Česká architektura a její přísnost: Padesát staveb 1989-2004

Česká architektura a její přísnost: Padesát staveb 1989-2004 - Rostislav Švácha | I15cajalco.com

... architektura a její přísnost : Padesát staveb 1989-2004 ... Rostislav Švácha - Wikipedie ... . Praha : Prostor - architektura - interiér - design, 2004. ... 25. Česká architektura a urbanismus 50. a 60. let 20. století 26. Česká architektura a urbanismus 70. a 80. let 20. století 27. Česká architektura a urbanismus 90. let 20. století a počátku ... Jeho realizácie podľa názoru kritikov patria k tomu najlepšiemu, čo u nás v súčasnosti vzniká. Z päťdesiatich stavieb, ktoré uznávaný teoretik archit ... Vítězství konceptu nad kontextem, Česká ... - CORE ... . Z päťdesiatich stavieb, ktoré uznávaný teoretik architektúry Rostislav Švácha zaradil do svojej knihy o českej architektúre (Česká architektura a její přísnost: padesát staveb 1989 - 2004), je s menom Josefa Pleskota spätých päť. Česká architektura a její přísnost : padesát staveb 1989-2004 / Hlavní autor Švácha , Rostislav , 1952 - Vydáno 2004 Dostupnost : Načítá se... Zda je tomu opravdu tak a jak takové střety probíhají, jsme se zeptali profesora Rostislava Šváchy (1952), mj. autora knih Česká architektura a její přísnost: padesát staveb 1989-2004 (2004) nebo SIAL (2010). Čekal jsem, že budete mluvit hlavně o té vaší „přísnosti"? (R. Švácha je autorem souborné publikace „Česká architektura a její přísnost: padesát staveb 1989 - 2004", díla hojně citovaného a v oblasti dějin architektury svým záběrem u nás unikátního - pozn.red.) Ale ta přísnost, to není můj výmysl. "Česká architektura a její přísnost Padesát staveb 1989 - 2004" více... Zprávy památkové péče 09/2000 HISTORICKÝ VÝVOJ KAMENNÝCH DLAŽEB (H.Zachová, L.Lancinger) informace o vyzkumném úkolu Ministerstva kultury České republiky Časopis Architekt 3/1994 Lomené, hranaté a obloukové tvary. Česká kubistická architektura 1911-1923 (Gallery, Praha, 2000), Česká architektura a její přísnost. Padesát staveb 1989-2004 (Prostor, Praha, 2004) či Naprej! Česká sportovní architektura 1567-2012 (Prostor, Praha, 2012). Česká architektura a její přísnost : padesát staveb 1989-2004: Česká sportovní architektura 1567-2012: České iluminované rukopisy 13./16. století: Cheko no kyubizumu kenchiku to dezain 1911-1925 = Česká kubistická architektura a design 1911-1925 : Hohoru, Gochāru,Yanāku = Chochol, Gočár, Janák: Le Corbusier Česká sportovní architektura 1567-2012 (2012), StArt: Sport jako symbol ve výtvarném umění (2016), nebo série knih Paneláci, vydaných UPM. Spolu s Marií Platovskou je editorem svazků Dějiny českého výtvarného umění V, 1939-1958 (2005) a Dějiny českého výtvarného umění VI, 1958-2000 (2007). Technika, Česká architektura a její přísnost; a dále například Padesát staveb 1989-2004 (R. Švácha, 2004) či 20. století české architektury (R. Sedláková, P. Frič) atd. Je však třeba připomínat nejen stavby, ale i osobnosti oboru - jejich výjimečnou schopnost „zachytit, - Česká architektura a její přísnost, padesát staveb 1989 - 2004, str. 108 - 111, Rostislav Švácha - Era 21 2004, str. 69 - 72, Spor o rekonstrukci Horního náměstí v Olomouci pod mediálním drobnohledem, Simona Juračková - AW200, str. 12 - 13, Oberer Marktplatz in Olmũtz, Upper Square in Olomouc - Česká architektura a její přísnost, padesát staveb 1989 - 2004, str. 108 - 111, Rostislav Švácha - Era 21 2004, str. 69 - 72, Spor o rekonstrukci Horního náměstí v Olomouci pod mediálním drobnohledem, Simona Juračková - AW200, str. 12 - 13, Oberer Marktplatz in Olmũtz, Upper Square in Olomouc He graduated on Academy of Arts, Architecture and Design in Prague in 1979 by professor Josef Svoboda, with whom he cooperated in the National Theatre - Laterna Magica.Apart stage designing, exhibitions and audiovisual art, he is involved in building of culture structures in architecture. ŠVÁCHA, R. Česká architektura a její přísnost : Padesát staveb 1989-2004. Praha : Prostor - architektura - interiér - design, 2004. ŠVÁCHA, R., Od moderny k funkcionalismu : Proměny pražské architektury první poloviny dvacátého století ....

INFORMACE

AUTOR
Rostislav Švácha
DIMENZE
3,67 MB
NÁZEV SOUBORU
Česká architektura a její přísnost: Padesát staveb 1989-2004.pdf

POPIS

Netradičně koncipovaná kniha je pokusem o vysvětlení, co je a jaká je soudobá česká architektura a snahou o nalezení převládající vývojové tendence oboru. Autorův přístup vychází z přesvědčení, že během 20. století byla česká architektura zásadně ovlivněna ideovým konstruktem, který autor nazývá českou přísností, fenoménem, který soudobou architekturu nejzřetelněji definuje. Úvodní kapitola knihy se zabývá vznikem a formováním fenoménu přísnosti a jeho působením. Druhá kapitola se věnuje vývoji oboru a zásadním změnám, ke kterým došlo po roce 1989. Jádrem knihy jsou pak populárně koncipované komentáře k 50 vybraným a chronologicky řazeným stavbám našich (a v několika případech i zahraničních) autorů na území ČR realizovaných po roce 1989. Stavby byly vybrány nejen na základě architektonických kvalit, ale také podle jejich významu kulturního a politického. Vzhledem k záměru autora i vydavatele o popularizaci architektury jako nedílné součásti života společnosti jsou komentáře postaveny také na vyjádření autorů objektů, jejich kritiků i na názorech uživatelů a investorů. Poslední kapitolou knihy je stručná faktografie. Faktu, že byl tento retrospektivní titul vydán souběžně v angličtině, a to při příležitosti vstupu České republiky do EU, bylo podřízeno také grafické řešení publikace. Kniha se tak stává nejen netradičním dokumentem vývoje oboru, ale i pro laické čtenáře srozumitelně podaným přehledem kvalitní soudobé české architektonické tvorby.

Chcete si přečíst knihu?Česká architektura a její přísnost: Padesát staveb 1989-2004 ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Rostislav Švácha. Číst Česká architektura a její přísnost: Padesát staveb 1989-2004 Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY