Glosy mezi řádky

Glosy mezi řádky - Ivan Fontana | I15cajalco.com

...ty v lat. písemných památkách. Staroslověnština: nejstarší slovanský spisovný jazyk ... Svět Mezi Řádky (@svetmeziradky) profile on Instagram ... ... . Slovo glosa je řeckého původu. V antice a ve středověku se glosou rozuměla poznámka na okraji nebo uvnitř textu (mezi řádky), jejím úkolem bylo blíže objasnit nebo upřesnit význam nesnadno pochopitelné pasáže či neobvyklého, zastaralého slova. Glosu si tedy můžeme představit jako pomůcku pro čtenáře. Po básnické sbírce „Glosy mezi řádky" přichází autor s další knihou, jejíž obs ... BOHEMIKA | Nový encyklopedický slovník češtiny ... . Po básnické sbírce „Glosy mezi řádky" přichází autor s další knihou, jejíž obsah výstižně charakterizuje její název. Mnoho básní i aforizmů autor publikoval v širokém časovém spektru od roku 1974 až po současnost v četných časopisech, novinách, sbornících a specializovaných almanaších. ), jehož součástí je glosovaný příklad. Glosy se skládají (a) z morfémů/kmenů metajazyků, (b) z gramatických značek čerpaných z předem definovaného repertoáru, (c) ze symbolů označujících hranice mezi morfémy, resp. oddělujících hodnoty uváděné v značkách ( Lehmann, 2004). Text v objektovém jaz. dostupnost neznámá. 250 Kč 225 Kč. Po básnické sbírce „Glosy mezi řádky" přichází autor s další knihou, jejíž obsah výstižně... - o pronikání češtiny do literatury a do veřejného života svědčí glosy (české poznámky mezi řádky nebo na okraji latinských knih). Glosy se nemusí vztahovat přímo k textu, mohou mít i světský ráz, např. poznámky v chorální knize svatojiřské - řeholnice hodnotila své známé mnichy + opaty - SV. Sloužil-li těmto vpiskům prostor mezi řádky (inter lineas), nehovoříme o margináliích, nýbrž o interlineárních glosách. Tištěné meziřádkové glosy jsou charakteristické pro právnickou literaturu. Výjimkou nejsou ovšem ani beletristické tituly, např. Vyrůstal jsem v době, kdy mezi námi kluky byla kytara víc než hudební nástroj. Byl to i prostředek, jak na večírcích vzbudit zájem holek. A tak jsme brnkali skoro všichni a nerozhodovalo ani tak, kdo to uměl líp, šlo spíš o to, kdo víc zaujal, kdo dřív zahrál to, co právě zaznělo jako novinka z rádia, a jak to uměl podat. Po básnické sbírce „Glosy mezi řádky" přichází autor s další knihou, jejíž obsah výstižně charakterizuje její název. Mnoho básní i aforizmů autor publikoval v širokém časovém spektru od roku 1974 až po současnost v četných časopisech, novinách, sbornících a specializovaných almanaších. Glosy. Dramatická výchova a veřejnost ... ale i řádky dalších knížek pro děti. ... tři roky, se mezi uchazeči o studium vyskytují čím dál častěji zájemci, kteří asi jen podléhají povinnosti získat kvalifikaci, nebo se jim snad zdá, že obor je snadný a hlavně bez matematiky či jiného pro ně nepřijatelného nároku ... staročeské glosy, tedy glosy vpisované mezi řádky latinské bible, které se v případě tzv. Vídeňských glos ještě prolínají s církevní slovanštinou. První souvislé překlady biblických textů (evangelia a žalmy) vznikaly v 13. a 14. stolet ... Po básnické sbírce „Glosy mezi řádky" přichází autor s další knihou, jejíž obsah výstižně charakterizuje její název. Mnoho básní i aforizmů autor publikoval v širokém časovém spektru od roku 1974 až po současnost v četných časopisech, novinách, sbornících a specializovaných almanaších.…...

INFORMACE

AUTOR
Ivan Fontana
DIMENZE
3,95 MB
NÁZEV SOUBORU
Glosy mezi řádky.pdf

POPIS

Po básnické sbírce „Jitra tuláků, bardů a snílků“ přichází autor s novou knihou, která navazuje na předchozí vydání básní, především na dvě sbírky vydané nakladatelstvím Petrklíč, 2016 (Čtverák pod Petřínem) a Kmen 2017 (Kolotoč světa). Mnoho básní autor publikoval v širokém časovém spektru od roku 1974 až po současnost v četných časopisech, novinách, sbornících a specialisovaných almanaších. Nakladatelství KAMPE tímto titulem vydává již pátou autorovu knížku.

Chcete si přečíst knihu?Glosy mezi řádky ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Ivan Fontana. Číst Glosy mezi řádky Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY