Španělské idearium

Španělské idearium - Ángel Ganivet | I15cajalco.com

...ia: Santería (Santería; Volvox Globator, Praha ... Mgr. Anna Tkáčová, španělština a čeština: překlady ... ... ... Ángel Ganivet: Španělské idearium. Chomutov, Luboš Marek 2007. 143 s. Stěžejní a zároveň polemický esej o španělské povaze. Autor jej napsal v době, kdy Španělsko po ztrátě kolonií v Hispánské Americe procházelo hlubokou společenskou krizí. Juan Chabás - Dějiny španělské literatury, přeložil Lumír Čivrný (Praha, SNKLHU 1960) Francisco Coloane - Ohňová země, přeložila Jarka Stuchlíková (Praha, Mladá fronta 2003) Julio Cortázar - Změna osvětlení, přeložili Kamil Uhlíř, Bohumila Zímová, Hedvika Vydrová Idearium Español El Porvenir de España (Colección Austral) (Spanish Edition) by Angel Ganivet, Ángel Ganivet, Edward Inman Fox Paperback, 237 Pages, Published 1991 by Espasa Calpe ISBN-13: 978-84-239-1925-3, ISBN: 84-239-1925- Práce si klade za cíl představit španělské intelektuální uskupení konce 19. století, které nese název Generace 98. Pozor ... Ángel Ganivet - Wikipedie ... . století, které nese název Generace 98. Pozornost bude věnována programovému manifestu generace. Cílem práce není představit intelektuály této generace jako takové, ale text bude zaměřen na jejich vybrané relevantní myšlenky. Ganivet, Ángel: Španělské idearium (Idearium español; L. Marek, Chomutov 2007) - přel. Anna Tkáčová ... Meč i růže. Španělské romance o hrdinství a lásce (VB, Praha, Mladá fronta 1986) - přel. Miloslav Uličný ... Nenápadná a na první pohled nenáročná žena v sobě skrývá houževnatou a velmi vnímavou hispanistku. S překladatelkou Annou Tkáčovou jsme vydali již 2 tituly: Oči ikony od José Jiméneze Lozana (zamyšlení významného španělského autora nad kulturním a estetickým odkazem naší civilizace) a Španělské idearium od Ángela Ganiveta (kniha esejů o španělské povaze na ... Po stopách španělské mystiky v českém baroku, Kostelní Vydří 1992. Kašpar, O., Bohemika v historických knižních fondech Španělska, Portugalska a Mexika 15.-18.století, Praha 2008. Kašpar, O., Soupis pramenů k dějinám zámořských objevů a conquisty Nového světa ve fondech Národní knihovny v Praze, Praha 1992. Největších úspěchů jsem dosáhla v překladech esejistické tvorby španělských a hispanoamerických autorů. U odborné i laické veřenosti se s nějvětším ohlasem setkal překlad třísetstránkového eseje mexického autora Carlose Fuentese Pohřbené zrcadlo (Mladá fronta, 2003) a esej španělského myslitele 19. století Ángela Ganiveta Španělské idearium (Luboš Marek ... Ganivet, Ángel: Španělské idearium (č. L. Marek, 2008) Kniha esejů o španělské povaze na pozadí úpadku Španělska po ztrátě posledních kolonií (Kuby a Filipín). Autor (1865-1898) patří k nejvýznamnějším španělským spisovatelům a především esejistům druhé poloviny 19. století. Venezuelsko-guyanský spor o problematický región • 32 VOLNÁ TRIBUNA Lukáš Hoder | Irácká zkušenost jinak • 34 Petre Dutu | Národní a kolektivní prvky v obranné politice Rumunska • 36 RECENZE David Svoboda | Černá Hora - bílé místo Balkánu • 38 Michal Vrabec | Španělské idearium • 38 Mezinárodní politika 6 ... Nenápadná a na první pohled nenáročná žena v sobě skrývá houževnatou a velmi vnímavou hispanistku. S překladatelkou Annou Tkáčovou jsme vydali již 2 tituly: Oči ikony od José Jiméneze Lozana (zamyšlení významného španělského autora nad kulturním a estetickým odkazem naší civilizace) a Španělské idearium od Ángela Ganiveta (kniha esejů o španělské povaze na ... Student si zvolí, který z obou okruhů bude skládat v českém a který ve španělském jazyce. Student má u zkoušky prokázat: znalost epoch a proudů španělské a hispanoamerické literatury, v literárních, historických a kulturních souvislostech; Španělské idearium Autor: Ángel Ganivet Kniha esejů o španělské povaze na pozadí úpadku Španělska po ztrátě posledních kolonií (Kuby a Filipín). Get YouTube Premium Get YouTube TV Best of YouTube Music Sports Gaming Movies & Shows News Live Fashion Learning Spotlight 360° Video Browse channels Sign in to like videos, comment, and subscribe. Sign in. This playlist is private. Close. Watch later. Share. Copy link. Info ......

INFORMACE

AUTOR
Ángel Ganivet
DIMENZE
3,45 MB
NÁZEV SOUBORU
Španělské idearium.pdf

POPIS

Kniha esejů o španělské povaze na pozadí úpadku Španělska po ztrátě posledních kolonií (Kuby a Filipín). Ángel Ganivet (1865–1898) patří k nejvýznamnějším španělským spisovatelům a především esejistům druhé poloviny 19. století. Vystudoval práva a filosofii, později působil ve španělských diplomatických službách v Antverpách, Helsinkách a Rize, kde nakonec pod vlivem těžké choroby, neuspořádaného milostného vztahu a rozčarován stavem své země spáchal sebevraždu. Plynně hovořil několika jazyky – řecky, francouzsky, severskými jazyky. Vedle románu Dobývání království mayského posledním španělským dobyvatelem Píem Cidem (1897) je jeho nejvýznamnějším dílem kniha esejů o španělské povaze Španělské idearium (1897). Pro toto filosofické dílo bývá literárními historiky označován za předchůdce Generace 98. Příslušníci této Generace, významní španělští spisovatelé a filosofové, vstoupili do literatury v roce 1898, tedy v době, kdy Španělsko přišlo o své poslední zámořské kolonie. Z „říše, nad níž kdysi slunce nezapadalo“ zůstal hospodářsky zaostalý a myšlenkově vyprahlý stát. Španělské intelektuální elitě samozřejmě osud jejich země nebyl lhostejný a svými díly usilovali o její duchovní obnovu. Jedním z prvních autorů, který téma obnovy nastolil, byl právě Ángel Ganivet. Své představy o východisku z politické a morální krize a o budoucnosti Španělska shrnul v eseji Španělské idearium. Ze spisovatelské Generace 98 nebyl snad jediný autor, který by nějakým způsobem, přímo či nepřímo, na Ganivetovo dílo nereagoval, ať už souhlasně nebo polemicky. Zatímco většina významných autorů zmíněné Generace byla přeložena do češtiny, Ganivet, jenž téma přemítání o osudu Španělska a jeho úloze v Evropě otevřel, dosud přeložen nebyl. Český čtenář se již mohl seznámit například s dílem Miguela de Unamuna, José Ortegy y Gassetaa dalších. Mezi spisy věnovanými španělské identitě zaujímá Ganivetovo Španělské idearium rozhodující místo. V některých aspektech jsou eseje poplatné své době a nemají jinou než historicky podmíněnou hodnotu, v jiných aspektech nabývají Ganivetoy názory, které byly ve své době kritizovány, po stu letech překvapivě na aktuálnosti a lze je považovat možná i za prorocké.K vlastnímu textu Ganivetova eseje jsou připojeny články k tématu, které ve formě otevřených dopisů mezi Ángelem Ganivetem a Miguelem de Unamunem byly v roce 1898 publikovány na stránkách novin El Defensor de Granada pod názvem El porvenir de España.

Chcete si přečíst knihu?Španělské idearium ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Ángel Ganivet. Číst Španělské idearium Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY