Výkonná moc v ústavním systému České republiky

Výkonná moc v ústavním systému České republiky - Vít Hloušek, | I15cajalco.com

...ť a státní hymna. (2) Státní symboly a jejich používání upraví zákon ... Žalobní legitimace právnických osob ve správním soudnictví ... ... . Hlava druhá Moc zákonodárná Článek 15 (1) Zákonodárná moc v České republice náleží Parlamentu. Výkonná moc v ústavním systému České republiky. Kdo napsal knihu Výkonná moc v ústavním systému České republiky? Autorem je Vít Hloušek, Vojtěch Šimíček, Kolektiv autorů. Hodnocení, recenze, zajímavosti a informace o knize. ČBDB.cz - Databáze knih. 2 Výkonná moc v politickém systému České rep ... Výkonná moc v ústavním systému České republiky ... . ČBDB.cz - Databáze knih. 2 Výkonná moc v politickém systému České republiky 2.1 Politický systém České republiky ýeská republika je parlamentní republikou. Je právním a demokratickým státem, jehož Ústava je založena na principu dělby moci na tři složky: zákonodárnou moc, výkonnou moc a soudní moc.12 V demokratickém právním státě existuje vyvážený systém tří mocí: zákonodárné, výkonné a soudní. Demokratický, svobodný systém věnuje velkou pozornost ústavním pojistkám, které omezují moc státu a zabraňují zneužití moci ve sféře lidských práv. Moc zákonodárná, moc výkonná a moc soudní jsou na sobě nezávislé, demokraticky kontrolovatelné a ... Publikační a odborná činnost členů týmu. JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D. • K rozhodování o odkladném účinku správní žaloby.In: Výkonná moc v ústavním systému České republiky. 1. vydání. Výkonná moc v ústavním systému České republiky - Hloušek Vít, Šimíček Vojtěch, Jabůrková Vlaďka - Publikace je výstupem ze stejnojmenné odborné konference, konané dne 10. listopadu 2004. Obsahuje celkem sedmnáct příspěvků, zabývajících se postavením HLAVA TŘETÍ MOC VÝKONNÁ Prezident republiky Čl. 54 (1) Prezident republiky je hlavou státu. (2) Prezident republiky je volen v přímých volbách. (3) Prezident republiky není z výkonu své funkce odpovědný. Čl. 55 Prezident republiky se ujímá úřadu složením slibu. HLAVA TŘETÍ MOC VÝKONNÁ Prezident republiky Čl. 54 (1) Prezident republiky je hlavou státu. (2) Prezident republiky je volen v přímých volbách. (3) Prezident republiky není z výkonu své funkce odpovědný. Čl. 55 Prezident republiky se ujímá úřadu složením slibu....

INFORMACE

AUTOR
Vít Hloušek,
DIMENZE
10,86 MB
NÁZEV SOUBORU
Výkonná moc v ústavním systému České republiky.pdf

POPIS

Publikace je výstupem ze stejnojmenné odborné konference, konané dne 10. listopadu 2004. Obsahuje celkem sedmnáct příspěvků, zabývajících se postavením prezidenta, vlády, ministerstev a dalších ústředních orgánů státní správy a také vztahem výkonné moci k územní a profesní samosprávě. Autory příspěvků jsou přední čeští a slovenští odborníci z řad akademických pracovníků a soudců. Publikace je určena pro odbornou a laickou veřejnost a jejím cílem je čtenáři poskytnout velmi pestrý a plastický vhled do nitra výkonné moci, nabízející odpovědi na řadu otázek a inspirující k dalším úvahám.

Chcete si přečíst knihu?Výkonná moc v ústavním systému České republiky ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Vít Hloušek,. Číst Výkonná moc v ústavním systému České republiky Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY