Zázněje

Zázněje - Lubor Vyskoč | I15cajalco.com

... rozsahu lidského sluchu je asi 1,400; celkový počet tónů v rovnoměrně temperovaných stupnicích v kmitočtovém rozsahu 16 až 16000 Hz, je 120 ... UR-CSI - AN12A - Praha - Ruzyně (PRG/LKPR) - planes.cz ... . „Naše ucho vnímá součet a rozdíl frekvencí. A rozdíl dvou blízkých frekvencí způsobuje takzvané zázněje, které v podstatě vytváří třetí tón nebo něco, co bychom jako třetí tón mohli nazvat," přibližuje hudebnice Natálie Pleváková. Pokud bychom hlubší tón hledali ve světě mimo naši hlavu, nenajdeme ho. OSCILÁTOR 555. Jeden z nejznámějších integrovaných obvodů, časov ... Zpracování Zázněje Z Dopplerovského Radarového Senzoru ... . Pokud bychom hlubší tón hledali ve světě mimo naši hlavu, nenajdeme ho. OSCILÁTOR 555. Jeden z nejznámějších integrovaných obvodů, časovač NE555 o kterém jsem zde již psal, je schopen vyrábět elektrické kmity od desetin hertzů až do vysokofrekvenční oblasti, tedy tak zvané „rádiové" kmitočty, používané v přijímačích a vysílačích. Zpracování zázněje z Dopplerovského radarového senzoru POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ: Prostudujte a zpracujte problematiku digitalizace analogových dat a způsob měření rychlosti, založený na Dopplerově principu. Navrhněte zařízení pro zpracování, digitalizaci a přenos získaných dat z radarového senzoru HB410. cs 7. „ systémem s posunutou nosnou " se rozumí systém používaný v situacích, kde rádiové pokrytí nelze zajistit jen jedním vysílačem a přijímačem a kde z důvodu potlačení zázněje (interferencí mezi vysílanými signály) jsou jednotlivé signály rozladěny (off-set) od hlavní nosné frekvence; Předpokládám, že sfázováním všech motorů by se ty zázněje daly efektivně potlačit. Už dříve jsem vypozoroval, že An-12 je jediné letadlo, které slyším i v letové hladině (dost často slyším, ale nevidím, potom jen dohledám ve FR24). A co ty indukční zázněje, to mi hlava nebere. To je tak, když se někdo místo obyčejného laického popisu problému snaží popsat to jakože odborně a vznikne z toho takový paskvil, že tomu potom nerozumí vůbec nikdo, ani laikové, ani odborníci... ZÁZNĚJE Využívám akustického jevu ke kompozici tak, že zvuk kteréhokoliv nástroje (I.pianina, II.citery, III.kytary) doplňuji elektronickou aditivní syntézou, kterou v průběhu skladby vzhledem k nástroji rozlaďuji. Při střetu elektronického signálu se zvukem nástroje v prostoru se vyjevují zázněje napříč alikvótami ... Zázněje byly na m.j. 173,164,157,139,131,107 atd. Hlavní kmitočet asi na 148 S9 + 10 dB. Po zapnutí LNA byly zázněje tak jako při vypnutí, ale v širším rozsahu 144.050 - 145.520 MHz síla S9 + 60 dB. Zázněje Když posloucháme po sobě dva tóny, jejichž frekvence jsou řekněme 552 Hz a 564 Hz, většina z nás je od sebe nedokáže odlišit. Když ale oba tóny dorazí do našeho ucha současně, uslyšíme tón, jehož frekvence je 558 Hz, tedy průměr původních dvou frekvencí. Rázy (zázněje) Pomůcky Datalogger Vernier LabQuest 2. Teorie Pokud zní současně dva jednoduché tóny, jejichž frekvence se liší jen málo, dochází k periodickému zesilování a zeslabování výsledného zvuku - tomuto jevu říkáme rázy (nebo také zázněje). zázněje 1200 Hz (pro limitní nastav...

INFORMACE

AUTOR
Lubor Vyskoč
DIMENZE
4,34 MB
NÁZEV SOUBORU
Zázněje.pdf

POPIS

Sbírka Lubora Vyskoče (nar. 1966) představuje po knihách Kentauří mládě (MF, 1989), Satelity na drahách (2000). Návštěva v kaleidoskopu, Motýli na obzoru (obě 2017) a Mořské korály (Větrné mlýny 2018), šestou sbírku tohoto básníka, nikoli snad neznámého, ale žijícího na pomezí literárního dění. Sbírka představuje dosud nepublikovaný výbor z tvorby za posledních dvacet let, během nichž se autor bojující s těžkou nemocí, dopracoval ke ztišené, křehké poetice, která je nesena jeho jedinečném viděním a prožíváním světa.

Chcete si přečíst knihu?Zázněje ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Lubor Vyskoč. Číst Zázněje Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY