Management chronických ran

Management chronických ran - Edita Hlinková, | I15cajalco.com

...tupné na Windows Phone. Koupit Koupit eknihu ... Management chronických ran - kolektiv autorů | Databáze knih ... . Publikace komplexně zpracovává management ošetřování ran. Je určená pro zdravotnické profesionály, kteří ošetřují pacienty s nehojícími se ranami v klinické praxi nemocnic, v domácí péči, v zařízeních sociálních služeb a v hospicích. Management chronických ran Publikace je určena pro zdravotnické profesionály, kteří ošetřují pacienty s nehojícími se ranami v nemocnicích, v domácí péči, v zařízeních sociálních služeb a v hospicích. Konkrétní jsou v monografii zahrnuty deku ... Management chronických ran - kolektiv a | Elektronická ... ... . Konkrétní jsou v monografii zahrnuty dekubity, ulcus cruris, syndrom diabetické nohy, maligní a sororigenní ... Management chronických ran - Edita Hlinková, Vydavateľ: Grada, Väzba: Paperback, Počet strán: 232, Rok vydania: 2019 nastupující holistické strategie léčby ran, může snížit finanční nároky kladené na zdravotnictví v souvislosti s léčbou této malé, ale finančně nákladné skupiny pacientů. Terminologie a typy chronických ran Na posledním zasedání EWMA 26. 5.-28. 5. 2010, byla vědeckým výborem navrhnuta změna v terminologii ran. Management chronických ran / Edita Hlinková, Jana Nemcová, Edward Huľo a kolektiv. Author . Hlinková, Edita Nemcová, Jana Huľo, Edward Česká asociace sester Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek. Date of issue . 2019. Edition . 287 Kč Management chronických ran | Edita Hlinková,Jana Nemcová,Michaela Miertová,collegium . Management chronických ran | Publikace je určena pro zdravotnické profesionály, kteří ošetřují pacienty s nehojícími se ranami v nemocnicích, v domácí péči, v zařízeních sociálních služeb a v hospicích. Konkrétní jsou v monografii zahrnuty dekubity, ulcus cruris, syndrom ... Hojení chronických ran. Wound care - wound healing - wound management. Zpracovala: Doc.MUDr.Pospíšilová Alena CSc. Úvod. V posledních desetiletích se zřetelně zvýšily znalosti o hojení ran a faktorech s hojením ran spojených. Výrazně se zlepšily konzervativní i radikální chirurgické metody ošetřování ran. Management chronických ran. Kdo napsal knihu Management chronických ran? Autorem je Edita Hlinková, Jana Nemcová, Michaela Miertová, Kolektiv autorů. Hodnocení, recenze, zajímavosti a informace o knize. Možnost nákupu elektronické verze knihy. ČBDB.cz - Databáze knih. Kožní Hojení chronických ran DERM/26 Hojení chronických ran Wound care - wound healing - wound management Standard léčebného plánu A. Identifikační údaje Autor: doc. MUDr. Alena Pospíšilová, CSc. Editor: MUDr. Aleš Bourek Oponent: prof.MUDr.Vladimír Resl DrSc. Verze provedení: Druhá autorská verze. Management chronických ran. Hlinková Edita, Nemcová Jana, Huľo Edward a kolektiv. Grada, 1. vydání, 2019 . Publikace komplexně zpracovává management ošetřování ran. Je určená pro zdravotnické profesionály, kteří ošetřují pacienty s nehojícími se ranami v klinické praxi nemocnic, v domácí péči, v zařízeních ... Management chronických ran (e-kniha) - kolektiv a - Publikace komplexně zpracovává management ošetřování ran. Je určená pro zdravotnické profesionály, kteří ošetřují pacienty s nehojícími se ranami v klinické praxi nemocnic, v domácí péči, v zařízení „wound management" ran všeho druhu, zejmé-na chronických (2, 6, 7, 8). Cílem managementu chronické rány je vy-tvoření optimálního prostředí rány, ve kterém budou odstraněny celulární abnormity a pato-logické biochemické procesy, rána bude schop-na vytvářet vaskularizovanou granulační tkáň - Management chronických ran. Autoři: ... Předkládaná monografie shrnuje poznatky v oblasti managementu chronických ran, analyzuje a porovnává výsledky výzkumů odborníků v dané problematice, podává výsledky vlastních výzkumů, čímž podporuje zdravotnické profesionály v oblasti ošetřování a léčby chronických ran ke ... Přístup k léčbě chronických ran Přístup k léčbě chronických ran výstižně vyjadřuje, u nás již běžně používaný pojem „wound management", který zahrnuje další ná-zvy - wound care a wound healing. Wound management se opírá o následující základní principy: Určení příčiny rány Zhodnocení rány Management chronických ran Hlinková Edita, Nemcová Jana, Miertová Michaela, kolektív autorov. Publikace komplexně zpracovává manage...

INFORMACE

AUTOR
Edita Hlinková,
DIMENZE
9,14 MB
NÁZEV SOUBORU
Management chronických ran.pdf

POPIS

Publikace komplexně zpracovává management ošetřování ran. Je určená pro zdravotnické profesionály, kteří ošetřují pacienty s nehojícími se ranami v klinické praxi nemocnic, v domácí péči, v zařízeních sociálních služeb a v hospicích. Problematika je zpracována od příčin, souvisejících faktorů, diagnostiky, terapie až po konkrétní typy ran, jejich průběžné posuzování a následný management péče. Konkrétní nehojící se rány, které jsou v monografii zahrnuty, jsou dekubity, ulcus cruris, syndrom diabetické nohy, maligní a sororigenní (způsobené sestrou) rány.Informace k nehojícím se ranám nereflektují jen tělesné projevy ran, ale i dopad na bolest, psychické prožívání a sociální fungování pacienta a jeho rodiny. Významnou oblastí u vybraných typů ran je výběr vhodných intervencí, s využíváním nejmodernějších ošetřovatelských postupů a terapie. Autoři vycházeli převážně ze zahraniční odborné literatury, praxe založené na důkazech a z vlastních zkušeností.

Chcete si přečíst knihu?Management chronických ran ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Edita Hlinková,. Číst Management chronických ran Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY