Byl to jenom Rock ´n´roll?: Hudební alternativa v komunistickém Československu 1956 – 1989

Byl to jenom Rock ´n´roll?: Hudební alternativa v komunistickém Československu 1956 – 1989 - Miroslav Vaněk | I15cajalco.com

...in honour of Oldřich Tůma on his sixtieth birthday Byl to jenom rock'n'roll? : hudební alternativa v komunistickém Československu 1956-1989 / Miroslav Vaněk ... Novinky - UJEP ... . -- Vyd. ... Německy mluvící obyvatelstvo v Československu po roce 1945 / Adrian von Arburg, Tomáš Dvořák, David Kovařík a kolektiv. -- Vyd. ... zlomové roky 1968 a 1989 v českých a německých učebnicích dějepisu ... Jeho zatím poslední publikací je Byl to jenom rock'n'roll? Hudební alternativa v komunistickém Československu 1956-1989 (Academia 2010). ... Před rokem 1989 se soudobé dějiny nezkoumaly, po převratu byla potřeba to zvrátit. Přirozenou cestou se vynořila skupina historiků jednak z prostř ... Byl to jenom rock'n'roll? (Miroslav Vaněk) | Detail knihy ... ... . ... Před rokem 1989 se soudobé dějiny nezkoumaly, po převratu byla potřeba to zvrátit. Přirozenou cestou se vynořila skupina historiků jednak z prostředí disentu a také z exilu. Kytary a řev aneb Co bylo za zdí. Punk rock a hardcore v Československu před rokem 1989, 2002 Opekar Aleš, Vlček Josef a kol., Excentrici v přízemí. Nová vlna v Čechách první poloviny 80. let, Praha 1989 Opekar Aleš: Základní vývojové tendence v české rockové hudbě, Hudební rozhledy 1990, č.11, Kurz Byl to jenom Rock´n´Roll. Hudba a politika bude REALIZOVÁN SPOLEČNĚ s kursem Od četníků k policistům. Policejní složky, stát a společnost v dějinách a paměti českého/československého 20. století - YMO083 (garant doc. PhDr. Pavel Mücke, Ph.D.) a to v blokové podobě. Miroslava Vaňka „Byl to jenom rock´n´roll; hudební alternativa v komunistickém Československu 1956-1989"2, a od téhož autora studie „Kytky v popelnici" ve sborníku „Ostrůvky svobody"3. Prvně uvedená publikace je obsáhlým a erudovaným zpracováním VANĚK, Miroslav, Byl to jenom rock´n´roll? Hudební alternativa v komunistickém Československu 1956-1989, Praha 2010. VANĚK Miroslav a kol., Ostrůvky svobody, kulturní a občanské aktivity mladé generace v 80. letech v Československu, Praha 2002. Vaněk, Miroslav (2010) Byl to jenom Rock‹n‹Roll? Hudební alternativa v komunistickém Československu 1956-1989, Praha: Academia. Vieira, Patricia/Marder, Michael (eds.) (2012) Existential Utopia: New Perspectives on Utopian Thought, New York/London: Continuum. 1989 od kolektivu autorů pod vedením Josefa Alana vymezuje fenomén nezávislé kultury. Dalším hodnotným zdrojem informací k bigbeatové scéně v Československu je publikace Miroslava Vaňka Byl to jenom rock´n´roll? Hudební alternativa v komunistickém Československu 1956 - 1989. Neméně hodnotná je kniha Vojtěcha Lindaura a ... Brutální zásah policie v hostinci Na Americe, který odnesly stovky lidí, tvoří jednu z kapitol knihy Byl to jenom Rock'n'roll? Hudební alternativu v komunistickém Československu z let 1956 - 1989 v ní obsáhl historik Miroslav Vaněk, který publikaci pokřtil v Jihočeském muzeu. Vaněk Miroslav: Byl to jenom rock´n´roll? Hudební alternativa v komunistickém Československu 1956 - 1989, Praha 2010 Vlček Josef : Punk rock, Praha 1978 Vlček Josef : Rock na levém křídle, Praha 1983 Vlček Josef Vlček: Rock 2000, A-K, Praha 1982, L-R, Praha 1983, S-Z, Praha 1984 Vlček Josef, Rockové směry a styly, Praha 1988 - a v prvním anglickém názvu - The Times Are A'Changing, správně ...A-Changin' -, ani poněkud tuhý a křivolaký styl prvních dvou kapitol, nakonec se dozví přinejmenším mnoho nových informací o tom, co slibuje podtitul, totiž o hudební alternativě v komunistickém Československu 1956-1989. V inspiraci symbolickým interakcionismem (G. A. Fine, J. P. Williams), teoriemi identity a alterity (R. Brubaker, F. Cooper, T. H. Eriksen, G. C. Spivak) a vybranými koncepty post-subkulturních teorií argumentujeme, že každá subkultura se vymezuje ve vztahu k mnoha různým aktérům, či přesněji ve vztahu k sociálním reprezentacím ... V podkapitole Alternativní uměn ... Byl to jenom rock'n'roll?: hudební alternativa v komunistickém Československu 1956-1989. Vyd. 1. Praha: Academia, 2010. 639 s. ISBN 978-80-200-1870-. Punk - reflexe oficiálních představitelů ... Byl to jenom rock'n'roll? Hudební alternativa v komunistickém Československu 1956-1989. Academia, Praha 2010 a monotematické číslo časopisu Paměť a dějiny, 2015, roč. 9, č. 1, zde například texty: VODRÁŽ-KA, Mirek: Mytická vize o příchodu Velkého Hospodáře. Zrození roku 1989 z chaosu a jeho tajemství První máničky, vlasatci a hippies v komunistickém Československu. ... 81 VANĚKM, av: ol rs i Byl to jenom rock'n'roll? Hudební alternativa v komu...

INFORMACE

AUTOR
Miroslav Vaněk
DIMENZE
11,41 MB
NÁZEV SOUBORU
Byl to jenom Rock ´n´roll?: Hudební alternativa v komunistickém Československu 1956 – 1989.pdf

POPIS

Publikace přináší poprvé pohled na rockovou hudbu z historické perspektivy (dosud převládaly spíše práce muzikologické a sociologické). Autor si všímá, jak populární hudba ovlivnila téměř tři generace československé společnosti. Mapuje vývoj rockové hudby od roku 1956 (kdy se u nás poprvé objevilo slovo rock´n´roll) až do roku 1989, kdy skončila éra vlády komunistické strany. Autor se snaží čtenáře seznámit se všemi snahami autoritativního režimu o likvidaci této tzv. „buržoazní a úpadkové“ hudby, která měla podle bývalých komunistických autorit nebezpečný potenciál „ideologické diverze“ ovlivňující mládež v celém bývalém východním bloku.

Chcete si přečíst knihu?Byl to jenom Rock ´n´roll?: Hudební alternativa v komunistickém Československu 1956 – 1989 ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Miroslav Vaněk. Číst Byl to jenom Rock ´n´roll?: Hudební alternativa v komunistickém Československu 1956 – 1989 Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY