Podvojné účetnictví 2016

Podvojné účetnictví 2016 - Jana Skálová | I15cajalco.com

...e účetní výkazy - rozvahu a výsledovku, dále pak způsoby vedení účtů a základní zásadu účetnictví (= podvojnost zápisů) ... Ježek software | Tvoříme nástroje pro řízení firem ... . Účetnictví je samozřejmě mnohem složitější, v tomto rychlokurzu najdete opravdové základy. Přednáška základů účetnictví včetně prezentací přednášejícího. Témata: Historie účetnictví, předmět účetnictví, aktiva, pasíva, rozvaha ... Aktualizováno dle novely zákona o účetnictví platné od 1.1.2016 Třídy účetní osnovy: Účtová třída 0 - Dlouhodobý maje ... 563/1991 Sb. Zákon o účetnictví ... ... Aktualizováno dle novely zákona o účetnictví platné od 1.1.2016 Třídy účetní osnovy: Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek (Aktiva) Účtová třída 1 - Zásoby (Aktiva) Účtová třída 2 - Krátkodobý finanční majetek a peněžní prostředky (Aktiva a Pasiva) Účtová třída 3 - Zúčtovací vztahy (Aktiva a Pasiva) Účetnictví jasně a srozumitelně - prakticky vysvětlené podvojné účetnictví, daně, kalkulačky, předkontace, účetní testy a slovník. Jak z předchozího odstavce vyplývá, účetnictví je to samé, co bylo dříve podvojné účetnictví. Zjednodušeně řečeno, v účetnictví se účtuje o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv, dále o nákladech a výnosech a o výsledku hospodaření. Účtuje se tzv. POHODA je oblíbený ekonomický software na účetnictví pro malé, střední a větší firmy. Program je vhodný i pro účtující příspěvkové a nevýdělečné organizace. Účetnictví každé čtvrté firmy v ČR je vedeno v programech Ježek software . Aktuální zprávy a novinky. 15. květen Úprava provozní doby hotline do standardních časů . Letošní upgrado...

INFORMACE

AUTOR
Jana Skálová
DIMENZE
7,80 MB
NÁZEV SOUBORU
Podvojné účetnictví 2016.pdf

POPIS

Pro všechny, kteří mají zájem dobře se naučit podvojně účtovat, je zde tato kniha! Zaměřuje se na nejčastější účetní operace, které nastávají v praxi podnikatele. Výklad je jednoduchý a srozumitelný díky řadě příkladů. Vydání pro rok 2016 obsahuje novinky, které přináší novela zákona o účetnictví, vyhlášky a navazující předpisy. Jde o aktualizaci v novém právním prostředí, tedy zejména podle nové terminologie z občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích. V knize je řešeno např. účtování o zálohách na podíly na zisku, další novinkou jsou některé postupy podle nového zákona o obchodních korporacích, např. účetní a daňový pohled na zálohy na podíly na zisku a jejich zúčtování při rozhodování valné hromady schvalující účetní závěrku. Část knihy se věnuje také obsahu účetní závěrky, sestavení výkazů a obsahuje řadu příkladů na cash-flow.

Chcete si přečíst knihu?Podvojné účetnictví 2016 ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Jana Skálová. Číst Podvojné účetnictví 2016 Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY