Psychologie dítěte

Psychologie dítěte - Bärbel Inhelderová, | I15cajalco.com

...eného smrtí v... Vývojová psychologie studuje faktory, zákonitosti a charakterstiky vývojových změn duševního dění v jednotlivých stadiích života ... Psychologie dítěte by Jean Piaget ... . Dílími disciplinami orientovanými na stadia nejvýraznějších vývojových změn jsou psychologie dtství a psychologie dospívání. Dětská psychologie, jak již bylo výše zmíněno, přikládá dětské kresbě obrovský význam, a proto je využívána jako jeden z mnoha diagnostických podkladů. ... Přičemž se posuzuje emoční labilita či stabilita dítěte a dochází k odhalení skutečných motivů, přání a postojů. V kresbě se odráží i ... Psychologie dítěte by Jean Piaget ... . ... Přičemž se posuzuje emoční labilita či stabilita dítěte a dochází k odhalení skutečných motivů, přání a postojů. V kresbě se odráží i individuální ... PIAGET, Jean a Bärbel INHELDER. Psychologie dítěte.Edited by Eva Vyskočilová. Vyd. 4., V nakl. Portál 3. Praha: Portál, 2001. 143 s. ISBN 807178608X. Psychologie nemocného dítěte. Tvorba nástěnných maleb s léčebným účinkem. Stručný popis projektu. Psychika nemocného dítěte je velmi křehká a zranitelná, proto je třeba předcházet nejrůznějším škodlivým vlivům. Dítě bývá při hospitalizaci odloučeno od rodiny a přátel, bývá bojácné, prožívá bolest, a ......

INFORMACE

AUTOR
Bärbel Inhelderová,
DIMENZE
4,12 MB
NÁZEV SOUBORU
Psychologie dítěte.pdf

POPIS

Útlá knížka o psychologii dítěte shrnuje hlavní výsledky pětačtyřicetileté práce ženevské psychologické školy. Jean Piaget v ní spolu se svou žákyní a nástupkyní na ženevské univerzitě Bärbel Inhelderovou podává syntetický obraz o vývoji dítěte od narození do adolescence. Čtenáři poskytuje ucelený pohled na vývoj lidského jedince a obohacuje novými hledisky jeho úvahy o výchovných cílech a prostředcích.

Chcete si přečíst knihu?Psychologie dítěte ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Bärbel Inhelderová,. Číst Psychologie dítěte Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY