Žáci s poruchou autistického spektra v běžné škole: Možnosti integrace na ZŠ a SŠ

Žáci s poruchou autistického spektra v běžné škole: Možnosti integrace na ZŠ a SŠ - Lucie Bělohlávková, | I15cajalco.com

...ci s poruchou autistického spektra v běžné škole : možnosti integrace na ZŠ a SŠ ... Kniha: Žáci s poruchou autistického spektra v běžné škole ... ... . 197 s. ISBN 978-80-7367-687-2. Vzdelávací program pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami (bez mentálneho postihnutia) ako súčasť štátneho vzdelávacieho programu schválený MŠ SR pod č. uČenÍ v praxi: uplatnĚnÍ principŮ strukturovanÉho uČenÍ v prostŘedÍ bĚŽnÉ Školy. vyd. 1. v praze: pasparta, 2014. vosmik, miroslav a lucie bĚlohlÁvkovÁ. ŽÁci s po ... Žáci s poruchou autistického spektra v běžné škole ... ... . vyd. 1. v praze: pasparta, 2014. vosmik, miroslav a lucie bĚlohlÁvkovÁ. ŽÁci s poruchou autistickÉho spektra v bĚŽnÉ Škole: moŽnosti integrace na zŠ a sŠ. vyd. 1. praha: portÁl, 2010. beletrie, autobiografie a autentickÉ vÝpovĚdi ... Například k nejčastějším činnostem asistenta u studenta s poruchou autistického spektra patří: ... Žáci s poruchou autistického spektra v běžné škole : Možnosti integrace na ZŠ a SŠ. 1. Praha : Portál, 2010. 200 s. ISBN 978-80-7367-687-2. Dítě se tak může vzdělávat i na běžné škole formou integrace. ... Žáci s poruchou autistického . spektra v . běžné škole. Možnosti integrace na ZŠ a SŠ. Praha: Portál, 2010. 198 s. ISBN 978-80-7367-687-2. Seznam použité ... Projevy na straně žáka, na které opatření reaguje Žák má závažné problémy s motivací k výkonu, je nedostatečně vnitřně motivován, nebo motivaci ztratil vlivem časté neúspěšnosti při plnění zadaných úkolů. Žák má poruchy aktivity a pozornosti. Na chování a motivaci žáka má vliv oslabení v oblasti sociálního chování....

INFORMACE

AUTOR
Lucie Bělohlávková,
DIMENZE
8,56 MB
NÁZEV SOUBORU
Žáci s poruchou autistického spektra v běžné škole: Možnosti integrace na ZŠ a SŠ.pdf

POPIS

Možnosti integrace na ZŠ a SŠ. Praktická metodická příručka se věnuje problematice individuální integrace žáků a studentů s poruchami autistického spektra, zvl. Aspergerovým syndromem, popř. s HFA – vysocefunkčním autismem, na druhém stupni ZŠ, na osmiletém gymnáziu a na střední škole. Autoři shrnují nejnovější poznatky o poruchách autistického spektra, charakterizují možnosti integrace a v návaznosti na ně popisují nejčastější úskalí, která se mohou při integraci objevit. Osobní zkušenosti autorů se prolínají s konkrétními kazuistikami studentů integrovaných na osmiletém gymnáziu. Mgr. Miroslav Vosmik je pedagog a výchovný poradce na víceletém gymnáziu, na němž jsou integrováni studenti s PAS. PhDr. Lucie Bělohlávková pracuje jako speciální pedagog terapeutického střediska APLA v Praze.

Chcete si přečíst knihu?Žáci s poruchou autistického spektra v běžné škole: Možnosti integrace na ZŠ a SŠ ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Lucie Bělohlávková,. Číst Žáci s poruchou autistického spektra v běžné škole: Možnosti integrace na ZŠ a SŠ Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY