Obory sociální politiky

Obory sociální politiky - Igor Tomeš | I15cajalco.com

...e započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na ... Vztah sociální politiky a sociální práce z pohledu práva ... ... ... -sociální politika je součástí veřejné politiky, jako její urité o blasti, obory - sociální politika je definována podle toho, co ji odlišuje od ostatních politik (sociální politika je odlišena podle toho, zda výdaje nebo její opatření přispívají ke všeobecně Pokyny pro vypracování závěrečné práce na Katedře sociální politiky a sociální práce FSS MU Obory: Veřejná politika lidské zdroje; Sociální práce. I Téma a vedoucí. Bakalářská a diplomová práce musí být studento ... Kniha: Obory sociální politiky - Igor Tomeš | Knihy.ABZ.cz ... . I Téma a vedoucí. Bakalářská a diplomová práce musí být studentovi oficiálně zadána jeho vedoucím (školitelem) v Informačním systému Masarykovy univerzity (dále ... tuto funkci plní všechny obory sociální politiky, nejzřetelněji zdravotní a vzdělávací politika. dnes je prevence orientována také na zvládání životního stylu - předpokládá rozsáhlou osvětovou činnost a rozvinutí poradenství všeho druhu (poradenství pro volbu povolání, pro nezaměstnané, toxikomany, právní ... Proto jsem se rozhodla nastoupit na FSS, konkrétně na obory Sociální práce a Veřejná politika a lidské zdroje. Na studiu oceňuji jeho rozmanitost a přátelskou atmosféru fakulty. Příští rok plánuji vyjet na Erasmus do Německa nebo do Francie." Jana Edelová studentka sociální práce a veřejné politiky a lidských zdrojů Katedra veřejné a sociální politiky vznikla v roce 1994 a zajišťuje realizaci studijního oboru Veřejná a sociální politika v navazujícím magisterském studiu a v doktorském studiu v české i anglické (Public and Social Policy) verzi. Na katedře mohou studenti složit také rigorózní zkoušku v tomto oboru. Institut sociologických studií (zkráceně ISS) vznikl v roce 1993 sloučením bývalé Katedry sociologie a sociální politiky a Ústavu sociálně politických věd spadající pod Fakultu sociálních věd Univerzity Karlovy.Institut sídlí v budově Fakulty sociálních věd v Jinonicích. Ředitelem institutu je doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc. a jeho zástupcem je Mgr. Martin Nekola, PhD. sociální politiky, tj. zaměstnanosti, rodinné, zdravotní, vzdělávací aby-tové politiky. / 6/ ... jako její určité oblasti nebo obory. Druhý se snaží definovat sociální politiku na základě toho, co ji odlišuje od ostatních politik. Další autoři jako např. Marshall, Titmuss nebo Mishra se místo definování Magisterské státnice a obhajoby . Magisterské státnice a obhajoby VSPLZ a SPR se konají v termínech červen 2020 a září 2020.V obou termínech dochází ke změně - státní zkouška bude mít ústní formu.Podrobné informace k průběhu a organizaci magisterské SZZ jsou k dispozici v dokumentech katedry v IS.V červnovém termínu proběhne SZZ a obhajoba výhradně online. Kniha Obory sociální politiky volně navazuje na publikaci Úvod do teorie a metodologie sociální politiky, vydanou v Portálu v r. 2010. Lze ji považovat za praktický výklad k uvedenému teoretickému pojednání, který seznamuje s mezinárodněprávním i českým právním rámcem, s hlavními principy uplatňovanými v jednotlivých ... Charakteristika oboru Veřejná a sociální politika. ... Výuka probíhá v návaznosti na empirické výzkumy a poradenské aktivity, realizované katedrou veřejné a sociální politiky při Institutu sociologických studií a Centrem pro sociální a ekonomické strategie UK FSV. Studium sociální politiky a sociální práce je věnováno soudobým metodám sociální intervence a institucím sociální práce a sociální politiky. Studentovi podá obraz moderního vývoje veřejné sociální politiky, práce s klientem a jejich myšlenkového a politického zázemí. Seznámí ho s metodami praktické sociální ... Zdravotně sociální fakulta J. Boreckého 1167/27, 370 11 České Budějovice Tel.: +420 389 037 501, email: [email protected] , fax: +420 387 438 389 Kniha Obory sociální politiky volně navazuje na publikaci Úvod do teorie a metodologie sociální politiky, vydanou v Portálu v r. 2010. Lze ji považovat za praktický výklad k uvedenému teoretickému pojednání, který seznamuje s mezinárodněprávním i českým právním rámcem, s hlavními principy uplatňovanými v jednotlivých oborech i s problémy, s nimiž se realizátoři ... Publikace Úvod do teorie a metodologie sociální politiky navazuje na dvě vydání záznamů autorových přednášek na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (Sociální politika, Socioklub, 1996 a 2001), jak však autor sám v předmluvě uvádí, nejde o třetí vydání, ale o nově zpracovaný text, který reaguje na aktuální změny v pojetí i výuce sociální politiky. CHARAKTERISTIKA STUDIJNÍHO OBORU (studijního programu) Kurz je určen zájemcům o problematiku veřejné správy v ČR, sociální politiky, integračních procesů, vzniku a formování EU, sociální práce, zahrnuje i problematiku psychologickou, politologickou i sociologickou a jeho součástí je výuka cizích jazyků a zdokonalování komunikačních technik....

INFORMACE

AUTOR
Igor Tomeš
DIMENZE
6,46 MB
NÁZEV SOUBORU
Obory sociální politiky.pdf

POPIS

Kniha volně navazuje na publikaci Úvod do teorie a metodologie sociální politiky, vydanou v Portálu v r. 2010. Lze ji považovat za praktický výklad k uvedenému teoretickému pojednání, který seznamuje s mezinárodněprávním i českým právním rámcem, s hlavními principy uplatňovanými v jednotlivých oborech i s problémy, s nimiž se realizátoři sociální politiky zpravidla setkávají. Prof. JUDr. Igor Tomeš, CSc., přednáší na FF UK teorii sociální politiky, obory sociální politiky, sociální správu, úvod do práva a řízení regionální politiky; na Vysoké škole aplikovaného práva v Praze pak teorii sociální politiky, mezinárodní sociální politiku a terénní sociální práci. Založil Českou společnost pro pracovní právo a sociální zabezpečení, spolupracuje na projektech OECD a EU. Publikoval 14 knih, v Portálu vyšly jeho tituly Sociální správa (2009) a Úvod do teorie a metodologie sociální politiky (2010).

Chcete si přečíst knihu?Obory sociální politiky ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Igor Tomeš. Číst Obory sociální politiky Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY