Klauzury DAMU 2013-2014

Klauzury DAMU 2013-2014 - Eva Kyselová (ed.), | I15cajalco.com

...ratury pro střední školy (diplomová práce Rané divadelní hry Milana Uhdeho), 2008 - dosud, KDS FF MU, doktorské studium ... PDF Online Řím - Prazska PDF - PRAZSKAMUZEA1918-2018.CZ ... ... Klauzury DAMU 2013-2014 7/15. LANTA Petr: Z. Bratršovská, F. Hrdlička: O kočkách a lidech 5/15. M. Bystrov, P. Nikl: Nech ten mech 7/15. Vyhoukaná sowa: Jsem blázen do tvý holky (CD) 6/15. Dotazník aneb Hledání divadelního času. BRETT Ondřej 8/2. DALECKÝ Michal 2/2. DVOŘÁK Viktor 1/2. GÖBL Pavel 11/2. HAŠEK Petr 4/2 Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumn ... klauzura, klausura - ABZ.cz: slovník cizích slov ... . DVOŘÁK Viktor 1/2. GÖBL Pavel 11/2. HAŠEK Petr 4/2 Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové umělecké a další tvůrčí činnosti Akademie múzických umění v Praze na období 2006 až 2010 [i.e. na rok] 2008 : AS AMU schválil 26.9.2007 Otevírací doba. Pondělí: 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00 Úterý: 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00 Středa: 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00 Čtvrtek: 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00 Klauzury DAMU 2013-2014. 99 K č. Do košíku Startpoint / Cena pro začínající umělce 2011 ... Klauzury DAMU 2013-2014 - Eva Kyselová , Andrea Slováková Pozvání na klauzury přijalo 21 hostů, kteří v 25 textech přinesli různorodé reflexe. Radoslava Schmelzová sledovala během obou semestrů specifika divadelní tvorby v netradičních prostorech a postihla její odlišnost od tradičních divadelních konvencí. Klauzury DAMU 2013-2014 | ... a Marie Zdeňková přinesly zasvěcené kontinuál¬¬ní analýzy směřování nadějných scénografů a ústředních motivů jejich tvorby. Dramaturgický pohled na výtvarné artefakty jako potenciální součást scénického celku uplatnila Markéta Bidlasová. Text a divadlo - Jitka Šotkovská, Iva Mikulová, Aleš Merenus . Monografii uvádí rozsáhlá studie Divadlo a text jako průnik fuzzy množin, která velmi komplexně načrtává široké sémantické pole vztahu literární a divadelní komunikace. Klauzury DAMU 2013-2014 77 Kč 100Kč Do košíku Klauzury DAMU 2012-2013, rok: 2014. Dotyky a spojenia 2014 - Den čtvrtý PINKASOVÁ Pavla MIKULOVÁ Iva KUBART Tomáš. Popularizační texty Rok: 2014, druh: Popularizační texty. Dotyky a spojenia 2014 - Den druhý PINKASOVÁ Pavla KUBART Tomáš. Popularizační texty Klauzury DAMU 2013-2014 - Eva Kyselová, Andrea Slováková Pozvání na klauzury přijalo 21 hostů, kteří v 25 textech přinesli různorodé reflexe. Radoslava Schmelzová sledovala během obou semestrů specifika divadelní tvorby v netradičních prostorech a postihla její odlišnost od tradičních divadelních konvencí....

INFORMACE

AUTOR
Eva Kyselová (ed.),
DIMENZE
4,16 MB
NÁZEV SOUBORU
Klauzury DAMU 2013-2014.pdf

POPIS

Pozvání na klauzury přijalo 21 hostů, kteří v 25 textech přinesli různorodé reflexe. Radoslava Schmelzová sledovala během obou semestrů specifika divadelní tvorby v netradičních prostorech a postihla její odlišnost od tradičních divadelních konvencí. Teoretičky Věra Velemanová a Marie Zdeňková přinesly zasvěcené kontinuální analýzy směřování nadějných scénografů a ústředních motivů jejich tvorby. Dramaturgický pohled na výtvarné artefakty jako potenciální součást scénického celku uplatnila Markéta Bidlasová. Denisa Václavová přemýšlí nad užitečností spolupráce mezi jednotlivými uměleckými školami napříč obory a hodnotí smysl i podstatu veřejné prezentace výzkumné činnosti. Ewan McLaren hledá nové alternativní přístupy k divadlu, Vladimír Hulec analyzoval vývoj konkrétního hereckého ročníku během jeho čtyřletého studia. Podobně Lenka Dombrovská sleduje výhody i rezervy souboru jako základu profesionální průpravy herců, Lucie Kolouchová přináší zevrubný dramaturgicko-kritický výklad činoherních inscenací s důrazem na textovou složku. Lukáš Rieger rozebral především herecké možnosti v alternativním divadle, Michal Zahálka se zamyslel nad zastoupením loutkových divadelních přístupů. Z hlediska kulturní politiky a jejich možností pro alternativní divadlo a s důrazem na etický rozměr divadla mapoval klauzury KALD Jan Žůrek. Veronika Seidlová vyložila viděné klauzurní výstupy z antro¬pologického hlediska a Iveta Škripková podrobně prozkoumala tvorbu konkrétního ročníku a otevřela úvahy na téma uměleckého vzdělávání. Jakub Škorpil vycházel při reflexi z vlastních zkušeností a kriticky nahlédl na specifikum Nedivadla, Martin Bernátek připodobnil témata a přístupy tvorby KATaP „cestovatelskému deníku“. Štěpán Kubišta nastínil a popsal proměnu, jakou během let prošla katedra produkce, a Blanka Chládková zasadila letošní ročník festivalu Zlomvaz do kontextu studentských divadelních festivalů. Tatjana Lazorčáková podala analytickou zprávu o stavu časopisu Hybris od jeho vzniku až dodnes. Zdenka Pašuthová nahlížela Hybris v porovnání s jiným studentským časopisem, našla i pojmenovala jeho specifika a Jitka Šotkovská se pokusila o věcné a přesné zhodnocení jeho posledních dvou ročníků z hlediska jednotlivých komponentů periodika i v rámci výuky umělecké kritiky.

Chcete si přečíst knihu?Klauzury DAMU 2013-2014 ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Eva Kyselová (ed.),. Číst Klauzury DAMU 2013-2014 Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY