Moderní dějiny 23/1 2015

Moderní dějiny 23/1 2015 - - | I15cajalco.com

...d hraběte Karla Chotka na revoluční rok 1848, která přináší deníkové ... Sedm let v Gulagu (13. 5. 2015) - YouTube ... ... Moderní dějiny: sborník k dějinám 19. a 20. století (Modern History: Studies into 19th and 20th century history) 2015 | 23 | 1 | 127-154 Article title. První československá pozemková reforma před Společností národů. ... > Moderní dějiny > MODERNÍ DĚJINY roč. 23, 2015, č. 1. OBSAH • CONTENT. STUDIE • STUDIES. Lenka DVOŘÁKOVÁ Šlechtic a revoluce. Pohled Karla Chotka na revoluční r ... The Armenian Genocide - YouTube ... . Lenka DVOŘÁKOVÁ Šlechtic a revoluce. Pohled Karla Chotka na revoluční rok 1848 [Nobleman and revolution. Count Karl Chotek's view of the 1848 Year of Revolution] s. 1-20. Marie L. NEUDORFLOVÁ Good Morning Music VR 360° Positive Vibrations - 528Hz The Deepest Healing - Boost Your Vibration - Duration: 2:00:01. Nature Healing Society Recommended for you. 360° Published on Mar 27, 2015 A short documentary designated to teach high school students. The documentary is part of the series "First-hand history" and includes testimonies of Armenian Genocide. Od září 2015 nabízí Muzeum romské kultury nový lektorský program věnovaný holocaustu Romů. V průběhu programu žáci pracují s autentickými výpověďmi přeživších. Programy jsou určené žákům 2. stupně ZŠ a středních škol. Účast na programu je zdarma. Otroctví - dědičné zbavení lidského jedince všech práv i možnosti rozhodovat o sobě sama - je staré téměř jako lidstvo samo. Existovalo ve většině známých sp... Portaro - Webový katalog knihovny. časopis pro dějiny 19. a 20. století = Modern History. Journal for the History of the 19th and 20th Century Křest knihy Františka Poláka Sedm let v Gulagu. Vzpomínky pražského advokáta na sovětské pracovní tábory (ÚSTR, 2015). František Polák byl legionář v Rusku, ... Jiří Grygar Prednáška: Žeň objevů 2017 | Astronomická žatva 2017 | Vesmír | Astronómia diskusia - Duration: 2:32:47. FMFI UK 127,408 views MODERNÍ DĚJINY, Časopis pro dějiny 19. a 20. století. roč. 23, 2015, č. 2 Vedoucí redaktor: Jan Němeček. Praha, Historický ústav 2015, 340 s. Druhé číslo časopisu Moderní dějiny v roce 2015 uvádí nekrolog na váženého kolegu, Moderní dějiny: sborník k dějinám 19. a 20. století (Modern History: Studies into 19th and 20th century history) 2015 | 23 | 1 | 21-39 Tytuł artykułu. Reflexe anglického a amerického ženského hnutí v českých ženských časopisech do roku 1914 ... Moderní dějiny: sborník k dějinám 19. a 20. století (Modern History: Studies into 19th and 20th century history) 2015 | 23 | 1 | 259-280 Tytuł artykułu. Laický prvek a z...

INFORMACE

AUTOR
-
DIMENZE
4,19 MB
NÁZEV SOUBORU
Moderní dějiny 23/1 2015.pdf

POPIS

První číslo časopisu Moderní dějiny v roce 2015 otevírá studie Lenky Dvořákové Šlechtic a revoluce. Pohled hraběte Karla Chotka na revoluční rok 1848, která přináší deníkové komentáře jednoho z významných šlechticů v českých zemích na domácí a zahraniční události uvedeného revolučního roku. Navazující studie Marie L. Neudroflové Reflexe anglického a amerického ženského hnutí v českých ženských časopisech do roku 1914 na podrobné analýze uvedených periodik osvětluje názory českého ženského hnutí na podobná hnutí v „anglosaském“ světě a přináší komparaci jejich aktivit. Další studie Josefa Tomeše Čeští státoprávní pokrokáři za první světové války popisuje politické, organizační i publicistické aktivity členů této strany v prvním domácím i zahraničních odboji. Navazující studie Pavla Marka Zápas o vlastnictví kostelů po vzniku Československa se zabývá velice citlivou otázkou majetkových poměrů mezi tradičními a nové vznikajícími církvemi po první světové válce a svoje závěry shrnuje v podrobných tabulkách. Potom studie Kristýny Kaucké První československá pozemková reforma před Společností národů. Zájmy říšskoněmeckých a maďarských velkostatkářů na základě studia v archivu Společnosti národů obohacuje pohled na toto tradiční téma z vnějšího hlediska a mezinárodního postavení Československa. Číslo pokračuje studií Lukáše Novotného Cesta ke vstupu německých ministrů do československé vlády v roce 1926. K problému vnímání německého aktivismu v Československu ze strany rakouského vyslanectví v Praze, která velice složitou otázku německého aktivismu přibližuje z pozice rakouské diplomacie a celkových vztahů Prahy a Vídně. Navazuje studie Jany Škerlové Vztahy k Itálii a Německu jako třecí plochy československo-jugoslávských vztahů v letech 1929-1934, která pojednává o problémech malodohodového spojenectví Prahy a Bělehradu v jejich vztazích s Římem a Berlínem. Následná studie Milana Hlavačky Proměny místopisného názvosloví (místních názvů, obcí, ulic, veřejných prostranství měst a pomístních názvů) v českých zemích po roce 1945 popisuje jak se převratné společenské a politické změny po druhé světové válce projevovaly na mnohdy radikálních změnách uvedeného názvosloví. Závěrečná studie Pavla Žáka Pavel VI. a evropská společenství v letech 1963-1978 pojednává o změnách přístupu diplomacie Vatikánu k probíhající integraci západní Evropy. V oddílu Materiály je studie Ivany Bláhové a Daniely Němečkové Laický prvek a zákon o zlidovění soudnictví věnována změnám soudního systému v souvislosti se společenskými a politickými změnami v Československu po druhé světové válce. Číslo uzavírají informační oddíly Kronika a Recenze.

Chcete si přečíst knihu?Moderní dějiny 23/1 2015 ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor -. Číst Moderní dějiny 23/1 2015 Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY