Evropeizace zájmů: Politické strany a zájmové skupiny v České republice

Evropeizace zájmů: Politické strany a zájmové skupiny v České republice - Petr Fiala | I15cajalco.com

... souhrnným a monografickým zpracováním problematiky evropeizace klíčových aktérů politického procesu v České republice ... CORE ... . Téma 6 - PoliTicKé STRany VS. ZáJmoVé SKUPiny VýchoVa K občanSTVí 1 [ 62] Téma politické strany vs. zájmové skupiny Téma 6 obsah Struktura a fungování politických stran a zájmových skupin v České republice RVP Člověk, stát a právo, VO-9-4-03 cíl vyučovací hodiny / Kompetence Kompetence odborná: Evropeizace zájmů; Evropeizace zájmů. Politické strany a zájmové skupiny v České republice. Fiala Petr; Publikace je prvním souhrnným a monografickým zpracov ... Evropeizace zájmů | MUNISHOP ... . Politické strany a zájmové skupiny v České republice. Fiala Petr; Publikace je prvním souhrnným a monografickým zpracováním problematiky evropeizace klíčových aktérů politického procesu v České republice. Empirický výzkum evropeizace zájmů autoři zařadili jak do adekvátního ... Evropeizace zájmů The owner of this website processes the cookies required for the functionality of the website, analytical purposes and marketing. More information Evropeizace zájmů - Politické strany a zájmové skupiny v České republice - Kniha (2009), Petr Fiala Politické strany a zájmové skupiny v České republice je v tomto ohledu jedinečnou monografií, jež bez výhrady odpovídá na potřebu analyzovat tuto proměnu v českém prostředí. Je prvním souhrnným a monografickým zpracováním problematiky evropeizace klíčových aktérů politického procesu v České republice. Publikace Evropeizace zájmů - Politické strany a zájmové skupiny v České republice je v tomto ohledu jedinečnou monografií, jež bez výhrady odpovídá na potřebu analyzovat tuto proměnu v českém prostředí. Je prvním souhrnným a monografickým zpracováním problematiky evropeizace klíčových aktérů politického procesu v ... Dělba moci v demokratickém právním státě Ústavní instituce Reprezentace zájmů: význam politických stran a hnutí Politické strany a hnutí: ideologie Politické strany vs. zájmové skupiny Zastupitelská a přímá demokracie Volební systémy v České republice 1 Fiala, Petr a kol.: Evropeizace zájmů: Politické strany a zájmové skupiny v České republice. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ús...

INFORMACE

AUTOR
Petr Fiala
DIMENZE
9,45 MB
NÁZEV SOUBORU
Evropeizace zájmů: Politické strany a zájmové skupiny v České republice.pdf

POPIS

Evropeizace, tedy proměna domácích politických systémů členských států Evropské unie pod "tlakem" prohlubující se integrace, je pro české prostředí bezesporu zcela dominantní formou internacionalizace. Publikace Evropeizace zájmů. Politické strany a zájmové skupiny v České republice je v tomto ohledu jedinečnou monografií, jež bez výhrady odpovídá na potřebu analyzovat tuto proměnu v českém prostředí. Je prvním souhrnným a monografickým zpracováním problematiky evropeizace klíčových aktérů politického procesu v České republice. Empirický výzkum evropeizace zájmů autoři zařadili jak do adekvátního teoretického a konceptuálního rámce, tak do širšího středoevropského kontextu daného zkoumáním politických stran a zájmových skupin zemí Visegrádské skupiny. Monografie je určena především odborné čtenářské obci, výzkumníkům evropeizace na akademické úrovni a klíčovým činitelům praktické evropeizace a internacionalizace v českém politickém systému.

Chcete si přečíst knihu?Evropeizace zájmů: Politické strany a zájmové skupiny v České republice ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Petr Fiala. Číst Evropeizace zájmů: Politické strany a zájmové skupiny v České republice Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY