Poutník Bůh: Starozákonní putování

Poutník Bůh: Starozákonní putování - Bratr John z Taizé | I15cajalco.com

...o Syna na svět, aby soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen ... Duchovní cesta - symbolika | Knihy.ABZ.cz ... . Kdo v něho věří, není souzen. Kdo nevěří, je již odsouzen, neboť neuvěřil ve jméno jednorozeného Syna ... Výpravná část, kde se poutník rozhodl prozkoumat svět, aby zjistil, jaký je smysl a cíl všeho lidského snažení. Má 2 průvodce - Vševěd Všudybud a Mámení Mámil. Dostane brýle mámení, které jsou nasazeny křivě. Svět je vyobrazen jako jedno město obsahující náměstí a ... Poutník Bůh - Starozákonní putování - John of Taize ... ... . Svět je vyobrazen jako jedno město obsahující náměstí a 6 ... A tuto větu pak připomněli odpůrci při takzvaném kanonizačním procesu, tedy při jednání o tom, zda dotyčný správně věřil a podle své víry skutečně jednal. To neměl říkat, nikdo nemůže takto pochybovat o Božím milosrdenství. Bůh má dost času přivést k lítosti i toho, komu už podkopávají stoličku pod nohama. Poutník Mojžíš se na cestě realizoval a stal se největší osobností izraelských dějin. Jako je duše formou těla, je cesta formou života - dokládají starozákonní poutníci. Cesta je tvarem, který proměňuje jednotlivé cíle, dává jim hodnotu a směřuje k Cíli poslednímu. Cesta je tvar života vymodelovaný do času. Bůh není žádná bezkrevná myšlenka, ani samolibá, v sobě spočívající mocnost. Není „bezcitný" a nevnímavý vůči utrpení lidí. Není to žádný a-patický (ne-trpící) bůh jako u starých Řeků, nýbrž sym-patický (spolutrpící) Bůh. Biblický „vzdálený" Bůh je tedy spíše „zásadně jiný" Bůh. zachránit. Během období krizí ve starozákonní historii ho izraelité častokrát žádali o pomoc a vysvobození (viz Ex 2,23-24). Nastávaly však také zvláštní situace, kdy jen Bůh rozuměl jejich závažnosti. Když byli lidé neteční nebo dokonce nedbali na nebezpečí, Bůh převzal iniciativu a zajistil...

INFORMACE

AUTOR
Bratr John z Taizé
DIMENZE
5,24 MB
NÁZEV SOUBORU
Poutník Bůh: Starozákonní putování.pdf

POPIS

Vedle úvodu do Nového zákona, který vyšel před dvěma lety poprvé v češtině pod názvem Cesta Páně, CDK nyní připravilo i svazek věnovaný Starému zákonu. Vytváří se tím dvoudílný, volně navazující soubor, který přibližuje starozákonní i novozákonní příběhy prostřednictvím originálního výkladu, jenž je postaven na současném vědeckém bádání, ale přináší i duchovní povzbuzení. Bratr John z Taizé se narodil ve Philadelphii v USA, vystudoval teologii, do komunity vstoupil v roce 1974. Každoročně pořádá několikatýdenní kurzy úvodů do biblické historie, teologie a spirituality. Publikuje knihy s touto tématikou, které jsou překládány do mnoha jazyků – The Pilgrim God: A Biblical Journey (1985/1990), The Way of the Lord: A New Testament Pilgrimage (1990), Praying the Our Father Today (1992), a God of the Unexpected (1995) atd. Taizé, to nejsou jen písně nebo nová hudební forma. Je to mezinárodní a ekumenická monastická komunita, v níž žije kolem sta bratří z dvaceti pěti zemí a z různých křesťanských církví – katolické, anglikánské, luteránské a reformované. Žijí pospolu a touží být znamením smíření, znamením evangelia. Toto společenství vzniklo za druhé světové války, v roce 1940. Jeho zakladatel, Roger Schütz, přišel do malé vesnice v Burgundsku a začal zde pomáhat pronásledovaným židům a uprchlíkům. Tato činnost byla počátkem hnutí, které dnes přijímá mnoho tisíc mladých lidí, pořádá zahraniční setkání, publikuje knihy a pomáhá chudým lidem na mnoha kontinentech.

Chcete si přečíst knihu?Poutník Bůh: Starozákonní putování ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Bratr John z Taizé. Číst Poutník Bůh: Starozákonní putování Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY