Historická geografie - Supplementum I.: Historická krajina a mapové bohatství Česka

Historická geografie - Supplementum I.: Historická krajina a mapové bohatství Česka - Robert Šimůnek | I15cajalco.com

...orická krajina a mapové bohatství Česka ... Publikace — Přírodovědecká fakulta UK ... . Robert Šimůnek. kniha 635 Kč. Nedostupné Historická geografie - Supplementum I. - Historická krajina a mapové bohatství Česka. Robert Šimůnek. Nelze opomenout ani vydání „Lexikonu mapových archivů a sbírek České republiky" (Semotanová a Šimůnek 2000), nebo supplementa sborníku Historická geografie pod názvem „Historická krajina a mapové bohatství Česka" (2006). Jako obzvlášť hodnotnou můžeme vním ... Historický ústav Akademie věd České republiky - Mapová ... ... . Jako obzvlášť hodnotnou můžeme vnímat specializovanou atlasovou tvorbu. Hledáte Krajina jako historické jeviště od Robert Šimůnek,Eva Chodějovská? Dnes objednáte, zítra vyzvednete… a můžete začít číst. 33 prodejen po celé ČR Historická krajina Česka a co po ní zůstalo ... Cesty historické geografie, centra, trendy, projekty, perspektivy (2005); Historická krajina a mapové bohatství Česka. Prameny, evidence, zpřístupňování, využívání ... Historická geografie v digitálním světě (2013) a Historické krajiny obrazem a písmem (2014). ... Bičík, I. - Chromý, P. 2006: Změny ve využití země ve vybraných modelových území Česka. In: In: Historická krajina a mapové bohatství Česka. BIČÍK, I., CHROMÝ, P. (2006): Změny ve využití země ve vybraných modelových územích Česka. Historická krajina a mapové bohatství Česka. Historická geografie - Supplementum I, Historický ústav AV ČR, Praha, s. 189-204 + příl. XX-XXIII. ISSN 0323-0988, ISBN 80-7286-093-3. Príloha 3 - Vedecký výstup - bibliografické údaje výstupov ÚKE SAV 1 Príloha č. 3 Vedecký výstup − bibliografické údaje výstupov eských zemí (se zetelem k digitalizaci a centrální evidenci map v esku), Historická krajina a mapové bohatství Česka: Historická geografie - Supplementum I, Historický ústav AV ČR, Praha, 2006. This research has been supported by GA R grant No. GP 205/09/P102 and GA R grant No. GA 205/07/0385. Oficiální časopis AV ČR Akademický bulletin je tradiční informační platformou Akademie věd zprostředkovávající informace o dění v Akademii, o vědě a vzdělávání jak pro vědeckou a univerzitní obec, tak pro veřejnost a média. in: Robert Šimůnek (ed.), Historická krajina a mapové bohatství Česka, Praha 2006, s. 189-205; Marek HAVLÍČEK - Zdeněk CHRUDINA - Josef SVO- BODA, Vývoj využití krajiny v ... In /Historická krajina a mapové bohatství Česka// : Historická geografie - Supplementum I/. Praha : Historický ústav AV ČR, 2006. s. 14-25. ... Chrastina, P., KŘOVÁKOVÁ,K., : Krajina Vysokých Tater na historických mapových podkladech. KRAJINA - ČLOVEK - KULTÚRA 2006, Prístupy k implementácii Európskeho dohovoru o krajine ... Proměny kulturní krajiny Doupovska - specifický případ, nebo odraz obecnějších politických a sociálních změn? In Historická geografie Supplementum I - Historická krajina a mapové bohatství Česka: Prameny, evidence, zpřístupňování, využívání. Praha: HÚ AV ČR, 2006, s. 162 - Historická geografie českých zemí ... Historical geography. Historická krajina a mapové bohatství Česka prameny, evidence,... Historické souvislosti rozpadu Jugoslávie. Historický ústav Akademie věd České republiky (Souhrnná a bio-bibliogr ... Katalog Mapové sbírky Historického ústavu Akademie věd České republiky do roku ... 152. Raška, P. (2006): Prameny kulturní krajiny Doupovska-specifický případ, nebo odraz obecnějších politických a sociálních změn? In: Historická krajina a mapové bohatství Česka. HiÚ AV ČR, Praha, s. 162, 163, 170. 1 ˘ˇˆ˙ ˝ˆ˝˛ˇ ˚ ˜ 1. Projekt „Georeferencování…" 2. Molo Sartorio 3. Historické míry 4. Císa František Velímský, T., K nejstarším dokladům středověkého spojení Čech s Budyšínskem - About the oldest Documnets on the Connection of Bohemia with the Region of Budyšín (Bautzen), in: Historická krajina a mapové bohatství Česka....

INFORMACE

AUTOR
Robert Šimůnek
DIMENZE
12,90 MB
NÁZEV SOUBORU
Historická geografie - Supplementum I.: Historická krajina a mapové bohatství Česka.pdf

POPIS

Sborník přináší plné znění příspěvků ze stejnojmenného zasedání, konaného dne 25. ledna 2006 v Historickém ústavu AV ČR, v.v.i., v Praze. Tématem a primárním cílem konference byla výměna informací vztahujících se k postupující digitalizaci mapových sbírek a obecně k možnostem digitalizace v historickogeografické a kartografické práci, a to jednak v návaznosti na potřebu ochrany starých mapových děl jakožto součásti kulturního dědictví národa,a jednak z hlediska přínosu výpočetní techniky pro studium vývoje krajiny v širokém dějinném i společenském kontextu. Několik příspěvků se proto vztahuje přímo k otázkám digitalizace mapových děl (a to na úrovni centrální i jednotlivých archivů), většina ostatních autorů se pak zabývala především nově se otevírajícími možnostmi badatelského využití digitalizovaných pramenů (např. trojrozměrné modelování historické krajiny na základě vojenských mapování 18. a 19. století, analýzy zaměřené na vývoj přesnosti zachycení sítě lidských sídel i terénu na historických mapách od počátku 18. století, jakož i ke studiu historické krajiny a jejích proměn na příkladu územních celků rozličné velikosti i charakteru). Na konferenci zazněly i příspěvky k některým speciálním tématům a možnostem jejich studia s využitím digitalizovaných pramenů kartografické povahy – např. k otázce historických komunikací, a k souboru problematiky land–use, především pak změnám ve využití země od 40. let 19. století do současnosti (v prostředí venkovském – využití půdy iměstském – vývoj zástavby).

Chcete si přečíst knihu?Historická geografie - Supplementum I.: Historická krajina a mapové bohatství Česka ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Robert Šimůnek. Číst Historická geografie - Supplementum I.: Historická krajina a mapové bohatství Česka Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY