Pojem práva

Pojem práva - H. L. A. Hart | I15cajalco.com

... June 1957) was a Slovenian jurist, philosopher of law, translator and liberal politician ... PDF Pojem Vlastníctvo a Vlastnícke Právo ... . During World War II, he worked as a speaker on Radio London, and was known as "London's Slovene voice".He served as a Minister in the Tito-Šubašić coalition government.In 1947, he was convicted by the Yugoslav Communist authorities at the Nagode Trial Trestné právo je jedno z odvetvia verejného práva.Poskytuje ochranu spoločenským záujmom uvedeným v Trestnom zákone pred protiprávnymi konaniami tým, že určuje, čo je trestným činom, vymedzuje podmienky a predpoklady trestnej zodpovednosti, ustanovuje tresty a ochranné opatrenia a vedie subjekty k plneniu zákonných povinností a zachovaniu pravidiel spolužitia. Pojem závazkového práva část občanského, resp. soukromého práva, kterou tvoř ... Subjekty práva - Iurium Wiki ... . Pojem závazkového práva část občanského, resp. soukromého práva, kterou tvoří soubor pr. norem o závazcích, tj. platí, že upravuje vztahy mezi věřiteli a dlužníky relativní práva jsou práva závazková (obligační) Pojem prava Človek je svobodno ustvarjalno in predvsem tudi socialno bitje, kar pomeni, da živi v taki ali drugačni skupnosti z drugimi ljudmi - družbi. V družbi se nujno izoblikujejo pravila, s katerimi se uravnava človekovo vedenje. Normotvorba představuje zastřešující pojem, spadá sem tvorba jakýchkoliv norem. Kromě tvorby práva zahrnuje tvorbu norem společenských nebo náboženských, ale třeba i vytváření sportovních pravidel. Právotvorba (tvorba práva) je pojem užší a znamená pouze tvorbu právních norem. Zde záleží na tom, co si představit ......

INFORMACE

AUTOR
H. L. A. Hart
DIMENZE
8,13 MB
NÁZEV SOUBORU
Pojem práva.pdf

POPIS

Herbert Lionel Adolphus Hart (1907-1992), někdejší profesor právní teorie Oxfordské univerzity, patří mezi nejvýznamnější postavy právní filozofie 20. století a jeho kniha Pojem práva radikálním způsobem změnila tradiční pohledy na právo a jeho vztah k morálce i politice, na pojem přirozeného práva a spravedlnosti i na právní metodologii. Kromě pražského rodáka Hanse Kelsena bychom asi stěží hledali jiného právního teoretika, jehož jméno se stalo synonymem celého jednoho proudu právního myšlení - tzv. analytické jurisprudence. Od roku 1961, kdy byla kniha Pojem práva poprvé publikovaná, inspirovala několik generaci právníků, filozofů i politologů a bez nadsázky lze říci, že dějiny angloamerické právní filozofie a teorie posledních téměř pěti desetiletí jsou do značné míry obdobím kritického vyrovnávání se s Hartovou koncepci práva jako systému primárních a sekundárních pravidel. Hartovy slavné polemiky s americkým právním teoretikem Lonem L. Fullerem, v nichž se originálním způsobem oživil spor mezi pozitivním a přirozeným právem, měly rozhodující význam pro tak rozmanité školy právního myšleni, jaké představuje například dílo Ronalda Dworkina, Josepha Raze nebo Neila MacCormicka. Hartova schopnost skloubit tradiční právní dogmatiku s lingvistickými a sociologickými metodami působí i dnes mimořádně přesvědčivě a svěže. H. L. A. Hart však nebyl autorem jediné knihy a například jeho studie Law, Liberty and Morality (Právo, svoboda a morálka, 1963) a The Morality of the Criminal Law (Morálka trestního práva, 1965) jsou principiální obhajobou liberálních názorů na právo a politiku. Hart v nich polemizuje například s dobovými názory lorda Devlina a hájí tu koncepci práva, podle niž nelze právními prostředky regulovat sféru morálky. V tomto i mnoha dalších názorech tak Hart kriticky rozvíjí nejlepší tradici britského liberálního myšlení a filozofie, jak ji známe z díla Jeremyho Benthama, Johna Stuarta Milla nebo Johna Austina. Liberální motivy jsou ostatně příznačné i pro Pojem práva. Možnost seznámit se s tímto zcela klíčovým dílem moderní právní filozofie v českém překladu proto jistě uvíta nejen právnická veřejnost, ale také všichni, kdo se zajímají o politickou a morální teorii či o praktické otázky politického rozhodování a tvorby práva nebo jeho aplikace.

Chcete si přečíst knihu?Pojem práva ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor H. L. A. Hart. Číst Pojem práva Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY