Christologie z pomezí: Jacques Dupuis, Roger Haight a Jon Sobrino

Christologie z pomezí: Jacques Dupuis, Roger Haight a Jon Sobrino - Petr Jandejsek | I15cajalco.com

...lish): Christology from below? A dispute over Jacques Dupuis, Roger Haight and Jon Sobrino Type: Dissertation Author: Mgr ... Christologie z pomezí - Petr Jandejsek, 2019, brožovaná ... ... . Bc. Petr Jandejsek, M.A. Supervisor: Doc. Ivana Noble, PhD. Opponents: ... Studie "Christologie z pomezí: Jacques Dupuis, Roger Haight a Jon Sobrino" přináší původní příspěvek českého teologa Petra Jandejska, který na vybraných osobnostech současné světové teologie přibližuje stav bádání v daných oblastech. JANDEJSEK, Petr.Christologie z pomezí: Jacques Dupuis, Roger Haight a Jon Sobrino.1. vyd. Praha: Karolinum, 2019. 228 ... Christologie z pomezí - iKarmel.cz ... . JANDEJSEK, Petr.Christologie z pomezí: Jacques Dupuis, Roger Haight a Jon Sobrino.1. vyd. Praha: Karolinum, 2019. 228 s. Teologie. ISBN 978-80-246-4257-4. KNA B2B Kontakt. Nové čokolády od sester Trapistek; Nové sušenky od sester Trapistek; Rok Bible Kniha 'Teologie náboženství, různé podoby postmoderní teologie a teologie osvobození patří knejvíce diskutovaným oblastem teologie posledních desetiletí. Studie Christologie z pomezí: Jacques Dupuis, Roger Haight a Jon Sobrino přináší původní příspěvek českého teologa Petra Jandejska, který na vybraných osobnostech současné světové teologie přibližuje stav ... Christologie z pomezí Jacques Dupuis, Roger Haight a Jon Sobrino Teologie náboženství, různé podoby postmoderní teologie a teologie osvobození patří k ... Kód: 0372011 Teologie náboženství, různé podoby postmoderní teologie a teologie osvobození patří k nejvíce diskutovaným oblastem teologie posledních desetiletí. Studie \\"Christologie z pomezí: Jacques Dupuis, Roger Haight a Jon Sobrino\\" přináší původní příspěvek českého teologa Petra Jandejska, který na vybraných osobnostech současné světové teologie přibližuje stav ... Studie "Christologie z pomezí: Jacques Dupuis, Roger Haight a Jon Sobrino" přináší původní příspěvek českého teologa Petra Jandejska, který na vybraných osobnostech současné světové teologie přibližuje stav bádání v daných oblastech. Studie "Christologie z pomezí: Jacques Dupuis, Roger Haight a Jon Sobrino" přináší původní příspěvek českého teologa Petra Jandejska, který na vybraných osobnostech současné světové teologie přibližuje stav bádání v daných oblastech. Christologie zdola? Spor o Jacquese Dupuise, Rogera Haighta a Jona Sobrina Christology from below? A dispute over Jacques Dupuis, Roger Haight and Jon Sobrino. dizertační práce [OBHÁJENO] Zobrazit/ otevřít. Text práce (1.954Mb) Abstrakt (151.4Kb) Abstrakt (anglicky) (150.5Kb) Posudek oponenta (3.344Mb) Beletrie pro děti do 10 let Zásilka z Knihozemě Beletrie pro děti nad 10 let Pohádky Dětská dobrodružství Sci-fi a fantasy pro děti Dívčí knihy Knihy pro nejmenší Komiksy pro děti Básně, říkanky a písničky Kniha zpřístupňuje českému čtenáři teologické prameny k počátkům ariánského sporu před koncilem v Nikaii (325), tj. texty „hereziarchy" Areia z Alexandrie, jeho oponenta biskupa Alexandra z Alexandrie a Areiových zastánců, zvláště biskupů Eusebia z Nikomédeie a Eusebia... Studie "Christologie z pomezí: Jacques Dupuis, Roger Haight a Jon Sobrino" přináší původní příspěvek českého teologa Petra Jandejska, který na vybraných osobnostech současné světové teologie přibližuje stav bádání v daných oblastech. Dárková sbírka tematických aforismů. Kratičké „meditace" pomohou rozvíjet pozitivní vlastnosti a nabídnout je našemu okolí, anebo najít v těžkých chvílích ztracenou půdu pod nohami. Studie "Christologie z pomezí: Jacques Dupuis, Roger Haight a Jon Sobrino" přináší původní příspěvek českého teologa Petra Jandejska, který na vybraných osobnostech současné světové teologie přibližuje stav bádání v daných oblastech....

INFORMACE

AUTOR
Petr Jandejsek
DIMENZE
10,13 MB
NÁZEV SOUBORU
Christologie z pomezí: Jacques Dupuis, Roger Haight a Jon Sobrino.pdf

POPIS

Teologie náboženství, různé podoby postmoderní teologie a teologie osvobození patří k nejvíce diskutovaným oblastem teologie posledních desetiletí. Studie "Christologie z pomezí: Jacques Dupuis, Roger Haight a Jon Sobrino" přináší původní příspěvek českého teologa Petra Jandejska, který na vybraných osobnostech současné světové teologie přibližuje stav bádání v daných oblastech. Přístupy k osobě Ježíše Krista, které publikace představuje, spojuje důsledné zohlednění zkušenosti teologa s kontextem, ve kterém svou teologii rozvíjí a v němž Krista poznává. S tím je spojeno odpovědně odvážné nové čtení církevního učení o Kristu. Spojení Dupuise, Haighta a Sobrina není nahodilé, neboť jde o jezuitské teology. Studie zkoumá, do jaké míry jsou společné rysy jejich teologického myšlení ovlivněny pokoncilní ignaciánskou spiritualitou, zkušeností s misijní prací a rovněž epochálním dílem jezuity Karla Rahnera. Všechny tři teology zároveň spojuje fakt, že jejich dílo bylo podrobeno šetření vatikánskou Kongregací pro nauku víry. Napětí mezi jejich teologickými přístupy a jistým pojetím církevní teologie, v publikaci spojované především s dílem Josepha Ratzingera, bývalého prefekta Kongregace a následně papeže Benedikta XVI., tvoří další osu publikace. Studie tak představuje spor o interpretaci druhého vatikánského koncilu a jeho odkazu pro (nejen) římskokatolickou teologii.

Chcete si přečíst knihu?Christologie z pomezí: Jacques Dupuis, Roger Haight a Jon Sobrino ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Petr Jandejsek. Číst Christologie z pomezí: Jacques Dupuis, Roger Haight a Jon Sobrino Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY