Drama jako básnické dílo

Drama jako básnické dílo - Jiří Veltruský | I15cajalco.com

...Brno (Host) 1999, s. 16-75 • VELTRUSKÝ, J ... Drama jako básnické dílo | Knihkupectví ve městě Havířov v ... ... . Drama a divadlo. Příspěvky k teorii divadla, Praha 1994, s. 77-113 (postavení dramatických osob, ústřední subjekt, určenost herecké postavy textem, scénický a dramatický prostor) 7. Strom života - 1909, sbírka, Vrchlický zde završuje své dílo oslavným hymnem Meč Damoklův - 1913, posmrtně vydaná sbírka, dílo plné zoufalství, ve kterém se promítají básníkovi úzkosti a předtuchy jeho nemoci V mnohých dílech uplatnil Vrchlický básnické formy a strofické útvary charakterické i pro jiné útvary. Drama jako literární dílo a divadelní ... Drama as literature (Book, 1977) [WorldCat.org] ... . Drama jako literární dílo a divadelní představení. Praha 1994, s. 77-101 Struck, Wolfgang: Drama a divadlo. In: Úvod do literární vědy (ed. M. Pechlivanos et al.). Praha 1999, s. 85-88 ... Drama jako básnické dílo. Brno, Host 1999.---Příspěvky k teorii divadla. Praha, Divadelní ústav - Divadelní fakulta AMU 1994. Požadavky ... Francesco Petrarca zemřel v roce 1374. Dílo Francesca Petrarcy - Canzoniere (Zpěvník) - 1327 - 1370 - stěžejní básnické dílo rané italské renesance. Jedná se o soubor lyrických básní, obsahuje 366 básní (317 sonetů, 29 kancón, 9 sestin, 7 balat a 4 madrigaly) žánrově vycházejících ze středověké trubadúrské ... druhu (Drama jako básnické dílo, ve sbor-níku Čtení o jazyce a poesii [1], 1942). Zich mu zůstal „vlastním zakladatelem" struk-turního pojetí v divadelní vědě, třebaže rozeznal jistou jednostrannost některých jeho hledisek, například zúžení materiálu...

INFORMACE

AUTOR
Jiří Veltruský
DIMENZE
12,2 MB
NÁZEV SOUBORU
Drama jako básnické dílo.pdf

POPIS

Veltruského studie vyšla poprvé již v roce 1942, její tehdejší podoba však byla na mnoha místech cenzurována. Naše vydání představuje jednak návrat k její autentické podobě, jednak — díky komentáři doc. Iva Osolsobě — důležitou rekonstrukci autorových myšlenkových východisek, díky nimž je možné následně pochopit i jeho další, exilové práce. Veltruský na konkrétním materiálu dramatické literatury české a světové aplikuje strukturní postupy svého učitele J. Mukařovského a promýšlí drama už nikoli jako útvar vně jazyka, ale jako součást slovesného umění. Zmíněný komentář Iva Osolsobě představuje nejen zasvěcenou analýzu Veltruského teoretických názorů a přístupů, ale zároveň seznamuje s autorovým životem doma i v exilu.

Chcete si přečíst knihu?Drama jako básnické dílo ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Jiří Veltruský. Číst Drama jako básnické dílo Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY