Historie-Otázky-Problémy 2/2012

Historie-Otázky-Problémy 2/2012 - - | I15cajalco.com

...zky - Problémy (HOP) 2013/1 - FF UK, Praha 2013, pp ... A-Z e-journals list | Library [ powered by V-link ] ... . 19-25, ISSN 1804-1132, in Czech. Selected chapters, articles or reviews: Antálková, Marcela: Prípravné zasadnutie Spolku sv. Vojtecha. 2, 2012, s. 11 - 12. Bachratý, Miroslav, Ing.: Porsche na Záhorí v roku 1902. 2, 2012, s. 9 - 11. Soudobé dějiny 1-2/2013 . Poslední dvojčíslo časopisu Soudobé dějiny s názvem „Státní sociální politika v Československu (1918-1989)" systematicky přibližuje a rozebírá vývoj konceptů a realizace sociální politiky v Československu po celou dobu jeho existence. In: Historie - otázky - problémy 1/2010.- Praha : ... Sommer Vítězslav - Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i. ... . In: Historie - otázky - problémy 1/2010.- Praha : FF Univerzity Karlovy, 2010, s. 62-84 . ČSR - nacionalizmus český - strany politické - fašizmus český (Národné hnutie, Červenobieli, Československí fašisti) Garek, Martin . Hlinkova slovenská ľudová strana a jej vzťah k Poľsku v medzivojnovom období do leta 1938 Zoufalá, Marcela. "Israel Studies - A New Academic Discipline Seeking its Identity", in Zoufalá, Marcela - Sládek, Pavel - Zdichynec, Jan /eds./: Židovská studia ve 21. století [Jewish Studies in the 21st Century], Historie - Otázky - Problémy 2013/1 - FA CU, Praha 2013, pp. 19-25, in Czech. "Contemporary antisemitism in the Czech Republic and elsewhere: Selected causes, trends and context", in Zoufalá, Marcela - Sládek, Pavel - Zdichynec, Jan /eds./: Židovská studia ve 21. století (Jewish Studies in 21 st Century), Historie - Otázky - Problémy 2013/1 - FF UK, Praha 2013, pp. 121-131, ISSN 1804-1132, in Czech. Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i. Gabčíkova 2362/10 Praha 8 182 00 tel: +420 286 010 110 e-mail: [email protected] ID datové schránky: cgsns2j JSTOR (package): v.1:no.1/2(2012)-v.7:no.4(2018). embargo: 365 day delay of availability of full text articles imposed by publisher. Hungarian Journal of Industry and Chemistry. Open Access Journal site (DOAJ): 2015-. Hungary Business Forecast Report. EBSCOhost: 2004-2014. Hungary Country Review. EBSCOhost: 2000-. Hungary Country Risk Report Historický ústav SAV vykonáva základný výskum v týchto hlavných oblastiach: slovenské dejiny od najstarších čias po súčasnosť, vybrané problémy všeobecných dejín a dejiny vied a techniky na Slovensku. Historický ústav SAV vznikol roku 1943 ako ústav Slovenskej akadémie vied a umení. Od roku 1999 je Historický ústav SAV rozpočtovou organizáciou Slovenskej akadémie ... Reflections of the Ukrainian Tragedy in the Soviet and Western Historiography in Times of Cold War as a Source for Understanding of Controversial Discussion about Famine in Current Historical Debate), in: Historie - otázky - problém...

INFORMACE

AUTOR
-
DIMENZE
11,26 MB
NÁZEV SOUBORU
Historie-Otázky-Problémy 2/2012.pdf

POPIS

Nové číslo historického časopisu navazuje obsahově i z časového hlediska na číslo předcházející. Věnuje se totiž opět velmi rozmanitým dílčím tématům z oblasti moderních a soudobých dějin československé a především také české společnosti. Jednotlivé statě se zaměřují na dobu od druhé světové války až do vlastně ještě nedávných transformačních změn na přelomu osmdesátých a devadesátých let 20. století. Z témat zmiňme například opomíjenou problematiku antisemitismu v československé zahraniční armádě na Středním východě a ve Velké Británii v průběhu druhé světové války, či poválečné repatriace českých Židů. Čtenář tu dále nalezne stati věnované prvním rokům kolektivizace či kritice československého stalinismu ze strany „starého komunisty“ Karla Kreibicha. Článek o Občanském fóru analyzuje očekávání, jaká tuzemská společnost s tímto společenstvím spojovala. Jedna stať se dotýká i relativně nové badatelské oblasti – dějin ochrany přírody. Nedílnou součástí čísla jsou jako obvykle také reference o aktuálním dění na poli soudobých dějin (nejnovější literatura a nedávno proběhlé konference).

Chcete si přečíst knihu?Historie-Otázky-Problémy 2/2012 ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor -. Číst Historie-Otázky-Problémy 2/2012 Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY