Prorokova moudrost

Prorokova moudrost - Chalíl Džibrán | I15cajalco.com

......

INFORMACE

AUTOR
Chalíl Džibrán
DIMENZE
10,7 MB
NÁZEV SOUBORU
Prorokova moudrost.pdf

POPIS

Ve výboru nazvaném Prorokova moudrost přinášíme sedm perel z této knihy, které nám ukážou sedmero cest ke štěstí: cestu lásky, cestu dávání, cestu přátelství, cestu svobody, cestu radosti a smutku, cestu času a cestu krásy… Libanonskéhobásníkaa malířeChalílaDžibránaznáZápadpředevšímjakoautoraProroka, oné„maléčernéknížky“, o kterébásníkřekl:„KdyžjsempsalProroka,Prorokpsalmne.“Na ProrokovipracovalDžibrán25leta pokusilsezde na základěsvévlastníživotnízkušenostisklenoutorientálnímoudrosta evropský pohledna živots vědomím nekonečnosti času.Ve výborunazvanémProrokovamoudrostpřinášímesedmukázekz tétoknihy,kterénámukážou sedmcestke štěstí:cestulásky,cestudávání,cestupřátelství,cestusvobody,cesturadostia smutku,cestučasu a cestu krásy…

Chcete si přečíst knihu?Prorokova moudrost ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Chalíl Džibrán. Číst Prorokova moudrost Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY