MODERNÍ DĚJINY, roč. 18, 2010, č. 1: Časopis pro dějiny 19. a 20. století.

MODERNÍ DĚJINY, roč. 18, 2010, č. 1: Časopis pro dějiny 19. a 20. století. - - | I15cajalco.com

...oč. 22, č. 1 (2014), s. 107-123 vojny občianske - čs ... Výsledek pro: Zkušenosti Martin Amis - kosmas.cz ... . légie - historiografia ruská - pohľady zahraničné - hodnotenia Wiśniewski, Jan Paweł Od Czeskiej Drużyny do Korpusu Czechosłowackie formacje wojskowe w Rosji w latach 1914 - 1916 In: Przeglad Historyczno-wojskowy ... V seznamu na konci práce při harvardském způsobu odkazování JELEČEK Leoš 2007 from ANALYSIS O ABDM1513 at Tunku Abdul Rahman University College, Kuala Lumpur O B S A H. str. Príručky, encyklopédie, slovníky 2 . Historio ... Časopis Soudobé dějiny - Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v ... ... . str. Príručky, encyklopédie, slovníky 2 . Historiografia, metodológia 2 . Dejiny do roku 1914 2 . Dejiny prvej svetovej vojny 3 . Medzivojnové obdobie 3 PDF | On Jun 30, 2014, Jakub Zouhar and others published The Survey of Church Historiography in the Czech Republic in the New Millennium | Find, read and cite all the research you need on ResearchGate Moderní a soudobé dějiny 19. a 20. století. Problematika paměti, vzpomínání, identifikací a loajalit ve středoevropském prostoru. Formování revolučních tradic v době československého stalinismu po roce 1948. Zaměstnání: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta Soudobé dějiny. Roč. 26, č. 1 (2019), s. 9-31. ISSN 1210-7050 Institucionální podpora: RVO:68378114 Klíčová slova: Jews * Bohemian Lands * Poland * historiography Kód oboru RIV: AB - Dějiny Časopis pro moderní filologii, XXII, č. 3, s. 293-295. Klubu moderních filologů v Praze" za 1. správní rok. Příloha 2. ročníku Časopisu pro moderní filologii RÁKOSNÍK, J.: První československá republika, in: KLÁPŠTĚ, J., ŠEDIVÝ, I. (eds.): Dějiny Česka.Praha: NLN, 2019, s. 216-250.ISBN: 978-80-7422-338-9 ......

INFORMACE

AUTOR
-
DIMENZE
9,43 MB
NÁZEV SOUBORU
MODERNÍ DĚJINY, roč. 18, 2010, č. 1: Časopis pro dějiny 19. a 20. století..pdf

POPIS

První číslo časopisu Moderní dějiny v roce 2010 zahajuje studie Kristýny Ulmanové Český cestovatel-turista na světových výstavách ve druhé polovině 19. století o zkušenostech českých cestovatelů z průběhem cest a zároveň s návštěvami světových výstav v cizích zemích v porovnání s domácími poměry a tradicemi českých zemí. Následující studie Jiřího Matějčka Existence českých zemích v 19. a 20. století se zabývá velice důležitou otázkou „existence“ lidské populace v období převratných sociálních, hospodářských a systémových změn v průběhu 19. a 20. století v českých zemích. Další studie Andreje Tótha Nástup hraběte Jánose Estérházyho do čela maďarské Zemské křesťansko-socialistické strany v Československu na sklonku roku 1932 je věnována politickým aktivitám maďarské menšiny na přelomu 20. a 30. let 20. století v době vyostřené sociální a národností situace za hospodářské krize v meziválečném Československu. Navazující studie dvou autorů Martina Marka a Víta Strobacha „Batismus. Urychlená modernita a průkopníci práce“. Personální politika Baťova koncernu a řízené přesuny v letech 1938-1941 pojednává o personální politice vedení Baťova koncernu ve složité vnitropolitické a mezinárodně politické situaci od konce první Československé republiky do počátečního období druhé světové války. Studie ruské autorky Valentiny V. Marjiny Ruská historiografie druhé světové války po pádu komunistického režimu: tradice a revize (v ruštině) hodnotí výsledky ruské historiografie druhé světové války a probíhající spory „konzervativního“ a „liberálního“ proudu současné historické vědy v Rusku. Závěrečná studie Jindřicha Dejmka Byla v roce 1948 reálná „finlandizace“ Československa? (Stručná komparace situace Finska a Československa v letech 1944-1948) sleduje shodné a rozdílné tendence vnitřního vývoje a mezinárodního postavení obou zemí v situaci domácího nástupu komunistů a vnější mocenské dominace Sovětského svazu v daném období. V oddíle Materiály je zařazen příspěvek Jana Němečka s úvodem a dokumenty Korespondence Karola Sidora a Ferdinanda Kahánka z roku 1940. Číslo uzavírají informační oddíly Kronika a Recenze.

Chcete si přečíst knihu?MODERNÍ DĚJINY, roč. 18, 2010, č. 1: Časopis pro dějiny 19. a 20. století. ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor -. Číst MODERNÍ DĚJINY, roč. 18, 2010, č. 1: Časopis pro dějiny 19. a 20. století. Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY