Skutečnost. Hluboká stopa: Nezávislá revue Skutečnost 1949–1953

Skutečnost. Hluboká stopa: Nezávislá revue Skutečnost 1949–1953 - Vilém Prečan (ed.) | I15cajalco.com

... oběť ... Napsal Peter Demetz (8. 8. 2018) Článek K pojmu sudetská literatura je převzat z publikace Hluboká stopa ... E*forum 2018 | O2 Knihovna ... .Nezávislá revue Skutečnost 1949-1953 (vydalo Československé dokumentační středisko, Praha 2008, k vydání připravil Vilém Prečan). Při vysvětlení autorské zkratky Pitt je v ní jméno Petera Demetze uváděno v české podobě jako Petr Demetz. Nezávislá revue. * Ženeva, od 1950 Paříž (Francie), od 1951 Edgware (Anglie) a Mnichov (SRN) * 1949-1953 * měsíčně . Časopis mla ... 46774112 - Viaf ... . * Ženeva, od 1950 Paříž (Francie), od 1951 Edgware (Anglie) a Mnichov (SRN) * 1949-1953 * měsíčně . Časopis mladší generace poúnorových exilových intelektuálů, orientovaný především na otázky politické, sociologické, ekonomické a kulturní, jehož hlavním úkolem mělo být "hledání programu pro ... Porovnání cen prvni stopa, srovnání cen prvni stopa na portálu HLEDEJCENY.cz. Hluboká stopa nezávislá revue Skutečnost 1949-1953 Hopes and disillusionment Horký leden 1989 v Československu : mimořádná publikace k znovuobnovení časopisu Reportér v knize Hluboká stopa. Nezávislá revue Skutečnost 1949-1953), recenzi, jíž se Walther Victor v listopadu 1937 vyrovnal s románem Ludwiga Windera Der Thronfolger (Následník trůnu), dvojici ukázek z publicistického díla Ferdinanda Demla a Julia Madera (důležitých Rubrika Napsali… v průběhu roku přinesla několik vybraných starších textů: článek Petera Demetze K pojmu sudetská literatura (před deseti lety publikovaný Vilémem Prečanem v knize Hluboká stopa. Nezávislá revue Skutečnost 1949-1953), recenzi, jíž se Walther Victor v listopadu 1937 vyrovnal s románem Ludwiga Windera Der ... v knize Hluboká stopa. Nezávislá revue Skutečnost 1949-1953), recenzi, jíž se Walther Victor v listopadu 1937 vyrovnal s románem Ludwiga Windera Der Thronfolger (Následník trůnu), dvojici ukázek z publicistického díla Ferdinanda Demla a Julia Madera (důležitých * PREČAN, Vilém, ed. Hluboká stopa: nezávislá revue Skutečnost 1949-1953 = [A lasting impression: the independent periodical Skutečnost (Reality)]. Praha: Československé dokumentační středisko, 2008. lvi, 648 s. Dokumentace československého exilu 1948-1989 = Documenting Czechoslovak exiles 1948-1989; sv. 3. ISBN 978-80-904228--3. v knize Hluboká stopa. Nezávislá revue Skutečnost 1949-1953), recenzi, jíž se Walther Victor v listopadu 1937 vyrovnal s románem Ludwiga Windera Der Thronfolger (Následník trůnu), dvojici ukázek z publicistického díla Ferdinanda Demla a Julia Madera (důležitých s Blankou Císařovskou, Praha 2007) a Hluboká stopa: Nezávislá revue Skutečnost 1949-1953 (Praha 2008). Dieter Segert (1952) profesor nejnovějších dějin na Fakultě sociálních věd Univerzity Vídeň, kde před-náší o transformačních procesech ve střední, východní a jihovýchod...

INFORMACE

AUTOR
Vilém Prečan (ed.)
DIMENZE
3,84 MB
NÁZEV SOUBORU
Skutečnost. Hluboká stopa: Nezávislá revue Skutečnost 1949–1953.pdf

POPIS

Skupina mladých akademiků – uprchlíků z poúnorového Československa – spojila na podzim 1948 v Ženevě své síly k vydávání časopisu. Nazvali jej Skutečnost, protože jejich záměrem bylo nastavit pravdivé zrcadlo situaci, v níž se ocitla země ovládaná komunisty, situaci emigrantů, většinou ještě žijících v uprchlických táborech, a situaci poválečné Evropy. Nezávislá revue Skutečnost vycházela pět let, 1949–1953. Stala se jedním z velkých činů rané fáze československé „emigrace atomového věku“. Významně přispěla k vyjasňování úkolů zahraniční větve antitotalitního odporu, k pochopení světa studené války a úkolů demokratů na jejích bojištích. Měla informační a vzdělávací vliv na celou tehdejší emigraci, především na její intelektuální prostředí. Četba mnoha textů Skutečnosti je až strhující: stáváme se účastníky dění přelomového období, kdy dostávala první obrysy idea sjednocení hospodářsky rozvrácené a morálně otřesené (západní) Evropy a kdy se hledaly příčiny poválečného vítězství komunistické strany v Československu. Poznáváme těžkou situaci poúnorové emigrace i poúnorového politického exilu, obtížné hledání a nalézání metod a nástrojů demokratické odpovědi na poválečnou ofenzivu sovětského komunismu. Principiální analýzu i ostrou kritiku poválečného vyhnání a odsunu Němců zde doprovázela stejně neúprosná kritika těch sudetoněmeckých organizací a představitelů, kteří tehdy stále ještě nevykročili ze stínu nacismu a henleinovství. Na pranýři se ocitl předúnorový národněfrontovní politický systém v Československu a selhání nekomunistických stran i jejich reprezentace v poválečném tříletí, jakož i nacionalismus všeho druhu a všech odstínů. Jména většiny „skutečnostníků“ a autorů Skutečnosti nalézáme v následujících desítiletích mezi pracovníky Rádia Svobodné Evropa, na západních univerzitách, ve vedení Společnosti pro vědu a umění, někteří se ještě podíleli na obnově svobodného univerzitního života po listopadu 1989. Kniha Hluboká stopa obsahuje téměř 170 textů publikovaných ve Skutečnosti a shrnuje to nejlepší, co zůstává jejím myšlenkovým a politickým odkazem, i po půlstoletí mimořádně aktuálním, protože se dotýká otázek naší stále živé minulosti.

Chcete si přečíst knihu?Skutečnost. Hluboká stopa: Nezávislá revue Skutečnost 1949–1953 ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Vilém Prečan (ed.). Číst Skutečnost. Hluboká stopa: Nezávislá revue Skutečnost 1949–1953 Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY