Hermeneutika jako teorie porozumění: Od základních otázek jazyka k výkladu bible

Hermeneutika jako teorie porozumění: Od základních otázek jazyka k výkladu bible - Petr Pokorný | I15cajalco.com

...něm například textová kritika, literární kritika, dějiny formy, dějiny ... Nový úvod do hermeneutiky ... ... Hermeneutika jako teorie porozumění. Od základních otázek jazyka k výkladu bible . Jedná se o rozsáhlý svazek studií a statí tematicky vztažených k problema-tice hermeneutiky, který je rozčleněn do tří částí (do tří de facto samostatných monografií). První část představuje studie Petra Pokorného „Hermeneutika Hermeneutika jako teorie porozumění / Od základních otázek jazyka k výkladu Bible. Hermeneutika jak o teorie výkladu, teorie interpretace s e v dnešním pojet ... Hermeneutika jako teorie porozumění za 9,48€ | Gorila ... . Hermeneutika jak o teorie výkladu, teorie interpretace s e v dnešním pojetí stává teorií porozumění vůbec. Základní oblasti hermeneutického... Od 248 Kč 1 obchod Porovnat ceny Hermeneutika jako teorie porozumění : od základních otázek jazyka k výkladu bible. Vyd. 1. Praha : Vyšehrad, 2006. 508 s. ISBN 8070217790. [27] POPPER, Karl R. Logika vědeckého bádán ... rozumění, tj. hermeneutický kruh: od celku k části, od části k celku; 5. teorie zdůvodňování procesu rozumění; 6. filosofická metoda rozumění lidskému bytí a bytí vůbec jakožto základ veškerého poznání. Pojem hermeneutika ve smyslu teorie (respektive umění) interpretace a výkladu textů, Rekonstruktivní hermeneutika jako obecná metododologie informační vědy. Cílem článku je uvést rekonstruktivní hermeneutiku, která navazuje na dílo italského historika práva a filosofa Emilia Bettiho, do informační vědy. ... Hermeneutika jako teorie porozumění : od základních otázek jazyka k výkladu bible. Vyd. 1. Praha ... ceskobratrska cirkev evangelicka. Anotace. Apoštolské a Nicejsko-cařihradské vyznání víry jsou texty, kterými se v dávných staletích pokusili křesťané formulovat obsah křesťanské víry. Termín „hermeneutika" se odvozuje od řeckého verba herméneuein, jež znamenalo „napodobovat boha Herma", který v řecké mytologii sloužil jako posel bohů. Rozvoj hermeneutiky jako pomocné nauky o výkladu, nauky o porozumění a teorii interpretace, se datuje druhou polovinou 17. století, tzn. vznikem reformace a rozvojem ... překládání, její vývoj a přehled nejvýznamnějších českých překladů Bible od nejstarších dob po současnost. Osnova 1. Bible - text psaný starými jazyky; aneb proč na úvod studia lingvistika, v čem nám může pomoci a v čem ne angličtina a němčina - k čemu ji teolog potřebuje a co usnadní jejich studium Hermeneutika jako teorie výkladu, teorie interpretace se v dnešním pojetí stává teorií porozumění vůbec. Základní oblasti hermeneutického výzkumu (jazyk, komunikace se „světem textu") jsou v první části této přehledné publikace seřazeny podle ustálených oblastí, pro jejichž výzkum byly postupně vypracovány ... hermeneutika jako teorie porozumĚnÍ: od zÁkladnÍch otÁzek jazyka k vÝkladu bible (praha: vyšehrad, 2006. 508 s. isbn 80-7021-779-0) zdenĚk vojtÍŠek: pastoraČnÍ poradenstvÍ v oblasti sekt a sektÁŘstvÍ (brno: l. marek, 2005. 233 s., bibliografie s. 209-225. ... A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Štúdium na Pedagogickej fakulte UMB prebieha v akreditovaných študijných programoch 1., 2. a 3. stupňa vysokoškolského štúdia. Hermeneutika jako teorie porozumění / Od základních otázek jazyka k výkladu Bible ( Petr Pokorný) Nakladatelství: Palmknihy Jazyk: český. Dostupná pro: Hermeneutika jako teorie výkladu, teorie interpretace se v dnešním pojetí stává teorií porozumění vůbec. Základní oblasti hermeneutického výzkumu (jazyk, komunikace se ... isbn 80-7192-516-0) petr pokornÝ a kol.: hermeneutika jako teorie porozumĚnÍ: od zÁkladnÍch otÁzek jazyka k vÝkladu bible (praha: vyšehrad, 2006. 508 s. isbn 80-7021-779-0) zdenĚk vojtÍŠek: pastoraČnÍ poradenstvÍ v oblasti sekt a sektÁŘstvÍ (brno: l. marek, 2005. 233 s., bibliografie s. 209-225. Hermeneutika jako teorie porozumění: Od základních otázek jazyka k výkladu bible Petr Pokorný kniha online. Hodiny a hodinky: ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea v Praze Libuše Urešová kniha online. Hora Olivetská Matěj Tanner epub. Hrady a zámky Evropy Ulr...

INFORMACE

AUTOR
Petr Pokorný
DIMENZE
9,8 MB
NÁZEV SOUBORU
Hermeneutika jako teorie porozumění: Od základních otázek jazyka k výkladu bible.pdf

POPIS

Hermeneutika jako teorie výkladu, teorie interpretace se v dnešním pojetí stává teorií porozumění vůbec. Základní oblasti hermeneutického výzkumu (jazyk, komunikace se „světem textu“) jsou v první části této přehledné publikace seřazeny podle ustálených oblastí, pro jejichž výzkum byly postupně vypracovány metodické postupy. Ukazuje se, že již od poloviny 18. století lze mluvit o moderní tradici hermeneutiky, která v zásadě platí pro všechny oblasti lidského života a dějin. Druhou část knihy tvoří příspěvky našich předních odborníků, věnované jednotlivým problémům a postavám hermeneutické diskuse (Překlad v antice, Patristická exegeze, F. Schleiermacher, E. Husserl, M. Heidegger, R. Bultmann, Postmoderní kritika). Třetí část je věnována ukázkám exegeze a komentářům převážně biblických textů. Na publikaci spolupracovali J. Čapek, R. Dostálová, L. Karfíková, A. Kliková, Z. Mathauser, J. Mrázek, I. Noble, A. Pištora, M. Prudký, H. Šmahelová.

Chcete si přečíst knihu?Hermeneutika jako teorie porozumění: Od základních otázek jazyka k výkladu bible ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Petr Pokorný. Číst Hermeneutika jako teorie porozumění: Od základních otázek jazyka k výkladu bible Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY