Zážitková pedagogika: Teorie holistické výchovy (v přírodě a volném čase)

Zážitková pedagogika: Teorie holistické výchovy (v přírodě a volném čase) - Ivo Jirásek | I15cajalco.com

...ově zážitkem, zážitková terapie, význam pro primární sociální prevenci ... Zážitková pedagogika | Zabav děti - Inspirace pro rodiče a ... ... . Literatura. ZAPLETAL, Miloš. Hry v klubovně (Variant.) Zážitková pedagogika: Teorie holistické výchovy (v přírodě a volném čase) [Experiential pedagogy: Theory of holistic education (in nature and leisure)] Book May 2019 Zážitková pedagogika teorie holistické výchovy (v přírodě a volném čase) lmaoskZF 35059 Kosturková, Martina Stratégie rozvoja kritického myslenia kritické argumentovanie, debatovanie, písanie a organizovanie poznatkov. lmaoskZF 35060 Pease, Allan Veľká kniha reči tela ako čítať myšlienky po ... Zážitková pedagogika. Teorie holistické výchovy (v přírodě ... ... . lmaoskZF 35060 Pease, Allan Veľká kniha reči tela ako čítať myšlienky podľa gest. lmaoskZF 35061 ... Klíčová slova: zkušenost, zážitek, pohybová rekreace, výchova v přírodě, zážitková pedagogika, pravdivé poznání Anotace: Příspěvek podává formou přehledové studie představu o vývoji oboru na pomezí pedagogiky, andragogiky a kinantropologie, totiž o výchově v přírodě a její proměně v moderní formy výchovy v ... Zážitková pedagogika. Teorie holistické výchovy (v přírodě a volném čase) - Ivo Jirásek . Kniha představuje i filozofický model odpovídající na hlavní otázku oboru na pomezí pedagogiky volného času, andragogiky a kinantropologie, totiž jak může krátkodobá zkušenost ovlivnit celek lidského života. Jirásek I. Zážitková pedagogika: Teorie holistické výchovy (v přírodě a volném čase). 2019. Jirásek I., Svoboda J. Non-religious peregrination and meaning of life: transformation of human being in winter nature. Aktivity ve volném čase, obsahová náplň, klasifikace, význam, metody a formy práce. Předmět, funkce, principy a metody výchovy ve volném čase. Rodina a výchova dětí ve volném čase. Utváření hodnoty volného času v životě dítěte. 3. Co a jak se učíme ve volném čase. Jirásek, Ivo, 1964-Zážitková pedagogika : teorie holistické výchovy (v přírodě a volném čase) / Ivo Jirásek. -- Vydání první. -- Praha : Portál, 2019. -- 272 stran ISBN 978-80-262-1485-4 (vázáno) Armáda a spoločnosť na Slovensku v kontexte európskeho vývoja 1948-1968 : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie v Bratislave 17.-19. septembra 1996 ... teorie, modely, osobnosti, podmínky, nepřátelé a perspektivy demokracie ... teorie holistické výchovy (v přírodě a volném čase) Vydavateľ: Praha : Portál ... Zážitková pedagogika, stejně jako přírodní a dobrodružná výchova, nabízejí z hlediska holistického pojetí sportovního tréninku prostor pro uplatňování celé škály netradičních přístupů, metod i prostředků, s cílem ovlivnit nejen aktuální výkonnost jedince ve smyslu rozvoje pohybových schopností a dovedností ......

INFORMACE

AUTOR
Ivo Jirásek
DIMENZE
8,71 MB
NÁZEV SOUBORU
Zážitková pedagogika: Teorie holistické výchovy (v přírodě a volném čase).pdf

POPIS

Teoretické zpracování oboru zaměřujícího se na osobnostní a týmový rozvoj prostřednictvím přímých prožitkových situací je v českém prostředí zcela novým počinem. Na rozdíl od dříve publikovaných praktických a metodických návodů jsou zde zpracovány především terminologické a ideové aspekty včetně širších sociálních souvislostí a soudobých civilizačních proměn, na něž by měl tento edukativní směr adekvátně reagovat. Dramaturgicky uspořádané prožitky z pohybu, přírody, či lidského setkávání mohou představovat transformativní zkušenost proměňující ucelený horizont významů a porozumění jedince. Kniha tak představuje i filozofický model odpovídající na hlavní otázku oboru na pomezí pedagogiky volného času, andragogiky a kinantropologie, totiž jak může krátkodobá zkušenost ovlivnit celek lidského života. Čtenář je veden k tomu, aby se zamýšlel nad teoretickým rozměrem programů a metod, který je v dosavadní literatuře často opomíjen. Kniha je nezbytným podkladem pro další promýšlení rozvoje oboru v kontextu jeho historického vývoje i současné podoby, je jedinečným zdrojem úvah pro studenty i zkušené praktiky z řad pedagogů, volnočasových vedoucích, instruktorů a lektorů kurzů pro děti i dospělé.

Chcete si přečíst knihu?Zážitková pedagogika: Teorie holistické výchovy (v přírodě a volném čase) ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Ivo Jirásek. Číst Zážitková pedagogika: Teorie holistické výchovy (v přírodě a volném čase) Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY