Liberální demokracie v době krize: Perspektiva politické filosofie

Liberální demokracie v době krize: Perspektiva politické filosofie - Pavel Dufek, | I15cajalco.com

...r: Milan Znoj; Jan Bíba; Jana Vargovčíková Kapitoly rozebírají krizi současné liberální demokracie ve světě ... Liberální demokracie v době krize: perspektiva politické ... ... . Autoři se rovněž pokoušejí nalézt učinné léky na vleklé neduhy ... Nejširší výběr e-knih je připraven. Za pár minut můžete číst Liberální demokracie v době krize od Pavel Dufek,Jiří Baroš,Sylvie Bláhová,Tereza Křepelová. Nakupujte u vašeho knihkupce s tradicí. Book Review: Liberal democracy in times of crisis: Political Philosophy Perspective (Recenzia na knihu: Liberální d ... Kniha: Liberální demokracie v době krize | Knihy.ABZ.cz ... . Book Review: Liberal democracy in times of crisis: Political Philosophy Perspective (Recenzia na knihu: Liberální demokracie v době krize: Perspektiva politické filosofie) Journal Politické vedy has been released since 1998. The aim of the academically reviewed journal is to publish original articles of Slovak and foreign authors, concerning different fields of social science Liberální demokracie v době krize ... Základní otázkou knihy je tedy schopnost politické filosofie odpovědět na současnou politickou a ústavní krizi liberálních demokracií; prostřednictvím k tomu je zkoumání témat jako teorie a modely demokracie, konstitucionalismus, dělba moci, vztah lidských práv a demokracie ... Krize liberální demokracie a politická teorie: úvodní poznámky. In Pavel Dufek a Jiří Baroš. Liberální demokracie v době krize. Perspektiva politické filosofie. 1. vyd. Praha - Brno: Sociologické nakladatelství - Masarykova univerzita, 2019. s. 14-29, 16 s. Edice studie, sv. 136. ISBN 978-80-7419-277-7. Liberální demokracie v době krize. Perspektiva politické filosofie (Liberal Democracy in Times of Crisis: The Perspective of Political Philosophy) Sociologické nakladatelství (SLON) - Masaryk University, 2019. 308 pages. Co-edited with Jiří Baroš. Demokracie (řecky δημοκρατία dēmokratía, doslovně „vláda lidu") je forma vlády, ve které má lid právo volit zákonodárce.Způsob volby zástupců lidu v demokratickém státě určuje ústava.Existují dvě formy demokracie: přímá demokracie a zastupitelská demokracie.V přímé demokracii lid rozhoduje o zákonech přímo například referendem....

INFORMACE

AUTOR
Pavel Dufek,
DIMENZE
4,9 MB
NÁZEV SOUBORU
Liberální demokracie v době krize: Perspektiva politické filosofie.pdf

POPIS

Liberální demokracie je na počátku 21. stoletá údajně v krizi – politické, hospodářské, krizi důvěry, krizi reprezentace, krizi konstitucionalismu, krizi sebedůvěry. Existuje cesta ven z této krize? A kam vlastně liberální demokracie míří? Političtí filosofové a filosofky se domnívají, že právě jejich disciplína dokáže nejen formulovat správné otázky, ale také nabídnout konstruktivní odpovědi – i proto, že období závažných proměn a krizí byla v lidských dějinách vždy doprovázena vrcholnými výkony politického filosofování. Na tomto pozadí autorský tým z Katedry politologie Masarykovy univerzity v Brně prozkoumává některé nejvýznamnější odborné diskuse, které v soudobé politické filosofii probíhají a které se týkají životaschopnosti liberální demokracie jakožto doposud dominantního modelu vládnutí. Ve dvanácti kapitolách – věnovaných mimo jiné logice politické reprezentace, vztahu demokracie a lidských práv, utopismu a realismu v politickém myšlení nebo konstitucionalistické obhajobě populismu – vyzývají Dufek, Baroš a kol. k zahájení debat, které v českém prostředí dosud příliš nezaznívají. Kniha jako celek i jednotlivé kapitoly přitom oslovují jak širší odbornou veřejnost, pro niž může sloužit jako podnět k výzkumným snahám, tak studenty a studentky politických věd, filosofie a dalších společenskovědních a humanitních oborů, jimž kniha nabízí pokročilý úvod do klíčových problémů současné politické filosofie.

Chcete si přečíst knihu?Liberální demokracie v době krize: Perspektiva politické filosofie ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Pavel Dufek,. Číst Liberální demokracie v době krize: Perspektiva politické filosofie Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY