Ochranné hráze na vodních tocích

Ochranné hráze na vodních tocích - Jaromír Říha | I15cajalco.com

.... Poslední výzva byla vyhlášena v říjnu 2016 s alokací 400 mil ... Dotace na rybníky a malé vodní nádrže - NÁRODNÍ DOTACE ... . Kč ... Ochranné hráze na vodních tocích. Kniha Diskuze ke knize (0) Recenze. Článek v PDF. ... při nichž vznikají rozsáhlé materiální škody i ztráty na životech obyvatel postižených území. Katastrofické povodňové události posledních let ukázaly ničivou sílu vody a poukázaly znovu na aktuálnost problematiky zaměřené na ... E-kniha Ochranné hráze na vodních tocích od [email protected] Ř@ha. El ... Ochranné hráze na vodních tocích za 13,28€ | Gorila ... ... E-kniha Ochranné hráze na vodních tocích od [email protected] Ř@ha. Elektronické knihy v různých formátech. Odměna za nákup. kniha (manuál) Ochranné hráze na vodních tocích (Říha J.) Motto: Dobrá kniha (příručka) s příklady je vždy nejlepší manuál (učebnice). Tyto hráze se vyskytují i na některých menších tocích. Souhrnně lze říci, že slouží k ochraně před povodněmi a udržení co nejvíce vody v korytě vodního toku a to tak, kde je to účelné a kde by nebylo rozlití vody do říční nivy bez újmy. Ochranné hráze na vodních tocích Povodně jsou v našich zemích naštěstí asi jedinou opravdu vážnou hrozbou ze strany přírodních živlů. Mezi nejčastější způsoby, jak ochránit obce, patří hráze a valy podél vodních... Úpravy Toků. Cílem předmětu je seznámit se základními principy a postupy úpravy povrchových toků. Základní informace o jevech vznikajících při proudění vody v korytech toků, režimy proudění ve vodních tocích, jednotlivé metody a způsoby úpravy toků včetně úprav toků blízkých přírodě. Ochranné hráze na vodních tocích. Tato publikace shrnuje problematiku ochranných hrází na vodních tocích a vytváří tak podklad pro jejich navrhování, výstavbu a provoz. autor: Jaromír Říha Vydáno: 2010 Ochranné hráze na vodních tocích; Ochranné hráze na vodních tocích. Nakladatelství: Grada. Autor: Jaromír Říha. Ochrana: sociální DRM Rok vydání: 2010 Počet stran: 224 Jazyk: cs Formát: PDF2 Cena s DPH: 319 Kč. Cena ... na vodních tocích (Výtok otvorem a pod stavidlem, přelivy) Hydraulika objektů na vodních tocích - mosty a propustky (křížení vodního toku s komunikací) - ostatní objekty (podélné ochranné hráze, vodní elektrárny, plavební komory, ...) K141 HYAR 1 - jezy a přehrady (vzdouvací objekty) Hydraulika objektů na vodních tocích ČSN 75 0255 Výpočet účinků vln na stavby na vodních nádržích a zdržích TNV 75 2005 Pozorování a měření konstrukcí vodních děl ČSN 75 2120 Kilometráž vodních toků a nádrží ČSN 75 2340 Navrhování přehrad - Hlavní parametry a vybavení TNV 75 2401 Nádrže a zdrže vodních děl Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební Ústav vodních staveb Veveří 331/95, 602 00 Brno tel.: (+420) 541 147 751 e-mail: [email protected] Cílem programu 129 290 "Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích" je výrazné zlepšení technického stavu drobných vodních toků a malých vodních nádrží, které podpoří odtokový režim krajiny, posílí retenci vody v krajině a zvětší bezpečnost při zvýšených průtocích. Na území národních parků zajišťují správu drobných vodních toků Správy národních parků; pro účely tohoto zákona se Ministerstvo obrany a Správy národních parků považují za správce vodních toků. (4) Na drobných vodních tocích, ke kterým nebyl určen správce drobného vodního toku, vykonává jejich správu ... Ochranné hráze na vodních tocích . 11. 11. 2010. Povodně jsou v našich zemích naštěstí asi jedinou opravdu vážnou hrozbou ze strany přírodních živlů. Mezi nejčastější způsoby, jak ochránit obce, patří hráze a valy podél vodních toků. více Ochranné hráze na vodních tocích 2010; Rizika ve vodním hospodářství 2007 2007; Riziková analýza záplavových území 2002; Návrh obecné metodiky pro sestavování matematických modelů kvality vody v síti vodních toků 2001; všech 15 knih autora. Žánry autora. Literatura naučná Technika a elektro Učebnice a slovníky ... Vybrané soudobé problémy vodního hospodářství a jejich řešení na ústavu vodních staveb 2002; Jakost vody v povodí 2004; Jakost vody v povrchových vodních tocích a její matematické modelování 2002; Porušení sypaných hrází v důsledku přelití 2002; Ochranné hráze na ...

INFORMACE

AUTOR
Jaromír Říha
DIMENZE
11,6 MB
NÁZEV SOUBORU
Ochranné hráze na vodních tocích.pdf

POPIS

Povodně představují pro země střední Evropy největší přímé nebezpečí v oblasti přírodních katastrof a jsou příčinou závažných krizových situací, při nichž vznikají rozsáhlé materiální škody i ztráty na životech obyvatel postižených území. Katastrofické povodňové události posledních let ukázaly ničivou sílu vody a poukázaly znovu na aktuálnost problematiky zaměřené na otázky spojené se systematickou ochranou proti povodním.Tato publikace, na našem trhu ojedinělá, shrnuje problematiku ochranných hrází na vodních tocích a vytváří tak podklad pro jejich navrhování, výstavbu a provoz. Při zpracování byla do textu zapracována ustanovení příslušných norem, popř. byly na vybrané normy uvedeny odkazy. Přihlédnuto bylo také k novým poznatkům uvedeným v citované literatuře a k vybraným zahraničním dokumentům. Text je doplněn fotodokumentací a četnými schématy, která mohou být podkladem pro výkresovou dokumentaci.Publikaci byla udělena certifikace Ministerstva zemědělství a je určena projekčním a

Chcete si přečíst knihu?Ochranné hráze na vodních tocích ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Jaromír Říha. Číst Ochranné hráze na vodních tocích Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY