Stáří k poradě, mladí k boji: Radikalizace mladé generace českých socialistů 1900–1920

Stáří k poradě, mladí k boji: Radikalizace mladé generace českých socialistů 1900–1920 - Lukáš Fasora | I15cajalco.com

...0-1920. ... Sekularizace českých zemí v letech 1848-1914 ... Generace v socialistickém dělnickém hnutí v letech 1870 ... ... . Cena: ... Stáří k poradě, mladí k boji: Radikalizace mladé generace českých socialistů 1900-1920 Stáří k poradě, mládí k boji : radikalizace mladé generace českých socialistů 1900-1920 / Lukáš Fasora. - 1. vydání - Brno : CDK, Centrum pro studium demokracie a kultury, 2015 - 242 stran ; 22 cm ISBN 978-80-7325-364-6: F 85460 Výběr z publikací: Český antiklerikalismus (2015, společně s J Hanušem, S. Balíkem, M. Vlhou); Josef Hybeš - život, dílo a mýtu ... Stáří | Slovník cizích slov ... . Balíkem, M. Vlhou); Josef Hybeš - život, dílo a mýtus (2017); Stáří k poradě, mládí k boji. Radikalizace mladé generace českých sociialistů 1900-1920 (2015); Dělník a měšťan. Vývoj jejich vzájemných vztahů v šesti moravských městech 1870-1914 (2010); Stáří k poradě, mládí k boji. Radikalizace mladé generace českých socialistů 1900-1920 (2015); Český antiklerikalismus (2015, spolu se Š. Stáří k poradě, mládí k boji Radikalizace mladé generace českých socialistů 1900-1920. Cena: 254,- K ... Stáří k poradě, mladí k boji. Lukáš Fasora | CDK (2015) Radikalizace mladé generace českých socialistů 1900-1920 Kniha přináší metodologicky inovativní výklad změn v socialistickém hnutí v českých zemích v letech 1900-1920. Dramatické události světové války, revoluce v Rusku, rozpad monarchie a vznik republiky ... Úvaha nad novou knihou z dějin sociálních hnutí Stáří k poradě, mládí k boji. Kniha se zabývá generacemi mladých socialistů, a to především sociálních demokratů, v letech 1900 až 1920. Příčiny a zdroje radikalizace mladých sociálních demokratů hledá prostřednictvím generačního přístupu. The Small State Facing Asymmetric Environment ... Stáří k poradě, mládí k boji - Radikalizace mladé generace českých socialistů 1900-1920 Stáří k poradě, mládí k boji. Radikalizace mladé generace českých socialistů 1900-1920. FASORA, Lukáš. Stáří k poradě, mládí k boji. Radikalizace mladé generace českých socialistů 1900-1920. 1. vydání. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2015. 242 s. ISBN 978-80-7325-364-6. Fasora, Lukáš, 1972-Stáří k poradě, mladí k boji : radikalizace mladé generace českých socialistů 1900-1920 / Lukáš Fasora. -- 1. -- 1. vydání. V českých zemích se aktivně zapojil do organizace sociální demokracie a zároveň se po šestiměsíčním žaláři, souvisejícím s aktivitami ve Vídni, živil manuální prací v textilním průmyslu. ... a Stáří k poradě, mládí k boji: Radikalizace mladé generace českých socialistů 1900-1920 (CDK, 2015). S použitím ... FASORA, Lukáš: Stáří k poradě, mládí k boji. Radikalizace mladé generace českých socialistů 1900-1920. Centrum pro studium demokracie a kultury, Brno 2015. Fasora, Lukáš, Stáří k poradě, mládí k boji :radikalizace mladé generace českých socialistů 1900-1920 CDK, Centrum pro studium demokracie a kultury 2015 C 110196 Brož, Prokop, Církev a II. vatikánský koncil :perspektivy současné ekleziologie Pavel Mervart 2015 C 110197 Snyder, Timothy, Černá zem :holokaust - Stáří k poradě, mládí k boji. Radikalizace mladé generace českých socialistů 1900-1920. 1. vydání. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2015. 242 s. ISBN 978-80-7325-364-6. info; FASORA, Lukáš. Politická biografie socialistických vůdců....

INFORMACE

AUTOR
Lukáš Fasora
DIMENZE
6,5 MB
NÁZEV SOUBORU
Stáří k poradě, mladí k boji: Radikalizace mladé generace českých socialistů 1900–1920.pdf

POPIS

Kniha přináší metodologicky inovativní výklad změn v socialistickém hnutí v českých zemích v letech 1900–1920. Dramatické události světové války, revoluce v Rusku, rozpad monarchie a vznik republiky jsou nahlíženy z pohledu mladé generace příslušníků a sympatizantů socialistického hnutí s cílem představit čtenáři alternativní pohled na poměrně dobře známé události českých a světových dějin. Metodologickou oporou je autorovi generační přístup, poprvé v české historické vědě takto komplexně uplatněný na historickou látku. Autor upozorňuje na generačně specifickou interpretaci světa u mládeže narozené v letech 1885–1900 s citem pro interpretační rozdíly dané národnostní, třídní nebo politickou příslušností. Vývoj v českých zemích je systematicky srovnáván i se situací socialistické mládeže mimo habsburskou říši i v rámci jednotlivých socialistických stran Předlitavska. Z hlediska historické vědy byly dosavadní interpretace zmíněných událostí na generační faktor chudé, někdy dokonce generačním aspektem nedotčené, s tendencí k unitarizaci výkladu historických jevů. Generační metoda v tomto smyslu osvědčila svoji relevanci jako cesta k bohatšímu historickému poznání. Osvědčila se jako nástroj k odmítnutí ideologické předpojatosti, ať už ve smyslu adorace „Masarykovy republiky“, nebo naopak hagiografie počátků komunistického hnutí. Generační přístup se ukázal jako vhodný a nutný korektor zvláště událostních politických dějin, ale také jako plnohodnotný interpretační rámec pro práci historika: pojem generace proto můžeme bez pochyb zařadit mezi základní nástroje historikova poznání, vedle pojmů jako jsou národ, třída nebo gender.

Chcete si přečíst knihu?Stáří k poradě, mladí k boji: Radikalizace mladé generace českých socialistů 1900–1920 ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Lukáš Fasora. Číst Stáří k poradě, mladí k boji: Radikalizace mladé generace českých socialistů 1900–1920 Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY