Didaktika plavání: Vybrané kapitoly

Didaktika plavání: Vybrané kapitoly - Irena Čechovská (ed.), | I15cajalco.com

...žit ější momenty z historie vyu čování zem ěpisu a z vývoje didaktiky geografie jako v ědní disciplíny Vlastními slovy formulovat definici didaktiky geografie Uvést základní úkoly, které si klade didaktika geografie Didaktika plavání Vybrané kapitoly Čechovská Irena - Miler Tomáš (eds ... Didaktika plavání - Vybrané kapitoly ... .) ... Nově jsou zde zařazeny modelové techniky plavání přiměřené vývojovému stupni dítěte, tzv. dětský kraul a dětský znak. Text třetí části je bohatě doplněn obrázky, pokrývá didaktiku všech plaveckých způsobů, pádů, skoků, plaveckých ... Vybrané kapitoly z tělovýchovného lékařství ... Neuls, F.: Plavání (teorie, didaktika, trénink) Rubín, L.: Pohybová aktivita, těle ... Katedra plaveckých sportů - Fakulta tělesné výchovy ... . dětský kraul a dětský znak. Text třetí části je bohatě doplněn obrázky, pokrývá didaktiku všech plaveckých způsobů, pádů, skoků, plaveckých ... Vybrané kapitoly z tělovýchovného lékařství ... Neuls, F.: Plavání (teorie, didaktika, trénink) Rubín, L.: Pohybová aktivita, tělesná zdatnost a zastavěné prostředí u českých adolescentů ... Po prostudování této kapitoly budete umět srovnat tradiční a nové paradigma vyučování provést didaktickou analýzu učiva rozlišit fáze vyučovacího procesu vyjmenovat základní vyučovací metody a zásady Učební text 1.1 Staré a nové paradigma vyučování (podle Kalhous, Obst, 2003, s. 10)...

INFORMACE

AUTOR
Irena Čechovská (ed.),
DIMENZE
7,49 MB
NÁZEV SOUBORU
Didaktika plavání: Vybrané kapitoly.pdf

POPIS

Publikace, kterou připravil kolektiv autorů z katedry plaveckých sportů Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy, je určena pro posluchače studijních oborů tělesná výchova a sport a pro zájemce o plaveckou výuku. Text obsahuje tři části, které se jednotlivě zabývají plaveckou gramotností, technikou plaveckých způsobů a didaktikou plaveckých způsobů. V první části jsou charakterizovány požadavky na úroveň plavecké gramotnosti tak, aby vodní prostředí a pohyb v něm mohly být využívány celoživotně. Druhá část je pojata jako nutné teoretické zázemí pro vlastní didaktiku plaveckých způsobů. Nově jsou zde zařazeny modelové techniky plavání přiměřené vývojovému stupni dítěte, tzv. dětský kraul a dětský znak. Text třetí části je bohatě doplněn obrázky, pokrývá didaktiku všech plaveckých způsobů, pádů, skoků, plaveckých obrátek a je rozšířen o nácvik a rozvoj sebezáchranných dovedností a využití synchronizovaného plavání v plavecké výuce.

Chcete si přečíst knihu?Didaktika plavání: Vybrané kapitoly ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Irena Čechovská (ed.),. Číst Didaktika plavání: Vybrané kapitoly Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY