Úvod do vnitřního lékařství

Úvod do vnitřního lékařství - Jitka Mlíková Seidlerová | I15cajalco.com

...bsahuje kromě jiného také cíle patofyziologie a základní terminologii ... Hepatologie - úvod do problematiky | proLékaře.cz ... . Etiologie a patogeneze nemoci: orgánová, buněčná a molekulární úroveň poznání. Prezentace jsou dílem Ústavu patologické fyziologie, 1. lékařské fakulty, Univerzity Karlovy v Praze. V prvním díle třídílné řady učebnic Vnitřního lékařství najdete tyto hlavní kapitoly: Úvod do vnitřního lékařství Obecná symptomatologie a základy fyzikálního vyšetření Vyšetřovací metody Klinická farmakologie Gerontologie, geriatrie a zvláštnosti chorob ve stáří Jiné léčebné postupy ve vnitřním lékařství Slovníček cizích výrazů. Úvod do rehabilitace (VP2019) ... Novinky z vnitřního lékařství/Zá ... Kniha: Úvod do vnitřního lékařství | Knihy.ABZ.cz ... . Úvod do rehabilitace (VP2019) ... Novinky z vnitřního lékařství/Základy vnitřního lékařství (všechny VP) 27.-31. 1. 2020 ... - obor vnitřního lékařství zabývající se péčí o zdraví kojenců, dětí a mladistvých; onkologie - obor vnitřního lékařství, který se zabývá prevencí, diagnostikou a nechirurgickou léčbou nádorových onemocnění; nefrologie - odvětví medicíny zabývající se diagnózou ledvin, transplantací ledvin a dialýzou; Lékařství nebo medicína (z lat. ars medicina, umění léčit) je aplikovaná biologická věda o zdraví, stavech a chorobných procesech člověka, o způsobech léčení a předcházení nemocem. Úkolem tohoto vědního oboru je chránit a zlepšovat zdraví.Jak již bylo řečeno, opírá o poznatky biologie, chemie, fyziky a stále více se prosazuje také informatika....

INFORMACE

AUTOR
Jitka Mlíková Seidlerová
DIMENZE
5,20 MB
NÁZEV SOUBORU
Úvod do vnitřního lékařství.pdf

POPIS

Učebnice pro studenty medicíny i pro začínající lékaře interních oborů a praktické lékaře zahrnuje popis fyzikálního vyšetření, úvod do zobrazovacích, funkčních a laboratorních vyšetření, která jsou v interně a jejich podoborech často používána, s praktickým popisem jejich indikací a kontraindikací a popisem přípravy pacienta na tato vyšetření. Na rozdíl od jiných podobných publikací je v knize věnován prostor výživě a současným možnostem a indikacím podpůrných realimentačních programům, je zařazena kapitola věnovaná základnímu neurologickému vyšetření, kapitola věnovaná chronickým ranám a dekubitům, kapitola popisující vyšetření pacienta s podezřením na náhlou příhodu břišní a kapitola týkající se zhodnocení vitálních hodnot nemocného a vyšetření nemocného v akutním stavu.

Chcete si přečíst knihu?Úvod do vnitřního lékařství ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Jitka Mlíková Seidlerová. Číst Úvod do vnitřního lékařství Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY