Princip předběžné opatrnosti

Princip předběžné opatrnosti - Matthieu Jung | I15cajalco.com

...ti (Precautionary Principle)Do slovníčku tentokrát zařazujeme termín, který často slýcháme z úst ekologických aktivistů a zelených po­litiků: princip předběžné opatrnosti ... Princip předběžné opatrnosti - luxor.cz ... .Stejně jako v předchozích případech se i zde jedná o velmi dobře znějící slogan, za kterým se ovšem skrývá snaha omezovat lidské aktivity podle názoru ... Termín obnoveného promítání v kině Máj. Vzhledem k zásadním skutečnostem, jako je stále platný princip předběžné opatrnosti, velmi přísné podmínky případného promítání, s nimi spojený značný diskomfort pro ... Princip Předběžné Opatrnosti V Evropském Právu Životního ... ... . Vzhledem k zásadním skutečnostem, jako je stále platný princip předběžné opatrnosti, velmi přísné podmínky případného promítání, s nimi spojený značný diskomfort pro diváky a absence premiérových titulů, jsme dospěli k rozhodnutí zahájit promítání v kině Máj začátkem června. Princip předběžné opatrnosti, jistota a bezpečnost. Ani princip předběžné opatrnosti není nástrojem, jak zlepšit technologie. Ne, ten slouží k zastavení činností, jejichž dopadem si nejsme zcela jisti. Hodnocení v rámci občanských panelů tak může být velmi jednoduché. Proto je princip předběžné opatrnosti, když je aplikován důsledně - jak je tomu v současnosti, škodlivý jak pro praktickou politiku, tak pro naši budoucnost. Pojďme se raději vrátit ke staré dobré radě „Kdo nic neriskuje, nic nezíská". Princip předběžné opatrnosti je druhým románem mladého francouzského spisovatele Matthieua Junga. Název odkazuje k jedné z klíčových ekologických zásad moderní společnosti vůbec, podle níž „vždy, když existuje riziko možného nebezpečí, je třeba jednat tak, jako by toto nebezpečí bylo reálné". Princip předběžné opatrnosti velí chovat se opatrně proto, aby se zabránilo nějakým budoucím následkům neznámé závažnosti, o níž se předpokládá, že bude velká. Jako s čímkoliv jiným je možné to s tou předběžnou opatrností přehnat - snad nikdo nebude chodit po ulici s přilbou na hlavě, protože existuje malá ... Princip prevence je opět obecným principem práva, který má v ochraně životního prostředí zvláštní význam, neboť důsledky poškození prostředí jsou často nenapravitelné. Princip předběžné opatrnosti je v podstatě zvláštní modifikací principu prevence v ohrožování a poškozování životního prostředí. The precautionary principle (or precautionary approach) is a broad epistemological, philosophical and legal approach to innovations with potential for causing harm when extensive scientific knowledge on the matter is lacking.It emphasizes caution, pausing and review before leaping into new innovations that may prove disastrous. Critics argue that it is vague, self-cancelling, unscientific and ... 15. Princip předběžné opatrnosti (Precautionary Principle)Do slovníčku tentokrát zařazujeme termín, který často slýcháme z úst ekologických aktivistů a zelených po­litiků: princip předběžné opatrnosti.Stejně jako v předchozích případech se i zde jedná o velmi dobře znějící slogan, za kterým se ovšem skrývá snaha omezovat lidské aktivity podle názoru ... Princip předběžné opatrnosti, jistota a bezpečnost. Ani princip předběžné opatrnosti není nástrojem, jak zlepšit technologie. Ne, ten slouží k zastavení činností, jejichž dopadem si nejsme zcela jisti. Hodnocení v rámci občanských panelů tak může být velmi jednoduché. Analytici rizik obecněji uvádí, že princip předběžné opatrnosti „postrádá pevný logický podklad" a je „doslova v rozporu s vnitřní nerozporností" protože, se podle něj nemůže stanovit jasný standard, podle něhož se posoudí, která rizika jsou ta nejzávažnější a stojí za předběžnou kontrolu. Princip předběžné opatrnosti je druhým románem mladého francouzského spisovatele Matthieua Junga. Název odkazuje k jedné z klíčových ekologických zásad moderní společnosti vůbec, podle níž "vždy, když existuje riziko možného nebezpečí, je třeba jednat tak, jako by toto nebezpečí bylo reálné". Princip předběžné opatrnosti autor: Jung Matthieu doporučená cena: 289 Kč naše cena:246Kč Předběžné opatření v právu nekalé soutěže Princip předběžné opatrnosti je druhým románem mladého francouzského spisovatele Matthieua Junga. Název odkazuje k jedné z klíčových ekologických zásad moderní společnosti vůbec, podle níž „vždy, když existuje riziko možného nebezpečí, je třeba jednat tak, jako by toto nebezpečí bylo reálné". Chci uplatnit princip opatrnosti v mé obci, městě.. Máte-li zájem o spolupráci v rámci uplatnění principu předběžné opatrnosti ve vaší obci či městě, kontaktujte nás na: [email protected] Princip předběžné opatrnosti vám může zničit život, neboť pokud štěstí nezasejete, nejspíš ho ani nesklidíte - jako řada těch, kteří štěstí v planých zahradách svých ......

INFORMACE

AUTOR
Matthieu Jung
DIMENZE
11,5 MB
NÁZEV SOUBORU
Princip předběžné opatrnosti.pdf

POPIS

Princip předběžné opatrnosti je druhým románem mladého francouzského spisovatele Matthieua Junga. Název odkazuje k jedné z klíčových ekologických zásad moderní společnosti vůbec, podle níž "vždy, když existuje riziko možného nebezpečí, je třeba jednat tak, jako by toto nebezpečí bylo reálné". A to i v případě, že riziko není zcela ověřené. Podle definice Evropské komise z 2. února 2000 je třeba užít principu předběžné opatrnosti vždy, "když existuje alespoň předběžný vědecký názor, že je opodstatněný důvod k obavám před riziky poškození životního prostředí či zdraví lidí, živočichů a rostlin, která by mohla narušit základní princip vysoké úrovně ochrany životního prostředí". Autor s ironií popisuje paradox mezi všudypřítomnou, až orwellovskou solidárností a péčí státu o blaho a zdraví občanů na jedné straně a stále tvrdšími mezilidskými a pracovními vztahy na pozadí doutnající hospodářské krize a nejistoty začátku 21. století na straně druhé. Hlavní hrdina, Pascal Ebodoire, záměrně tuctový burzovní makléř a otec rodiny, je posedlý "nulovou rizikovostí" a pečlivě se vyhýbá všemu, co by mohlo ohrozit byť jen jeho dobrou náladu, jako například četba Michela Houllebecqa, Goliáše současné francouzské literatury, s nímž román nepřímo polemizuje, hlásaje "zúžení bitevního pole". Aby ochránil sebe i své blízké, rozhodne se Pascal dovést princip "správného" života ad absurdum. Princip předběžné opatrnosti se tak stává zábavnou, i když znepokojivou společenskou bajkou o stavu současné společnosti. Mathieu Jung (1970) vystudoval literaturu a než se začal věnovat psaní, živil se jako knihkupec. Jeho první román, Vlna na duši (Vague ? l'âme, 2007) pojednává o vlně solidarity s obětmi cunami v Jihovýchodní Asii. Popularitu si však získal až Principem předběžné opatrnosti z roku 2009, díky němuž se stal jedním z hlavních představitelů moderního francouzského společenského románu. Žije v Paříži.

Chcete si přečíst knihu?Princip předběžné opatrnosti ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Matthieu Jung. Číst Princip předběžné opatrnosti Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY