Průvodce anglickým jazykem: aneb Co byste měli znát z anglické gramatiky

Průvodce anglickým jazykem: aneb Co byste měli znát z anglické gramatiky - Juraj Belán | I15cajalco.com

... byste měli znát z anglické gramatiky (Belán Juraj) vloženo: 11 ... Průvodce anglickým jazykem - Juraj Belán - Megaknihy.cz ... .8.2012 Angličtina hádanky a doplňovačky 2 (Braun Anne, Butschkow Ralf) vloženo: 11.8.2012 Angličtina pro začátečníky v křížovkách (Kašpar Ladislav) vloženo: 11.8.2012 Help for English - on-line přehled gramatiky a cvičení: www.helpforenglish.cz EngVid - on-line videa s výkladem: www.engvid.com News in Levels - zjednodušené zprávy ve 3 úrovních AJ: www.newsinlevels.com Slovník Doplnil/a jsi správně was, nebo were? 1 ... Průvodce anglickým jazykem aneb Co byste měli znát z ... ... .newsinlevels.com Slovník Doplnil/a jsi správně was, nebo were? 1. It was very cold yesterday. We were at home all day. 2. They were very tired after the long walk. 3. Jim was not hungry, but we were. 4. Were you sleepy after the film? Yes, I was. 5. Why was she so angry with us? Because you were late. 6. Marcus was on holiday last week....

INFORMACE

AUTOR
Juraj Belán
DIMENZE
12,14 MB
NÁZEV SOUBORU
Průvodce anglickým jazykem: aneb Co byste měli znát z anglické gramatiky.pdf

POPIS

Poutavá kniha s atraktivní grafickou úpravou vhodná jako praktická příručka do každé knihovny.Publikace je určena nejen žákům základních a středních škol, ale všem, kteří si chtějí anglickou gramatiku po letech připomenout či osvěžit svoje základní vědomosti, a uvítají proto možnost mít stručný přehled základní anglické gramatiky na dosah ruky.Kniha je přehledně členěna na dvoustránkové kapitoly, které se zaměřují vždy jen na jeden gramatický jev.Levou stranu takto pojaté kapitoly vždy uvádí vtipná komiksová ilustrace, která představuje typickou situaci pro použití daného gramatického jevu. Za ní následuje hlavní výklad, který přehledně a přístupnou formou daný gramatický jev po krocích vysvětluje. Výklad je doplněn přehledovými tabulkami a příklady, jejichž součástí je vždy i český překlad.Na pravé straně se nacházejí tři krátká cvičení určená k prohloubení poznatků a jejich přenesení do praxe. Cvičení jsou odstupňována podle obtížnosti a zaměřují se především na situace, ve kterých se daný gramatický jev používá nejčastěji. Věty ve cvičeních obsahují základní slovní zásobu včetně ustálených vazeb a slovních spojení a vycházejí z moderního a živého jazyka, jak se v anglicky mluvících zemích užívá v každodenním životě. Závěr kapitoly pak tvoří krátké shrnutí nejdůležitějších informací o daném gramatickém jevu ve formě doplňovačky.Na konci knihy se nachází klíč, který obsahuje řešení všech cvičení a shrnutí, a příloha s praktickým přehledem slovesných časů, způsobových sloves a nepravidelných sloves. Použitá slovní zásoba vychází z každodenního života a soustředí se na slovní spojení, která se v moderním jazyce běžně používají.Členění a grafické zpracování publikace umožňuje snadnou orientaci v knize a rychlé vyhledání potřebných informací.

Chcete si přečíst knihu?Průvodce anglickým jazykem: aneb Co byste měli znát z anglické gramatiky ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Juraj Belán. Číst Průvodce anglickým jazykem: aneb Co byste měli znát z anglické gramatiky Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY