Rmíz u Laškova: Pevnost kultury nálevkovitých pohárů

Rmíz u Laškova: Pevnost kultury nálevkovitých pohárů - Miroslav Šmíd | I15cajalco.com

...rožna je sedlem spojena s horou Křemelou, na které se nachází eneolitická mohylová pohřebiště, která mohou souviset s osídlením na Rmízu ... PDF *AR-OB/184 s./hÞbet 11 mm ... . Pavlína Procházková, Petr Vitula: ARF 03: Přáslavice - Díly pod dědinou (I), Sídliště kultury nálevkovitých pohárů. ARF 03: Přáslavice - Díly pod dědinou (I), Sídliště kultury nálevkovitých pohárů Publikace má 84 stran textu, 59 kresebných tabulek a 6 barevných fotografií. Detail publikace » The author carried out a thorough re-analysis of two eneolithic grave assemblages from Upper Silesia. Both burials discussed in ... XLS muzeum-hranice.cz ... . Detail publikace » The author carried out a thorough re-analysis of two eneolithic grave assemblages from Upper Silesia. Both burials discussed in the text ... o n ějakou pevnost. V jiných oblastech Francie nacházíme složit ější ... michelsberské kultury a kultury nálevkovitých pohárů v evropském ... z lokalit Rmíz u Laškova, kde byla odkryta pravd ěpodobn ě nejstarší hradba v celé Evrop ě (Šmíd 1993, 53) nebo z lokality Denemark (Zápotock ý - ... Rmíz u Laškova, pevnost kultury nálevkovitých pohárů /Miroslav ŠmídRecenze: Zápotocký, Milan, Archeologické rozhledy 2011 , Roč. 63, č. 3 s. 538-541 Archeologické rozhledy Kultura nálevkovitých pohárů (KNP) ... starší (Ib1) - vyvinutý baalberk, kostrové hroby ve skříňkách (Pohořelice, Velatice, Rmíz u Laškova), amfory se 4 uchy, brázděný vpich. mladší (Ib2) ... na podloží kultury bádenské v povodí říčky Cham v Bavorsku. I zde je vidět, že lidé této kultury byli zruční. Za pozornost stojí pozice číslo 15. Je to ostří dýky, na jehož nebodcové straně je vidět 5 otvorů pro nýty, kterými ostří bylo přichyceno ke střence. Na mapě si všimněte pozice číslo 11. Jde o pokračování osídlení lokality Rmíz u Laškova. Společenské vědy 308-2014 komplet ZPRÁVY VLASTIVĚDNÉHO MUZEA V OLOMOUCI Vlastivědné muzeum v Olomouci nám. Republiky 5, 771 73 Olomouc www.vmo.cz ISSN 1212-1134 ISBN 978-80-85037-72-2 ZPRÁVY VMO | SPOLEČENSKÉ VĚDY | 308/2014 308/2014 SPOLEČENSKÉ VĚDY Z P R ÁV Y VLASTIVĚDNÉHO MUZEA V OLOMOUCI SPOLEČENSKÉ VĚDY Číslo 308 Olomouc 2014 1 Do tohoto čísla přispěli: PhDr. Neolitická těžba na Jistebsku v Jizerských horách a možnosti její 80 Archeologie a letecké laserové skenování krajiny Petr Šída - Jan John - Jan Prostředník - Brita Raminnger 5 Neolitická těžba na Jistebsku v Jizerských horách a možnosti její detekce pomocí leteckého laserového skenování 1. Úvod Studium provenience surovin používaných pravěkými lidmi pro ... Šmíd, Miroslav, Rmíz u Laškova : pevnost kultury nálevkovitých pohár ... Signatura: B0-1681 * hradiska * kultura nálevkovitých pohárů * eneolit * Náměšť na Hané * oblast * výzkum archeologick ... New Aspects of the Central and Eastern European Upper Palaeolithic Methods, Chronology, Technology and Subsistence (Wien 2010) Milan Zápotocký, Miroslav Šmíd: Rmíz u Laškova, pevnost kultury nálevkovitých pohárů (Olomouc 2007) Miroslav Šmíd: Hrad u Bílovic. Hradisko z pozdní doby kamenné nad Bělickým mlýnem The Castle by ......

INFORMACE

AUTOR
Miroslav Šmíd
DIMENZE
6,88 MB
NÁZEV SOUBORU
Rmíz u Laškova: Pevnost kultury nálevkovitých pohárů.pdf

POPIS

Mohutné hradisko (cca 10 ha) bylo v blízkosti Náměště na Hané a Laškova vystavěno na počátku eneolitu lidem, který přišel od severu a přinesl tzv. baalberskou keramiku staršího stupně kultury nálevkovitých pohárů. Opevnění hradiska s čelní kamennou zdí z 1. třetiny 4. tis. př.n.l. je možno označit za „nejstarší dosud odkrytou kamennou architekturu podobného charakteru ve střední Evropě“. Odkrytá stratigrafie několika eneolitických vrstev má velký význam pro celou střední Moravu. Zjišťovací výzkumy na přelomu 80. a 90. let minulého století byly doplněny česko-americkým výzkumným programem (univerzity v Dallasu, v Glen Ellyn v Illinois a v Columbus v Ohiu, USA), který jak metodicky, tak aplikací speciální datovací metody, významně přispěl k poznání části pravěkých dějin střední Moravy.

Chcete si přečíst knihu?Rmíz u Laškova: Pevnost kultury nálevkovitých pohárů ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Miroslav Šmíd. Číst Rmíz u Laškova: Pevnost kultury nálevkovitých pohárů Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY