Vytváření národních identit v Evropě 18. až 20. století

Vytváření národních identit v Evropě 18. až 20. století - Anne-Marie Thiessová | I15cajalco.com

.... 7-... Vytváření národních identit v Evropě 18 ... Dějepis a historie - Knihkupectví Společenské knihy ... . až 20. století ... Zprávy z českého století. Tiskové agentury a česká společnost 1848 - 1948. Jan Stejskal. 2008, 1. vydání, Triton. ISBN-13: 978-80-7387-170-3 . ... Ženy v evropských dějinách. Od středověku do současnosti. Vytváření národních identit v Evropě 18. až 20. století Anne-Marie Thiessová pdf Vzdělávací program Začít spolu pro předškolní vzdělávání: Metodický průvodce pro předškolní vzdělávání Julie Gardošová kniha Etnokultúrne procesy v podmienkach etnického rozdelenia. Slovenský národopis 43, 1995, s. 431-444; Thiesse ... Anne-Marie Thiessová | KOSMAS.cz - vaše internetové ... ... . Slovenský národopis 43, 1995, s. 431-444; Thiesse, Anne-Marie. Vytváření národních identit v Evropě 18. až 20. století. Devatenácté století v historiografii. ... V národním zájmu. Požadavky a cíle evropských národních hnutí devatenáctého století ve srovnávací perspektivě, Praha 1999. Hroch, M. (ed.), Pohledy na národ a nacionalismus, Praha 2004. ... Vytváření národních identit v Evropě 18. až 20. století, Brno 2007. ... Cílem projektu, který navázal na edici skladeb pro Českou knižnici, bylo popsat v mezitextových souvislostech zasazení Rukopisů královédvorského a zelenohorského do české literatury obrozenské doby a následné přijetí těchto děl v české literatuře a kultuře, ale i v dalších evropských prostředích 19. a 20. století. KONZULTAČNÍ HODINY Od 15 září vždy v úterý a čtvrtek od 14.15 - 15.15 Platí do konce školního roku. Pokud víte, že chcete přezkoušet, studijní průkazy, žákovské, berte sebou. Frank, Tibor - Hadler, Frank (2011): Disputed Territories and Shared Pasts. Overlapping National Histories in Modern Europe, Basingstoke, New York, Palgrave Macmillan. Thiessová, Anne-Marie (2007): Vytváření národních identit v Evropě 18. až 20. století, Brno, Centrum pro studium demokracie a kultury. 169 Kolektivní monografie Cyrilometodějská tradice v 19. a 20. století, období rozkvětu i snah o umlčení vznikla jako jeden z výstupů oslav 1150. výročí příchodu Konstantina a Metoděje ... 20 cm: ISBN: 80-85959-52-6 (brož.) Prodám tuto knihu. Tuto knihu nikdo nenabízí ... Jugoslávie - Srbsko - Kosovo kosovská otázka ve 20. století 1800 K ... Kladsko. Vytváření národních identit v Evropě 18. až 20. století ... Hugh MCLEOD: Sekularizace v západní Evropě (1848-1914). Brno: CDK 2008. Anne-Marie THIESSE: Vytváření národních identit v Evropě 18. až 20. století, Brno: CDK 2007. Robin WINKS a Joan NEUBERGER: Europe and the making of modernity, 1915-1914. Oxford: OUP 2005. Edice Dějiny států, Praha, Nakladatelství Lidové noviny - diskutovat procesy formování státu a vytváření národní identity v regionu; ... Vytváření národních identit v Evropě 18. až 20. stolet ... Národnostní menšiny v Evropě : encyklopedická příručka. Vyd. 1. Praha: Ivo Železný, 1994. 385 s. ISBN 8071163759. Kultura v českých dějinách 19. století. Ke zrodu, genezi a smyslu avantgard. Praha: Academia, 2011. ... Vytváření prostoru v literatuře a výtvarném umění. Ostrava: Ostravská univerzita, 2012. ... Vytváření národních identit v Evropě 18. a 20. století. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2007. - Teplík, T. Evropská diplomacie v historických souvislostech od počátků do vypuknutí první světové války, Impronta 2010 - Thiessová A. M.: Vytváření národních identit v Evropě 18. až 20. století, CDK Brno 2007 - Tinková D., Dobrovolná smrt a elita Francouzské revoluce (Otázka sebevraždy na Vytváření národních identit v Evropě 18. až 20. století, s. 205-245.Klíčová slova: (Hroch:) národní zájem; různá pojetí slova "národ"; nacionalismus; národní identita; státní národ; národní hnutí; základní fáze národních hnutí; rozdíly mezi národem a etnickou skupinou; region...

INFORMACE

AUTOR
Anne-Marie Thiessová
DIMENZE
12,24 MB
NÁZEV SOUBORU
Vytváření národních identit v Evropě 18. až 20. století.pdf

POPIS

Národní identita není něco, co by bylo dáno od přírody; evropské národy si ji vytvářely – více či méně pracně – buď odedávna, nebo od 18. století. Dnes považujeme stavební prvky národní svébytnosti, jako jsou dějiny sahající co nejhlouběji do minulosti, slavní předkové, jazyk, kulturní památky, prostředí, folklór apod., za zcela samozřejmé, ve skutečnosti je to však do značné míry výsledek snažení národních buditelů a teoretiků posledních dvou století. Autorka si proto ve své knize klade za cíl podat srovnávací a zobecňující přehled podmínek, které evropské národy musely splnit na cestě za nezpochybnitelnou identitou.

Chcete si přečíst knihu?Vytváření národních identit v Evropě 18. až 20. století ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Anne-Marie Thiessová. Číst Vytváření národních identit v Evropě 18. až 20. století Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY