Rizikové chování v dospívání

Rizikové chování v dospívání - Ladislav Csémy, | I15cajalco.com

...užívání omamných látek. Rizikové chování 3 ... Nejčastější psychické problémy v dospívání - Šance Dětem ... . Alkohol a sex 4. Ostatní drogy 5. Sexuálně přenosné nemoci 6. ... Dospívání -křižovatka různých možností, tělesné a duševní proměny v dospívání, dopsívání a sex, péče o pleť, rizikový životní styl v dopívání, těhotenství v dopívání, chlapecké dospívání očima sexuologa ... Jako faktory rizikové označujeme v primární prevenci výzkumem ověřené činitele nebo podmínky spojované s rostoucí pravděpodobností výskytu rizikového chování u jedince. Přítomnost rizikového faktoru nemusí vždy nu ... Rizikové chování dospívajících - Dáma.cz ... . Přítomnost rizikového faktoru nemusí vždy nutně znamenat rozvoj rizikového chování (Jessor et al., 2005). Proto se hovoří o „syndromu rizikového chování v dospívání" (SRCH-D). Rizikové chování je pro dospívajícího vlastně účelové a v tomto smyslu funkční. Řeší mu současnou osobnostní nesnáz (pomáhá zvýšit sebevědomí, sebedůvěru, zapojit se do skupiny vrstevníků apod.). Výskyt tzv. syndromu rizikového chování (SRCH, risk behaviour syndrome, nová morbidita mládeže) výrazně stoupl v posledních desetiletích, a to zvláště v rozvinutých západních zemích. Například v USA lékaři konstatují, že zdraví mládeže je více ohroženo jejím chováním než nemocemi. Nejen v USA, ale i v naší republice jsou následky tohoto syndromu ... Rizikové chování - chování, v jehož důsledku dochází k prokazatelnému nárůstu zdravot-ních, sociálních, výchovných a dalších rizik pro jedince nebo společnost (Miovský, Zaple- ... Tato kapitola je zaměřena na vývojové období dospívání. V následujících stručných po-známkách kapitola představuje změny, které ... Syndrom rizikového chování v dospívání Poslední desetiletí přinesla rapidní změny ve zdravotním stavu dospívajících ve všech rozvinutých zemích. Na tento posun upozorňují odborníci na problematiku dospívajících z celého světa již od 80. let minulého století. Rizikové chování v oblasti zneužívání návykových látek (nikotin, alkohol, ilegální drogy). 2. Rizikové chování v oblasti reprodukčního zdraví (předčasný sexuální život a s ním spojené střídání partnerů a riziko vzniku pohlavních nemocí, nechtěná časná těhotenství). 3. Rizikové chování v oblasti ... Rizikové chování v dospívání: psychosociální rámec pro chápání a jednání RICHARD JESSOR, Ph.D. (Z: Institute of Behavioral Science, University of Colorado at Boulder, Boulder, Colorado. S žádostmi o p řetisky se obracejte na: Richard Jessor, Ph.D., Director, Institute of Behavioral Science, Mají společné možné příčiny (rizikové faktory) i společné faktory prevence (ochranné faktory). Kniha seznamuje se zákonitostmi biopsychosociálního vývoje v dospívání a podrobně pak osvětluje jednotlivá riziková chování i z hlediska nejnovějších poznatků, a ukazuje, jak zasahují do zdravého vývoje. Rizikové chování v dospívání 169,-Ihned ke čtení Koupit Kniha podává přehled o tzv. nové morbiditě mládeže, která v současnosti významně ohrožuje zdraví dospívajících a zvyšuje jejich nemocnost i úmrtnost. Rizikové chování v oblasti psychosociální (poruchy chování, agresivita vedoucí až ke kriminalitě, nadměrné rvačky nebo tyranizování slabších, krutost k jiným lidem nebo zvířatům, závažné ničení majetku, zakládání ohně, krádeže, úrazy, deprese až suicidální jednání, chození za školu, zhoršený prospěch ... chování a páchání trestné či nnosti, agrese, násilí šikana a týrání (v četně rasové nesnášenlivosti a diskriminace některých skupin), užívání drog (v če tně alkoholu a kouření), sexuální rizikové chování (v četně předčasné ho 7 Hartl, P., Hartlová, H., ibidem, s. 126 Rizikové a antisociální chování v adolescenci Antisociální chování patří k základním zdrojům rizik v dospívání, a proto je aktuálním tématem pro rodinu, školu i celou společnost. Publikace je první českou... Mají společné možné příčiny (rizikové faktory) i společné faktory prevence (ochranné faktory). Kniha seznamuje se zákonitostmi biopsychosociálního vývoje v dospívání a podrobně pak osvětluje jednotlivá riziková chování i z hlediska nejnovějších poznatků, a ukazuje, jak zasahují do zdravého vývoje. Téma č. 1 Rizikové chování, poruchy v chování Rizikovou mládež lze definovat jako skupiny mládeže, u kterých jsou, v období dospívání, souběhem biologických, psychických, sociálních a kulturních předpokladů a vlivů vytvořeny podmínky pro chování, které tyto osoby z dlouhodobější perspektivy ohrožuje ve zdravém Zdravotně rizikové chování mládeže v Česku Dagmar Dzúrová, Ladislav Csémy , Jana Spilková a Michala Lustigová (eds.) Období dospívání představuje v epidemiologickém výzkumu chování specifické, a pro další vývoj jedince zvlášť kritické období, jehož důsledky se mohou...

INFORMACE

AUTOR
Ladislav Csémy,
DIMENZE
10,13 MB
NÁZEV SOUBORU
Rizikové chování v dospívání.pdf

POPIS

Kniha podává přehled o tzv. nové morbiditě mládeže, která v současnosti významně ohrožuje zdraví dospívajících a zvyšuje jejich nemocnost i úmrtnost. Jedná se o tzv. syndrom rizikového chování v dospívání; je pro toto období typický a je vázán na vývojové problémy tohoto věku. Zahrnuje několik okruhů – oblast psychosociální, návykových látek a reprodukčního zdraví. Mají společné možné příčiny (rizikové faktory) i společné faktory prevence (ochranné faktory). Kniha seznamuje se zákonitostmi biopsychosociálního vývoje v dospívání a podrobně pak osvětluje jednotlivá riziková chování i z hlediska nejnovějších poznatků, a ukazuje, jak zasahují do zdravého vývoje. Uplatňuje také rozsáhlé odborné zkušenosti autorů z jejich praxe. Jejím cílem je být vědecky fundovaným pomocníkem pro všechny, kdo se s touto problematikou setkávají (škola, rodiče, lektoři různých programů).

Chcete si přečíst knihu?Rizikové chování v dospívání ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Ladislav Csémy,. Číst Rizikové chování v dospívání Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY