Farmakologie

Farmakologie - Jan Švihovec, | I15cajalco.com

...it např. jako ... Obecná farmakologie obsahuje 8 kapitol ... Farmakologie (Afrikaans Edition): Sommers, De K ... ... . Jsou zde podrobně vysvětleny obecné farmakodynamické a farmakokinetické pochody, které tvoří základ pro představu o pohybu léčivé látky v organismu až k místu jejího působení, a přispívají tak i ke správnému výběru lékové formy a nastavení dávkovacího schématu. Základní a dlouho očekávaná učebnice pro studenty zdravotnických oborů na lékařských a zdravotně sociálních fakultách i vyšších odborných školách. Text je doplněn mnoha grafy a praktickými příklady z ... 9780409088007: Farmakologie (Afrikaans Edition) - AbeBooks ... ... . Text je doplněn mnoha grafy a praktickými příklady z praxe. Kniha obsahuje velké množství praktických poznatků, které potřebují členové interdisciplinárního zdravotnického týmu pro předepisování a ... Farmakologie kan gedefinieer word as die studie van die effekte van geneesmiddels op die funksie van lewende stelsels. Geneesmiddels kan sintetiese chemiese verbindings wees, of afkomstig van plant-of dieremateriaal of die produk wees van genetiese ingenieurswese. Verbindings soos insulien of tiroksien is endogene hormone, maar kan ook as geneesmiddels optree indien dit as sodanig toegedien word. Názvy grantů a projektů získaných pro vědeckou, výzkumnou a další tvůrčí činnost v oboru Farmakologie a toxikologie 1. Zdroj 2. Období. Katecholaminové poškození kardiovaskulárního systému a jeho ovlivnění chelátory železa. GAUK. 2012-2014 Farmakologie has 627 members. Join this group to see the discussion, post and comment. farmakologie: farmakologija: Translations: 1 - 1 / 1. Your Recent Searches . EUdict (European dictionary) is a collection of online dictionaries for the languages spoken mostly in Europe. These dictionaries are the result of the work of many authors who worked very hard and finally offered their product free of charge on the internet thus ... Farmakologie Klinická farmakologie pro dětské sestry Nežádoucí účinky léčiv a lékové interakce v pediatrickém ošetřovatelství. Porodní asistentka Klinická farmakologie (FAR/PAB21 a FAR/PAK21) Sylabus FAR/PAB21 Sylabus FAR/PAK21 Studijní opory. Zdravotnický záchranář Farmakologie (FAR/ZZA21) Sylabus FAR/ZZA21 Otázky ke ... Monografie pokrývá všechny oblasti jak obecné, tak i speciální farmakologie. Je určena jak pro pregraduální vzdělávání, tak i pro postgraduální odborníky širokého okruhu specializací. Koncepčně se jedná o spojení klasického přístupu farmakologického a farmakoterapeutického. Tomu odpovídá i výběr autorů, kteří vesměs pocházejí z klinických pracovišť. Online knihkupectví Knihy.ABZ.cz - aktuální nabídka titulů z kategorie: Knikupectví > Katalog předmětový > F > Farmakologie. Klinická farmakologie a farmacie Supplement 5th Czech and Slovak conference of clinical pharmacology : 4th-7th May 2011, Ostrava, Czech Republic : abstracts : the conference is being held on the occasion of the 20th anniversary of University of Ostrava. Klinická farmakologie je intedisciplinární obor. Nemá přesně definovaný rozsah, ani metodologii. Do její náplně patří např.sledování pohybu látek v organismu (farmakokinetika), terapeutické monitorování léků (TDM), nebo sledování nežádoucích účinků (farmakovigilance). O tom, jak můžeme farmakologický ovlivňovat signalizaci mezi buňkami. Přednáška pro 1. ročník všeob. lékařství na 3. lékařské fakultě UK....

INFORMACE

AUTOR
Jan Švihovec,
DIMENZE
11,96 MB
NÁZEV SOUBORU
Farmakologie.pdf

POPIS

Monografie pokrývá všechny oblasti jak obecné, tak i speciální farmakologie. Je určena jak pro pregraduální vzdělávání, tak i pro postgraduální odborníky širokého okruhu specializací. Koncepčně se jedná o spojení klasického přístupu farmakologického a farmakoterapeutického. Tomu odpovídá i výběr autorů, kteří vesměs pocházejí z klinických pracovišť. Monografie se dělí na obecnou a speciální část a uvádí základní informace prakticky o všech léčivých látkách, které jsou v současné době u nás používány. Publikace obsahuje rozsáhlou obrazovou dokumentaci a více než 300 přehledných tabulek, které sumarizují a zpřehledňují velký rozsah uváděných informací. Obecná farmakologie obsahuje 8 kapitol. Jsou zde podrobně vysvětleny obecné farmakodynamické a farmakokinetické pochody, které tvoří základ pro představu o pohybu léčivé látky v organismu až k místu jejího působení, a přispívají tak i ke správnému výběru lékové formy a nastavení dávkovacího schématu. Speciální část je rozčleněna do 28 kapitol převážně podle klinického použití léčivých látek. Podrobně jsou v rozsáhlých kapitolách popsány léčivé látky používané v neurologii, psychiatrii, kardiologii, revmatologii, hematologii, při onemocnění dýchacích cest a trávicího traktu. Je také podrobně rozebrána protinádorová terapie a možnosti ovlivnění imunitního systému. Standardně jsou zahrnuty i antiinfekční látky včetně antiparazitik a antiprotozoálních látek. Komplexně jsou popsána také hormonální léčiva, celá skupina antidiabetik a terapie osteoporózy. Jako samostatné kapitoly doplňují speciální část léčiva používaná v dermatologii a oftalmologii. V knize najdeme pro odlehčení i několik ilustrací ak. mal. Miroslava Bartáka.

Chcete si přečíst knihu?Farmakologie ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Jan Švihovec,. Číst Farmakologie Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY