Evangelizace a víra

Evangelizace a víra - Aleš Opatrný | I15cajalco.com

...cká skutečnost, odehrávající se mezi hovořícím Bohem a vnímajícím člověkem, který Boží zvěst přijímá jako odpověď na své existenciální otázky ... Aleš Opatrný | KOSMAS.cz - vaše internetové knihkupectví ... . Mezinárodní teologická komise. Víra a inkulturace * (1988) Úvod. 1. Mezinárodní teologická komise při různých příležitostech reflektovala nad problematikou poměru víry a kultury. 1 V roce 1984 se MTK zabývala přímo tématem inkulturace víry ve studii věnované tajemství církve, která byla vypracována v souvislosti s nadcházející mimořádnou synodou konanou v roce ... Dle poznámek pražského kněze B. Bílého (22.9.1921 - 28.2.2002) zpracoval P. Mikul a V současné době se často hovoří o evangelizaci. Ale to není správ ... Evangelizace - Wikipedie ... ... Dle poznámek pražského kněze B. Bílého (22.9.1921 - 28.2.2002) zpracoval P. Mikul a V současné době se často hovoří o evangelizaci. Ale to není správný název, protože to, co je předkládáno, není nauka totožná s evangeliem, ale je to výklad katechizmu. Témata i didaktický sled "evangelizace" se neshodují s evangeliem. Je to především víra, avšak víra ve specifickém významu, která je zároveň i cílem evangelizace. Čtvrtá kapitola shrnuje Halíkovo pojetí evangelizace a v závěru autor práce předkládá a hodnotí ty Halíkovy důrazy, které považuje za zvlášť významné....

INFORMACE

AUTOR
Aleš Opatrný
DIMENZE
10,68 MB
NÁZEV SOUBORU
Evangelizace a víra.pdf

POPIS

Kniha Aleše Opatrného se nezabývá evangelizačními postupy a doporučeními, jak konkrétně evangelizaci v těch nebo oněch podmínkách vést. Snaží se podněcovat k přemýšlení zejména o trojici úzce souvisejících zásadních pojmů – evangelizace, víra a charakteristiky současné společnosti. K tomu patří také úvahy o dnešní cestě církve a o laicích jako důležitých činitelích v oblasti evangelizace. Evangelizace je zde chápána jako přiblížení evangelia člověku, které mění jeho život. Víra jako dialogická skutečnost, odehrávající se mezi hovořícím Bohem a vnímajícím člověkem, který Boží zvěst přijímá jako odpověď na své existenciální otázky.Důraz je přitom kladen na vnímání příhodného času (kairos), kdy je člověk s Božím přispěním schopen evangelium přijímat. Charakteristiky současné společnosti jsou viděny jako důležitý podklad pro chápání našich současníků.

Chcete si přečíst knihu?Evangelizace a víra ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Aleš Opatrný. Číst Evangelizace a víra Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY