Civitas: Text pro učitele občanské výchovy, občanské nauky a základů společenských věd

Civitas: Text pro učitele občanské výchovy, občanské nauky a základů společenských věd - Radmila Dostálová, | I15cajalco.com

...profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Další vzdělávání pedagogických pracovníků na edF uk pp raha (cz ... PDF Otevřená společnost, o. p. s. ... .1.07/1.3.00/19.0002) TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE (KSV/QZMX) PRO STUDIJNÍ OBOR Učitelství základů společenských věd a občanské výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol (AKVO 7504T275). A) OBČANSKÝ A SPOLEČENSKOVĚDNÍ . ZÁKLAD. Pojem pravdy a její význam v sociálním kontextu (teorie pravdy, důsledky pro aplikaci na různé oblasti lidského ... PDF DiDaktické náměty pro učitele občanské výchovy a záklaDů ... ... . A) OBČANSKÝ A SPOLEČENSKOVĚDNÍ . ZÁKLAD. Pojem pravdy a její význam v sociálním kontextu (teorie pravdy, důsledky pro aplikaci na různé oblasti lidského života) Civitas: Text pro učitele občanské výchovy, občanské nauky a základů společenských věd Radmila Dostálová kniha online Colorjoy Vojtěch V. Sláma pdf Corinne Hofmannová Bílá Masajka Text pro učitele občanské výchovy, občanské nauky a základů společenských věd Autor: Radmila Dostálová; kolektiv Příručka zakládá svůj výklad na pochopení podstatných hodnot občanství, tematizaci multikulturality. Text pro učitele občanské výchovy, občanské nauky a základů společenských věd Lunární kalendář pro nastávající a nové maminky 2012 Žofie Kanyzová kniha online. ... Radmila Dostálová Civitas: Text pro učitele občanské výchovy, občanské nauky a základů společenských věd. Raphael Montes Báječné dny. Text pro učitele občanské výchovy, občanské nauky a základů společenských věd ... Hlavním cílem Civitas jakožto rámcového kurikula je zlepšení úrovně výchovy k občanství, a to především pokud jde o pojetí fenoménu občanských ctností a cítění, ale také pokud jde o znalosti, dovednosti a přístupy. ... ...

INFORMACE

AUTOR
Radmila Dostálová,
DIMENZE
10,60 MB
NÁZEV SOUBORU
Civitas: Text pro učitele občanské výchovy, občanské nauky a základů společenských věd.pdf

POPIS

Publikace seznamuje českou učitelskou veřejnost a širší odbornou veřejnost s americkými pedagogickými zkušenostmi, didaktickými přístupy, modely a konkrétními metodickými postupy. Každé téma je v Civitas zpracováno ze tří hledisek: koncepčního, historického a současného. V koncepční perspektivě je důraz položen na pojmový aparát, filozofická východiska a myšlenkové paradigma. Historické hledisko klade důraz na dějinnou zkušenost současné společnosti. Současná perspektiva obsahuje tematizaci aktuálních palčivých problémů. Hlavním cílem Civitas jakožto rámcového kurikula je zlepšení úrovně výchovy k občanství, a to především pokud jde o pojetí fenoménu občanských ctností a cítění, ale také pokud jde o znalosti, dovednosti a přístupy.

Chcete si přečíst knihu?Civitas: Text pro učitele občanské výchovy, občanské nauky a základů společenských věd ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Radmila Dostálová,. Číst Civitas: Text pro učitele občanské výchovy, občanské nauky a základů společenských věd Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY