Podle přírody!: Fotografie a umění v 19. století

Podle přírody!: Fotografie a umění v 19. století - Petra Trnková | I15cajalco.com

...rodiny Šechtlů, novinových článků a digitalizovaných fotografií z přelomu 19 ... Výtvarná fotografie - Wikipedie ... . a 20.století. Šibík Jan. Fotografie, profil a výstavy, rozhovory a ocenění. ... Vztah fotografie a umění v praxi. Kniha Podle přírody! od historičky fotografie Petry Trnkové pojednává o vztahu fotografie a umění v 19. století, při čemž pracuje primárně s materiálem dochovaným v domácích sbírkách. Neomezuje se ovšem na ten typ fotografické produkce, jež ve své době aspiroval ... Podle přírody | Books & Pipes ... . Neomezuje se ovšem na ten typ fotografické produkce, jež ve své době aspirovala na status uměleckého díla suigeneris. Společnost konce 18. a 19. století procházela mnohými změnami včetně hledání nového vztahu k přírodě. V novém kontextu přírodu jako první objevili vědci, filosofové a estetici, kteří ji chápali nejen jako zdroj přírodovědeckých objevů, ale i zdraví a jako součást prospěšného životního stylu. 5 Kapitola I. Dějiny mentalit Slovo mentalita pochází z latiny, v angličtině je doloženo v roce 1691 a ve Francii se rozšířilo kolem poloviny 19. století; v Německu bylo ještě v prvních desetiletích 20. věku považováno za nové a cizí. Zatímco žánrová malba začala v 17. století reprezentací života v Evropě, vynález rozvoj fotografie se shodoval s érou evropského imperialismu od střední do pozdí části 19. století. Žánr fotografie - typicky pořizovaný během vojenské, vědecké nebo komerční expedice, často také zachycuje lidi z jiných kultur, které ... Výstava Cesta dívek za vzděláním v královéhradeckém muzeu ukazuje, jak vypadala dívčí školní docházka v 19. století. Návštěvníci se dozví, jak vypadal typický školní den dívek, co všechno musely umět, kam se chodilo na korzo i za co hrozil postih. Svaz výtvarných umělců v českých zemích v letech 1956-1972 ... Grafika a digitální fotografie; Internet a tvorba www; Kancelářské programy; Komunikace; Operační systémy; ... Podle přírody! - Fotografie a umění v 19. století ... V komorním prostoru výstavního sálu číslo 13 jsou nejčastěji k vidění kresby, grafiky a fotografie, v menší míře také malby malého či středního formátu. Jen na malém formátu. Odpovídá to i dobové produkci. Témata volného času se na velká plátna etablovaných autorů 19. století dostávala pozvolna. Expozici připravila Moravská galerie v Brně, těšit se návštěvníci mohou na díla významných umělců, jakými byli Gustave Le Gray, Julius Mařák, Václav Brožík nebo Maria Eckert. „Vztah fotografie k výtvarnému umění v 19. století patří k nejpozoruhodnějším oblastem v historii fotografie. Podle přírody! Fotografie a umění v 19. století Kniha je první publikací u nás, která se zabývá podrobněji vztahem fotografie a výtvarného umění v 19. století....

INFORMACE

AUTOR
Petra Trnková
DIMENZE
10,20 MB
NÁZEV SOUBORU
Podle přírody!: Fotografie a umění v 19. století.pdf

POPIS

Kniha českému čtenáři vůbec poprvé odkrývá mimořádně pozoruhodnou oblast historie naší vizuální kultury, a to prostřednictvím děl ze zdejších sbírek, zasazených do evropského kontextu.Vztah umění a fotografie se v 19. století formoval především ve třech rovinách. V první řadě to byly umělecké ambice fotografů, s nimiž se setkáváme již od samého počátku. Zároveň zde existovala nutkavá potřeba umělců – zástupců tradičních výtvarných oborů – vyrovnat se s novým typem obrazu, ať už byl symbolem nebezpečí, nebo naopak příjemného usnadnění klasických výtvarných postupů. A konečně, ke slovu se záhy dostali i teoretici a historici, v jejichž společnosti se umělci a fotografové potkávali a kteří byli oběma skupinám silnou oporou.Tyto tři úhly pohledu – pohled umělce, fotografa a teoretika – také tvoří základní osnovu knihy: umění vytvářené za pomoci fotografie, fotografie koncipovaná jakožto umění a konečně fotografie coby prostředek záznamu a zkoumání artefaktu. Nejenže nelze tato tři témata oddělit, ale jako celek nás dokonce vybízejí vracet se k tématu dnes již všudypřítomného vztahu umění a fotografie a všímat si jeho neustálých proměn.

Chcete si přečíst knihu?Podle přírody!: Fotografie a umění v 19. století ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Petra Trnková. Číst Podle přírody!: Fotografie a umění v 19. století Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY