Dyslexie v předškolním věku?

Dyslexie v předškolním věku? - Olga Zelinková | I15cajalco.com

...běhů, tvorba vlastních knih ... ZELINKOVÁ, O ... Dyslexie v předškolním věku? - Zelinková; Olga | Knihy.ABZ.cz ... . Dyslexie v předškolním věku? Praha: Portál, 2008. 200 s. ISBN 978-80-7367-321-5. První příznaky dyslexie, dysgrafie a dyskalkulie v předškolním věku. Včasná diagnostika jako základ další práce s dítětem a s rodiči. Osvojení poznatků a praktických postupů v oblasti pedagogické diagnostiky. Náměty pro práci s dětmi předškolního věku. Kniha je určena učitelkám mateřských škol ... Dyslexie v předškolním věku? | DYS-centrum® Praha z. ú. ... . Kniha je určena učitelkám mateřských škol a rodičům dětí v předškolním věku. Na základě kazuistik seznamuje s obtížemi, které mohou provázet dyslexii u malých dětí. Nejpodstatnější částí práce je orientační diagnostika, která je zde popisována tak, aby ji mohly provádět učitelky MŠ, případně i rodiče. Na základě kasuistik seznamuje s rizikem dyslexie u předškolních dětí. Kniha je určena učitelkám MŠ a rodičům dětí v předškolním věku. Na základě kazuistik seznamuje s obtížemi, které mohou provázet dyslexii u malých dětí. Nejpodstatnější částí práce je orientační diagnostika popisovaná tak, aby ji mohly ... V předškolním Věku y osvojování slovní zásoby a gramatiky y rozvoj fonologických schopností a fonologického povědomí y poruchy jazykového vývoje y diagnostika jazykových schopností U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w . k o s m a s . c z , U I D : K O S 2 2 5 4 7 5 Kniha je určena učitelkám mateřských škol a rodičům dětí v předškolním věku. Na základě kazuistik seznamuje s obtížemi, které mohou provázet dyslexii u malých dětí. Nejpodstatnější částí práce je orientační diagnostika, která je zde popisována tak, aby ji mohly provádět učitelky MŠ, případně i rodiče. Dítě v předškolním věku s rizikem dyslexie (porucha čtení), dysgrafie (porucha psaní), dysortografie (porucha pravopisu), a ADD-ADHD-LMD, zkratky pro poruchu soustředění- hyperaktiita. Projevují se v různých kombinacích. Veškeré tyto poruchy jsou z 50% děděný stav nervové soustavy, který postihuje především schopnost ... Kniha je určena učitelkám mateřských škol a rodičům dětí v předškolním věku. Na základě kazuistik seznamuje s obtížemi, které mohou provázet dyslexii u malých dětí. Nejpodstatnější částí práce je orientační diagnostika, která je zde popisována tak, aby ji mohly provádět učitelky MŠ, případně i rodiče. Z diagnostiky vyplývají možné postupy časné ... Kniha: Dyslexie v př...

INFORMACE

AUTOR
Olga Zelinková
DIMENZE
7,59 MB
NÁZEV SOUBORU
Dyslexie v předškolním věku?.pdf

POPIS

Kniha je určena učitelkám mateřských škol a rodičům dětí v předškolním věku. Na základě kazuistik seznamuje s obtížemi, které mohou provázet dyslexii u malých dětí. Nejpodstatnější částí práce je orientační diagnostika, která je zde popisována tak, aby ji mohly provádět učitelky MŠ, případně i rodiče. Z diagnostiky vyplývají možné postupy časné reedukace případné dyslexie, které si mohou osvojit rodiče i učitelé. Autorka se zabývá často probíranými otázkami (např. Je nutné učit dítě číst již v předškolním věku? Je vhodné učit ho již před vstupem do školy cizí jazyk?) a odpovídá i na další otázky učitelů i rodičů, s nimiž se ve své praxi nejčastěji setkává.PaedDr. Olga Zelinková, CSc. je speciální pedagožka. V poradenské praxi se věnuje dětem s poruchami učení a chování, na tato témata zaměřuje i svou přednáškovou a lektorskou činnost. V nakladatelství Portál vyšly její knihy Pomoz mi, abych to dokázal, Pedagogická diagnostika a individuální vzdělávací program a Poruchy učení.

Chcete si přečíst knihu?Dyslexie v předškolním věku? ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Olga Zelinková. Číst Dyslexie v předškolním věku? Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY