Sám všechen život býti

Sám všechen život býti - Jan Opolský | I15cajalco.com

...928 byl zvolen ... Naši předkové používali kostelní zvony k odměřování času a zároveň ke třem denním modlitbám ... Čína se vrací do života, školáci ze skal do lavic. Učitelé ... ... . Zvonilo se za úsvitu, v poledne a za soumraku a každý přitom pokleknul a modlil se modlitbu Anděl Páně. Sám všechen život býti Opolský Jan. Richard Přidáno: 26. února 2020. Zakoupeno v Knihkupectví Ládv í. 100% ... Tibetan Music, Healing Music, Relaxation Music, Chakra, Relaxing Music for Stress Relief, 2853C - Duration: 6:00:22. Yellow Brick Cinema - Relaxing Music Recommended for you Skutečný život 23 - Uzdravení rodových linií,novinky pro rok ... Sám všechen život býti - Jan Opolský | KOSMAS.cz - vaše ... ... . Yellow Brick Cinema - Relaxing Music Recommended for you Skutečný život 23 - Uzdravení rodových linií,novinky pro rok 2020 a sout ... Sám všechen život býti. Blázen na hoře. 100 myšlenkových experimentů ve filozofii. Onanie aneb Mrzký hřích samohany. Mořský kostel. Panna a satanáš ... Čína se probouzí k životu. V provinciích, kde se poslední dny neobjevují nové případy nákazy, pod zpřísněným dohledem otevírají restaurace, kina i podniky. Starší školáci se po dvou měsících vrací do škol. Bylo na čase. Snaha o připojení se k online výuce mnohé z nich nutila lézt po skalách a učitelům ztrpčovala život. saje život z jeho smrti, takže vlastním popelem. zůstává hrob jejich zahřán. Zbabělec jest každý nezdar, mudrc pravil, neboť nikdy. nejde sám a bez průvodu. Nechť sen teď se v pravdu mění, hleď brát z toho naučení. přes trud všechen, jímž tvé žití, vůli, dobro působiti, ztrácet nemáš ani v snění! Ale král zůstal tvrdý proti němu po všechen čas a zapomněl nevděčně, co svatý ten muž pro moravskou říši učinil, že jí přinesl světlo pravé víry, že obětoval jeho lidu všechno své dílo, všechen svůj život. Ano ještě ho stíhal a rušil jeho řád slovanský na radu jeho nepřátel z Němec. * * * „Člověk sám svého světa jest tvůrcem a má mlíti na svém vnitřním mlýně, třeba by vůkol všecky vody stály, všechen vítr a póry váznuly, všecky závaží světa tíže pozbyly a pera ve své pružnosti ke hnaní kol ochabovala." — Karel Slavoj Amerling český filozof, lékař, pedagog a vědecký spisovatel 1807 - 1884 svůj život zasvětit. Snad nejzákladněji, láska znamená milovat všechen život, vážit si všeho života - a také být za něj vděþný."15 A co je pak život? „Život je dar i zázrak. Je to důvod k děkování. Je to i závazek. Život bychom měli přijímat s úctou a skromností. Smrt jej Zosobněné dobro jest Bůh. Zosobněné zlo jest ďábel. Znáti tajemství aneb vědu o Bohu, znamená býti Bohem. [Znáti tajemství aneb vědu o ďáblu, znamená býti ďáblem.] Touha býti zároveň bohem i ďáblem, znamená ssáti do...

INFORMACE

AUTOR
Jan Opolský
DIMENZE
10,89 MB
NÁZEV SOUBORU
Sám všechen život býti.pdf

POPIS

Básnické dílo Jana Opolského (1875–1942) náleží k těm, která dnes nejsou zapomenuta, ale přesto stojí na okraji literárního povědomí. Až křečovitě vypjatá strnulost, uvězněnost ve světě vlastní obraznosti, zaujetí sebou samým, vlastním nitrem a jeho vyděleností ze světa, téměř vše prostupující skepse, jejíž škleb je sycen ironií jen v některých polohách, a později také nostalgie za mizejícím časem, ukotvení ve ztemnělé krajině Podkrkonoší a zvláštní rovnováha vidění balancujícího mezi krásou a jejím zánikem, jedinečností života a osvobodivostí smrti, jsou charakteristické znaky Opolského tvorby. Žádná z jeho sbírek básní nevyšla v reedici, kterou by si první dva tituly, Svět smutných (1899) a Klekání (1900), zasloužily stejně jako jen o málo starší sbírky Hlaváčkovy či Březinovy nebo o málo mladší Gellnerovy nebo Tomanovy. Naléhavost sdělení a originalita básnického vidění se časem přesunuly do drobných próz, tvořících dnes známější část autorova díla. Některé charakteristické rysy se však znovu a v překvapivé proměně vynořily v pozdní básnické tvorbě, ve sbírkách Hory a doly a lesy (1931) a Čtení z hvězd a obelisků (1936), v nichž už atmosféře prázdna nedominuje uhrančivé zachycení děsivosti rozkladu, ale osvobodivé vyrovnání se s ním. Tento svazek připomíná Opolského jako básníka veršů, v neposlední řadě zpochybňujících potřebnost dobového kontextu pro osobitost díla; básníka z těch, kteří patrně nebudou nikdy šířeji známi, ale jejichž literární osud nemohl být šťastnější: čtenářská přitažlivost zůstává neměnná.

Chcete si přečíst knihu?Sám všechen život býti ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Jan Opolský. Číst Sám všechen život býti Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY