Výchova a vzdělávání dívek na cestě k moderní občanské společnosti: Genderové a sociální aspekty procesu socializace mládeže v období 1774-1868

Výchova a vzdělávání dívek na cestě k moderní občanské společnosti: Genderové a sociální aspekty procesu socializace mládeže v období 1774-1868 - Jana Stráníková | I15cajalco.com

... socializace mládeže v období 1774 -1868 Jana Stráníková ; Genderové stereotypy v sociální práci z pohledu studentů oboru sociální práce na FSE UJEP Radka HAVELDOVÁ Stráníková, J ... Univerzita Pardubice: ... ., Výchova a vzdělávání dívek na cestě k moderní občanské společnosti. Genderové a sociální aspekty procesu socializace mládeže v období 1774-1868, Pardubice 2013. Svoboda, J. E. (ed.), Praha 1891-1918. Kapitoly o architektuře velkoměsta, Praha 1997. Výchova a vzdělávání dívek na cestě k moderní občanské společnosti. Genderové a sociální aspekty procesu socializace mládeže v o ... Univerzita Pardubice: ... . Kapitoly o architektuře velkoměsta, Praha 1997. Výchova a vzdělávání dívek na cestě k moderní občanské společnosti. Genderové a sociální aspekty procesu socializace mládeže v období 1774-1868. Stráníková Jana. 978-80-7395-511-3. Využití obrazové analýzy v tribotechnické diagnostice. Stráníková, Jana Výchova a vzdělávání dívek na cestě k moderní občanské společnosti : genderové a sociální aspekty procesu socializace mládeže v období 1774-1868 / Jana Stráníková. -- 1. Výchova a vzdělávání dívek na cestě k moderní občanské společnosti. Gen-derové a sociální aspekty procesu socializace mládeže v období 1774-1868, disertační práce, Fakulta fi-lozofická Univerzita Pardubice, Pardubice 2010, s. 96n. Anotace na knihu Výchova a vzdělávání dívek na cestě k moderní občanské společnosti s podtitulem Genderové a sociální aspekty procesu socializace mládeže v období 1774-1868 láká poutavými otázkami a nenásilně tak nastiňuje její hlavní témata: Jak rodiče vychovávali své děti v 19. století? Výchova a vzdělávání dívek na cestě k moderní občanské společnosti: Genderové a sociální aspekty procesu socializace mládeže v období 1774-1868 Od dětství k dospívání Církev: Průvodce českou historií - 3. svazek Výchova a vzdělávání dívek na cestě k moderní občanské společnosti: Genderové a sociální aspekty procesu socializace mládeže v období 1774-1868 Katalog esoteriků: ... mezi Nebem a Zemí Výchova k demokratickému občanství se zaměřuje především na demo-kratická práva a povinnosti a aktivní participaci ve vztahu k občanské, politické, sociální, ekonomické, právní a kulturní sféře společnosti, zatímco výchova k lidským právům se zabývá širším spektrem lidských práv Politolog a sociolog Lubomír Brokl (Hledání občanské společnosti, 2002) říká, že v nejširším významu pojem občanská společnost označuje soubor komunit či sdružení, která existují a fungují nezávisle na státu. Občanské společnosti je vlastní vztah veřejného a soukromého, vystoupení jedinců ze svého soukromí a ... V referátu je obsažena prezen tace ohrožení sociální jistoty d ětí a mládeže a cesta k vytváření vhodných podmínek pro fyzický, psychický, emoční a sociální rozvoj dětí. genderové aspekty sexuální výchovy; ... Koncepce státní politiky pro oblast dětí a mládeže na období 2007-2013. Praha: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, 2007. [online]. 2007. [cit. 2009-09-10]. ... s průřezovými tématy Osobnostní a sociální výchova, Mediální výchova a tematicky zasahuje také do dalších ... Environmentální vzdělávání, výchova jsou v ČR implicitně stanoveny zákonem č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí ve znění zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 6/2005 Sb. § 13 - Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta. Výchova a vzdělávání dívek na cestě k moderní občanské společnosti : genderové a sociální aspekty procesu socializace mládeže v období 1774-1868 / Jana Stráníková. Pardubice : Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická, 2013 Slovník antropologie občanské společnosti Marie Dohnalová ­ Jaroslav Malina Studijní text k předmětům Bi1221 Antropologie občanské společnosti I a ... sbnornik mlcoch verze elektonicka.indd - Komunikační výchova V 70. letech 20. století vyšlo najevo, že sociální otázky je třeba řešit i za socialismu. Proto se i v období tzv. „normalizace" sociální práce zvolna vyvíjela (Šiklová, 2001). Právě v tomto období vznikla profese sociálních kurátorů a byla r...

INFORMACE

AUTOR
Jana Stráníková
DIMENZE
5,89 MB
NÁZEV SOUBORU
Výchova a vzdělávání dívek na cestě k moderní občanské společnosti: Genderové a sociální aspekty procesu socializace mládeže v období 1774-1868.pdf

POPIS

Jak vypadalo dětství v 19. století? Jak rodiče vychovávali své děti? Jaká byla role otce a matky při výchově? Jaké byly požadavky pedagogů na výchovu dětí v rodině? Kde získávaly děti své vzdělání? Co očekávala společnost od školy? Jaké vzdělání poskytovala chlapcům a jaké dívkám? Jak vypadala výuka slohu? Jakou roli hrálo ve výchově náboženství? Jaká byla úroveň vzdělanosti žen v řemeslnických rodinách? Jak byly vzdělávány měšťanské dívky z "lepších rodin"? Proč duchovním vadily negramotné ženy a proč pedagogové tolik volali po (přiměřeném) vzdělání žen? Tyto a mnohé další otázky si klade autorka této knihy. Odpovědi na ně hledala v dobové korespondenci, odborné literatuře i beletrii.

Chcete si přečíst knihu?Výchova a vzdělávání dívek na cestě k moderní občanské společnosti: Genderové a sociální aspekty procesu socializace mládeže v období 1774-1868 ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Jana Stráníková. Číst Výchova a vzdělávání dívek na cestě k moderní občanské společnosti: Genderové a sociální aspekty procesu socializace mládeže v období 1774-1868 Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY