Citlivé město: Eseje z mytopoetiky

Citlivé město: Eseje z mytopoetiky - Daniela Hodrová | I15cajalco.com

...fky. Autorka rovněž publikovala odborné práce Hledání románu - Kapitoly z historie a typologie žánru, Román zasvěcení, Citlivé město ... Daniela Hodrová: Citlivé město. Eseje z mytopoetiky ... ... . Eseje z mytopoetiky, Chvála schoulení. Eseje z poetiky pomíjivosti. Citlivé město : (eseje z mytopoetiky)/ Autor: Hodrová, Daniela, 1946- Vydáno: (2006) Duch v plné práci / Autor: Jamek, Václav, 1949- Vydáno: (2003) Od Poea k postmodernismu : proměny americké prózy / Vydáno: (1993) ... In this article the author looks at Daniela Hodrová's Citlivé město: Eseje z mytopoetiky (2006) - 'the history of the literature of urban t ... Kniha Citlivé město - eseje z mytopoetiky - Daniela ... ... ... In this article the author looks at Daniela Hodrová's Citlivé město: Eseje z mytopoetiky (2006) - 'the history of the literature of urban texts, texts about cities, and texts about urban spaces'. Vzniklo ze strategických důvodů, z vůle absolutistického panovníka. Stylová jednota mu dodávala zvláštní půvab a souměrnost, ale současně vyvolávala pocit neskutečnosti. Klima Petrohradu je jistě 15 Puškinskými motivy u Dostojevského se zabývá D. Hodrová: HODROVÁ, Da-niela.Citlivé město: (eseje z mytopoetiky). 1. vyd. In his review of Daniela Hodrová's Citlivé město: Eseje z mytopoetiky (2006), Jiří Pelán states that this is no typical work of literary studies concerned solely with the semiotics of the city, but a book in which, apart from other things, the author herself is a topic. More recently, Hodrová has added a gendered dimension to her own theoretical understanding of literary texts in her scholarly study of the city as text and the city‑text, the substantial volume The Sensible City /Essays from mythopoetics (Citlivé město /eseje z mytopoetiky, 2006). jistické knihy Citlivé město ( eseje z mytopoetiky) (eadem 2006), která má pro hlubší chápání autorčiny prózy, jmenovitě jejího posledního románu, klíčový význam. Teprve druhá četba Citlivého města mi ozřejmila, co jsem zprvu ne-docenil: autorčina poetika počínaje Thétou se neodvíjela jen ve znamení ote- Citlivé město: (eseje z mytopoetiky). 1. vyd. Praha: Akropolis, 2006, 476 s. ISBN 80-86903-31-1. 8. Vyhledala jsem tři diplomové práce - Aspekty zóny od Lucie Nováčkové,5 Duch industriálních katedrál od Táni Šedové,6 a Továrna jako motiv v umění na přelomu stolet ... Badatelské zaměření. Teorie románu; literární topologie; město. Studium a stáže. 1964 -19 72 FF UK, obor čeština, ruština, srovnávací literatura, francouzština; DrSc. 1992 (Román zasvěcení).. Zaměstnání. 1972 -19 75 redaktorka nakladatelství Odeon; od 1975 aspirantka, poté vědecká pracovnice, resp. vedoucí Oddělení teorie literatury ÚČL AV ČR....

INFORMACE

AUTOR
Daniela Hodrová
DIMENZE
4,6 MB
NÁZEV SOUBORU
Citlivé město: Eseje z mytopoetiky.pdf

POPIS

V textu významné české spisovatelky a literární teoretičky Daniely Hodrové, není město sledováno jen jako téma či pozadí literárních (případně výtvarných) děl, ale především jako charakteristický a jedinečný způsob existence ve světě a prožívání a reflexe světa. V tomto smyslu se výklad v 1. části – Čtení a psaní města – ubírá od pokusu vymezit specifičnost „textu“ města k způsobům „psaní“ města (text-proud a text tkaný); v kapitole Město v síti textů je sledována dynamika města, jeho obrazů v síti textů se zvláštní pozorností k tzv. pražskému (kon)textu. Ve 2. části – Chůze městem – se výklad zabývá toposy spjatými s chůzí, tímto důležitým způsobem čtení i psaní města (chodec každodenní a „jiný“, mytický, dvojník, zavržený chodec aj.). Vše směřuje k části třetí – Obývání města –, ve které se na základě analýzy významných podob, „poloh“ a metafor města (např. město-podsvětí, „temná noc“ města) rýsuje archetypální, „hlubinné“ pojetí města. To plyne z hypotézy niterného propojení a soubytí obyvatel s městem – obyvatel, kteří město „čtou“ a „píšou“ nejen budováním města, ale i svou existencí a prožíváním, a města, které zdaleka není pouze inertní hmotou, ale dynamickým a „cítícím“ celkem, subjektem svého druhu. Tento subjektivní aspekt města se projevuje i ve způsobu, jímž je text o městě napsán. Text je doprovozen autorčinými fotografickými přílohami, zachycujícími městské domovní skulptury hlav, dále pak ukázkami ze světové literatury a rejstříky.

Chcete si přečíst knihu?Citlivé město: Eseje z mytopoetiky ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Daniela Hodrová. Číst Citlivé město: Eseje z mytopoetiky Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY