Přivtělení a morálka: Pojetí tělesnosti ve filosofii Friedricha Nietzscheho

Přivtělení a morálka: Pojetí tělesnosti ve filosofii Friedricha Nietzscheho - Jakub Chavalka | I15cajalco.com

...ní a morálka Pojetí těla a tělesnosti ve filosofii Maurice Merleau - Pontyho Pp- 114 Z ... Město smutku a radosti Pdf Ke Stažení - Prazska PDF ... .F. se ve své práci zaměřuje k jedné z ústředních otázek filosofie Maurince Merleau-Pontyho i fenomenologie vůbec, a to k otázce pojetí TĚLA A TĚLESNOSTI. Obraz člověka ve filosofii Friedricha Nietzscheho. ... Kontingence a konečnost bytí, individualita a personalita, pojetí světa jako dějin, pozitivní ocenění nekonečnosti, novosti, tělesnosti, světskosti a stvořenosti - inkarnace. ... Idea "smrti Boha" ve filosofii a konfrontace s ní v teologii. Nietzsche a nihilismus ... OPONENTNÍ POSUDEK doktorské disertační práce Mgr. Jakuba ... ... . ... Idea "smrti Boha" ve filosofii a konfrontace s ní v teologii. Nietzsche a nihilismus, relativismus. Informace o autorovi: Martin Boštík (nar. 1975), 1994 - 1999 studoval na FF MU filosofii a religionistiku, 2000 složil rigorózní zkoušku z filosofie (rigorózní práce - Náboženství, duše a dialektika.Příspěvky k Platónově filosofii náboženství), od roku 2001 pracuje v Muzeu a galerii Litomyšl jako samostatný odborný pracovník archivář - historik. FILOSOFIE VÝCHOVY (Základy filosofické a pedagogické antropologie) Dalibor HEJNA OBSAH. 1 Uvedení do antropologické problematiky 3 2 Lidská identita a způsoby jejího hledání v dějinách 4 2.1 Pojetí člověka v řecké filosofii 4 2.2 Člověk v křesťanském myšlení středověku 11 2.3 Člověk v novověkém myšlení 15 3 Podoby moderní filosofické a pedagogické ......

INFORMACE

AUTOR
Jakub Chavalka
DIMENZE
10,71 MB
NÁZEV SOUBORU
Přivtělení a morálka: Pojetí tělesnosti ve filosofii Friedricha Nietzscheho.pdf

POPIS

Kniha se nejprve pokouší vymezit metodologické principy Nietzschova zkoumání těla a tělesnosti prostřednictvím pojmu fyziopsychogie (Physio-Psychologie). Jedná se o specifický způsob chápání morálních soudů jako symptomů tělesných stavů. Metodou fyziopsychologie Nietzsche odhaluje za morálními soudy to, co je v nich zamlčeno, a ukazuje, že jejich zdrojem je vždy nějaký pud či instinkt. První oddíl pojednává o procesu přivtělení (Einverleibung), který stojí podle Nietzscheho v základech antropogeneze. Aby se člověk ustanovil jako druh schopný přežití, musel si přivtělit určitá schémata, jež tvoří jeho základní druhovou výbavu. Tato přivtělená schémata nutně musela být omylem, jak ale Nietzsche zdůrazňuje, v antropogenezi nešlo o pravdu, nýbrž o pevné zakotvení člověka ve světě. Druhý oddíl přistupuje k problému těla a tělesnosti z odlišného hlediska. Důraz je kladen na vztah těla a morálky, přičemž do popředí vystupuje pojem vůle k moci. Při bližším pohledu se však ukáže, že v prvním oddílu je vůle k moci rovněž neustále přítomna, nikoli ovšem jako hlavní předmět zájmu, nýbrž jako interpretační nástroj. Dalo by se proto říci, že vůle k moci spojuje oba oddíly a syntetizuje jejich perspektivy.

Chcete si přečíst knihu?Přivtělení a morálka: Pojetí tělesnosti ve filosofii Friedricha Nietzscheho ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Jakub Chavalka. Číst Přivtělení a morálka: Pojetí tělesnosti ve filosofii Friedricha Nietzscheho Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY