Integrace v jazycích - Jazyky v integraci

Integrace v jazycích - Jazyky v integraci - Marie Krčmová | I15cajalco.com

...hodněním tvoří menšinovou skupinu, která se nachází v diskriminované pozici a je na ní proto ... Integrace v jazycích. Jazyky v integraci | Dumknihy.cz ... ... ... Integrace v jazycích, jazyky v integraci ... Zejména v posledním oddíle se navíc upozorňuje na paralelně probíhající tendence desintegrační, jež mohou vést až ke konstituování nových nebo obnovujících se kulturních jazyků. V jednotlivých kapitolách se ukazuje, že dnes i v minulosti nejde o pouhý proces přejímání ... integrace obcí, integrace malých obcí, zefektivnění správy malých obcí formou administrativ ... Jazyková integrace v integrující se Evropě: Česká a ... ... ... integrace obcí, integrace malých obcí, zefektivnění správy malých obcí formou administrativního sloučení nebo sdružování, např. do mikroregionů, resp. svazků či společenství obcí, v rámci modelu střediskových obcí apod. systémová integrace, spojování různých softwarů do jednoho systému Integrace v jazycích - jazyky v integraci (GA405/07/0652) Řešitel na MU: prof. PhDr. Marie Krčmová, CSc. Fakulta / Pracoviště MU: Filozofická fakulta Období řešení: 1/2007 — 12/2009 Investor/Program: ... Evropská integrace je „proces vytváření stále užšího svazku mezi národy Evropy". Toto politické, zákonodárné i ekonomické sbližování začalo brzy po druhé světové válce a znamená, že jednotlivé členské státy přenášejí některé své kompetence na společné instituce. Hlavními institucemi tohoto procesu jsou Evropská unie a Rada Evropy. Integrace v jazycích - jazyky v integraci (GA405/07/0652) Řešitel na MU: prof. PhDr. Marie Krčmová, CSc. Fakulta / Pracoviště MU: Filozofická fakulta Období řešení: 1/2007 — 12/2009 Investor/Program: ... Integrace v jazycích jazyky v integraci. Marie Krčmová. Kapitoly jsou sdruženy do pěti oddílů ukazujících vybrané aspekty daného, velmi širokého tématu, které jsou nejen čistě lingvistické, ale i sociolingvistické. Integrace v jazycích - jazyky v integraci (GA405/07/0652) Řešitel na MU: prof. PhDr. Marie Krčmová, CSc. Fakulta / Pracoviště MU: Filozofická fakulta Období řešení: 1/2007 — 12/2009 Investor/Program: ... Integrace v jazycích - Jazyky v integraci Marie Krčmová ... Dílo podává souhrnný pohled na vývoj lingvistického myšlení bohemistického a zaplňuje tak mezeru v našich znalostech o jazykovědné bohemistice jako vědním oboru. Kapitoly z dějin české jazykovědné bohemistiky...

INFORMACE

AUTOR
Marie Krčmová
DIMENZE
10,25 MB
NÁZEV SOUBORU
Integrace v jazycích - Jazyky v integraci.pdf

POPIS

Kapitoly jsou sdruženy do pěti oddílů ukazujících vybrané aspekty daného, velmi širokého tématu, které jsou nejen čistě lingvistické, ale i sociolingvistické. Zejména v posledním oddíle se navíc upozorňuje na paralelně probíhající tendence desintegrační, jež mohou vést až ke konstituování nových nebo obnovujících se kulturních jazyků. V jednotlivých kapitolách se ukazuje, že dnes i v minulosti nejde o pouhý proces přejímání lexika, ale také o sbližování v rovině gramatické a textové.

Chcete si přečíst knihu?Integrace v jazycích - Jazyky v integraci ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Marie Krčmová. Číst Integrace v jazycích - Jazyky v integraci Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY