco.com

...tková rouška však může zmírnit intenzitu kontaktu s nákazou ... Univerzita Karlova. Filozofická fakulta - knihy | Databáze ... ... . Hlavní důvod, proč látkové roušky nosit preventivně, je ... Pokud sěApodaří vyjádřit tento vztah přiměřeným způsobem (aniž by text sklouzl k otevřené parodii), mluví se o tzv. překladu polemickém (viz Originál/Preklad, s. 229). 32 33 Vztah k jinému překladateli, který se někdy při práci na překladu ustavuje, může být vztahem spolupráce, návaznosti, konkurence, ev. polemiky. Ediční zpracování německy psaných pramenů 20. st ... Automaticke pracky k b | HLEDEJCENY.cz ... . polemiky. Ediční zpracování německy psaných pramenů 20. století vztahujících se k českým zemím /Eva Drašarová, Zdeňka Kokošková. Sborník archivních prací Roč. 68, č. 2 (2018), s. 443-465 Drda, Adam, 1971- Mareš, František, 1850-1939České sklo : příspěvky k dějinám jeho až do konce XVIII. století/ se zvláštním ohledem na jižní Čechy sestavil Frant. Mareš. Mareš. -- V Praze : Nákladem České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, 1893. Knihovna společenských věd T. G. Masaryka v Jinonicích je jednou z knihoven Univerzity Karlovy a vznikla sloučením původních katederních knihoven. Najdete nás v prostorách jinonického areálu UK Uváděly se tyto rozdílné rysy: skupiny zájmové x skupiny sociální, resp. sociálně degradované, vyděděné, pohybující se na samém společenském dně, či dokonce v podsvětí, v každém případě 68 / ii. styl ve vztahu k jazykovým útvarům a tzv. poloútvarúm v průmyslových městech (Praha - pražští pepici v prvních ... 3861 117 781 1343 1130 477 13. 26784246 191986759 2 0 1 0 0 0 0. 26784246 192010422 2 0 1 0 0 0 0. 26784246 191886026 3 0 0 1 0 0 0. 25328859 191879668 3 0 0 1 0 0 0 ......

INFORMACE

AUTOR
Pavlína Synková
DIMENZE
4,46 MB
NÁZEV SOUBORU
Popis staročeské apelativní deklinace: (se zřetelem k automatické morfologické analýze textů Staročeské textové banky).pdf

POPIS

Monografie přináší explicitní popis staročeské apelativní deklinace, který může sloužit jako základ pro automatické vygenerování tvarů spojených s morfologickými charakteristikami a lemmatem. Tyto tvary mohou být poté využity pro přiřazování morfologických kategorií (rodu, čísla a pádu) a lemmatu k tvarům vyskytujícím se v elektronizovaných staročeských textech. Popis koncovek a změn tvarotvorného základu je součástí tištěné verze, ostatní části jsou dostupné on-line.

Chcete si přečíst knihu?Popis staročeské apelativní deklinace: (se zřetelem k automatické morfologické analýze textů Staročeské textové banky) ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Pavlína Synková. Číst Popis staročeské apelativní deklinace: (se zřetelem k automatické morfologické analýze textů Staročeské textové banky) Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY