Samospráva venkovských obcí a místní rozvoj

Samospráva venkovských obcí a místní rozvoj - Josef Bernard, | I15cajalco.com

...dka zkoumána ve vzájemné souvislosti: fungování místní samosprávy (jako typickou doménu politických studií) a rozvoj obcí (jako téma regionalistiky, geografie či sociologie) ... Samosprava venkovskych - bazár - Bazoš.sk ... . Analýzy jsou založeny na dostupných statistických datech o situaci ve ... SAMOSPRÁVA je veřejná správa vykonávaná jinou institucí než státem.Je relativně samostatná, nezávislá na státu. Relativnost samostatnosti však vyplývá ze skutečnosti, že stát vytváří pro samosprávu podmínky pro její fungování, takže její nezávislost z tohoto důvodu není absolutní. The project focuses on the possibilities and limits of local governments in small municipalities in the Czech Republic (less than 2000 inhabitants) to influence the situation in the comm ... Rozvoj malých obcí a jejich samospráva - teoretické ... ... . The project focuses on the possibilities and limits of local governments in small municipalities in the Czech Republic (less than 2000 inhabitants) to influence the situation in the community and to make use of its endogenous development potentials. The research team analyses diverse relationships between formal and informal features of local governments and the development potentials of ... Samospráva venkovských obcí a místní rozvoj stáhnout knihu pdf, epub, mobi, docx, txt, fb2 Rozhodli jsme se vám dát knihu „Samospráva venkovských obcí a místní rozvoj". Chcete-li to provést, musíte provést jen několik kroků.: Hledáte Samospráva venkovských obcí a místní rozvoj od Tomáš Kostelecký,Josef Bernard,Michal Illner? Dnes objednáte, zítra vyzvednete… a můžete začít číst. 33 prodejen po celé ČR Samospráva venkovských obcí a místní rozvoj Autor: Josef Bernard ; Tomáš Kostelecký ; Michal Illner Text přináší informace o fungování lokálních samospráv venkovských obcí v České republice a jejich možnosti ovlivnit místní rozvoj. Kniha: Samospráva venkovských obcí a místní rozvoj Autor: Josef Bernard ; Tomáš Kostelecký ; Michal Illner Text přináší informace o...

INFORMACE

AUTOR
Josef Bernard,
DIMENZE
12,10 MB
NÁZEV SOUBORU
Samospráva venkovských obcí a místní rozvoj.pdf

POPIS

Kniha je věnována problematice fungování samospráv ve venkovských obcích v České republice a jejich možnostem ovlivňovat lokální rozvoj. Propojuje tedy dvě témata, která jsou jen zřídka zkoumána ve vzájemné souvislosti: fungování místní samosprávy (jako typickou doménu politických studií) a rozvoj obcí (jako téma regionalistiky, geografie či sociologie). Při snaze popsat samosprávy malých obcí jako lokální rozvojové aktéry se autoři zaměřili zejména na tři otázky: Jak vlastně samosprávy vládnou, resp. jak spravují svou obec? V knize se v této souvislosti zabývají především tím, jak samosprávy stanovují své rozvojové cíle, jakým způsobem přijímají svá rozhodnutí a jak mobilizují rozvojové zdroje. Další výzkumná otázka se týká rozvoje venkovských obcí. S jakými rozvojovými obtížemi se venkovské obce potýkají a jaké rozvojové příležitosti se jim naopak nabízejí? V knize se rozvoj obcí chápe jako komplexní jev silně související s kvalitou života v obci: pozitivní rozvoj tedy znamená zvyšování lokální kvality života. Venkov ovšem není homogenní prostor a v podmínkách České republiky je přesnější hovořit o různých typech venkova. Kniha proto nabízí také pohled na regionální diferenciaci venkovských obcí podle jejich rozvinutosti. Třetí výzkumná otázka propojuje obě předchozí: Jak místní samosprávy ovlivňují rozvoj obcí, které spravují? Může se zdát, že ve srovnání se samosprávami měst mají zastupitelé a starostové malých obcí menší možnosti, jak dosáhnout v obci skutečně podstatných změn. Hospodaří sice s rozpočtem obce, zřizují některé služby atd., ale jejich finanční i organizační možnosti jsou omezené. Zároveň ale platí, že pro podstatné zlepšení kvality života v malých obcích někdy stačí poměrně málo. K rozvojovému úsilí navíc patří i péče o budování živých vztahů uvnitř lokální komunity a zapojování obyvatel do dění v obci. I zde mohou samosprávy vykonat mnoho práce. Analýzy jsou založeny na dostupných statistických datech o situaci ve venkovských obcích, na datech z dotazníkových šetření, na neformálních rozhovorech se členy samospráv a pozorování jejich aktivit. Autorský tým tvoří výzkumníci z oddělení Lokální a regionální studia Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. Vychází v koedici se Sociologickým ústavem AV ČR, v.v.i.

Chcete si přečíst knihu?Samospráva venkovských obcí a místní rozvoj ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Josef Bernard,. Číst Samospráva venkovských obcí a místní rozvoj Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY