Na cestě ke smyslu: Poetika literárního díla 20. století

Na cestě ke smyslu: Poetika literárního díla 20. století - - | I15cajalco.com

...ednášející) Garance doc. PhDr. Jiří Kudrnáč, CSc ... Zdeněk Hrbata | Ústav české literatury a komparatistiky ... . Katedra informačních studií a knihovnictví - Filozofická fakulta Kontaktní osoba: Mgr. Alice Lukavská 1) Obrysový "příběh" vývoje literárněteoretického uvažování o poetice literárního textu v průběhu 20. století: Náčrt konstituování základních konceptů a pojmů, charakteristika způsobů jejich koncipování a strukturace do vyšších celků. 2003‒ 2004 výzkumný záměr MSM „Srovnávací po ... Na cestě ke smyslu : poetika literárního díla 20. století ... . 2003‒ 2004 výzkumný záměr MSM „Srovnávací poetika v multikulturním světě" 2001‒ 2003 grant GA ČR „Poetika literárního díla 20. století" (výstup: kapitola „Prostory, místa a jejich konfigurace v literárním díle" v kolektivní monografii Na cestě ke smyslu, Praha: Torst, 2005) 20. století a na realitu soudobého moderního velkoměsta reagoval každý z nich po svém. Jan Hanč prožil jako jediný v Praze i své dětství, Ivan Blatný nikdy (ani ... Na cestě ke smyslu. Poetika literárního díla 20. století. Praha: Torst 2005, s. 317n. 5 Tamtéž, s. 321. 6 Srov. tamtéž, s. 408. MĚSTO A JEHO VÝZNAMY 33 Na cestě ke smyslu. Poetika literárního díla 20. století. 2005 …na okraji chaosu… Poetika literárního díla 20. století. 2001; NOVÁK, A. - NOVÁK, J.: Přehledné dějiny literatury české od nejstarších dob až po naše dny. 1995; Panorama české literatury. Literární dějiny od počátků do současnosti. 2015 V mimotextové oblasti vystupuje na straně produkce reálný (empirický) původce/autor (mluvčí, pisatel), na straně recepce reálný (empirický) ... Na cestě ke smyslu. Poetika literárního díla 20. stolet ... Výbor z polské literární teorie 70.-90. let XX. století, 2002, 98-115. Pfister, M. Das Drama. Často to může být reprezentativní třísvazkové kompendium Poetika literárního díla 20. století (Hodrová a kol. 2001, Kubínová - Vojtková, eds., 2002, Hodrová - Hrabata - Vojtková, eds., 2005), které je opatřeno rejstříky a může sloužit též jako slovník. Základní Čtenář jako výzva : soubor prací kostnické školy recepční estetiky, Brno : Host 2001 Doležel, Lubomír, Heterocosmica : fikce a možné světy, Praha : Karolinum 2003 Culler, Jonathan, Krátký úvod do literární teorie, Brno : Host 2002 Doležel, Lubomír, Narativní způsoby v české literatuře, Praha : Český spisovatel 1993 Peterka, Josef, Teorie literatury pro ... Poetika literárního díla 20. století. ... Ke slovu přichází sama řečová , komunikač-ní podstata lyriky (a literatury vůbec) a spolu s ní celá problematika ... (a spolu s nimi i výsledné utváření smyslu) je třeba hledat „na hrani-Pojmy v pohybu (K Červenkovu setkání lyriky s fikčností) ... Poetika literárního díla 20. století, Praha 2005, s. 821-964). V souhrnné podobě lze Jankovičovy práce nalézt ve dvou ucelených výborech nazvaných Cesty za smyslem literárního díla (Praha 1995) a Cesty za smyslem literárního díla II (Praha 2015). na okraji chaosu …: Poetika literárního díla 20. století. Praha: Torst, 2001, s. 81-93. Veltruský, Jiří: Drama jako básnické dílo. Brno: Host, 1999; 2019.--- Dramatický text jako součást divadla a Drama jako literární dílo a divadelní představení. In: Příspěvky k teorii divadla Milan Jankovič: Cesty za smyslem literárního díla (Karolinum, Praha 2005). Zdeněk Hrbata - Martin Procházka: Romantismus a romantismy. Pojmy, proudy, kontexty (Karolinum, Praha 2005) kolektiv autorů: Na cestě ke smyslu: Poetika literárního díla 20. století (Torst, Praha 2005) Rozvrh na letní semestr 2019/2020: Rozvrh zatím není připraven. Předmět je součástí následujících studijních plánů. Režie a dramatu...

INFORMACE

AUTOR
-
DIMENZE
8,77 MB
NÁZEV SOUBORU
Na cestě ke smyslu: Poetika literárního díla 20. století.pdf

POPIS

Třetí, závěrečný svazek edičního projektu Ústavu pro českou literaturu AV ČR. Ve studiích kolektivu deseti autorů (Miroslav Červenka, Jiří Holý, Zdeněk Hrbata, Milan Jankovič, Alice Jedličková, Lenka Jungmannová, Marie Kubínová, Marie Langerová, Zdeněk Mathauser, Nina Vangeli) je literární dílo 20. století nahlíženo z mnoha úhlů, studie zdůrazňují řadu jeho často přehlížených aspektů. Od obecně estetických úvah (Zdeněk Mathauser) tak sledujeme literární dílo až k jeho aspektům dílčím (např. úloze snu v něm). Klíčová je zde rozsáhlá studie Milana Jankoviče o básnickém díle Emila Juliše. Svazek je doplněn rozsáhlými rejstříky jmenným i věcným, spolu s předchozími dvěma svazky edičního projektu tak může sloužit jako ideální pomůcka pro vysokoškolské studium literatury.

Chcete si přečíst knihu?Na cestě ke smyslu: Poetika literárního díla 20. století ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor -. Číst Na cestě ke smyslu: Poetika literárního díla 20. století Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY