Lékařská psychologie

Lékařská psychologie - Jan Vymětal | I15cajalco.com

...sti, jak cho-roby diagnostikovat a léčit, ale přistupovat k nim jako k subjektivnímu ději pro pacienta znamená ještě vyšší procento úspěšnosti léčby ... Lékařská psychologie a etika - pise.cz ... . Taková léčba předpo-kládá užití poznatků z psychologie. Lékařská psychologie ve zdravotnictví Vývoj vědy v posledních letech sice významně zlepšil možnosti, jak diagnostikovat a léčit choroby, ale přistupovat k nim jako k subjektivnímu ději přináší ještě... zavřít. Vzhledem k vyhlášení stavu nouze vládou ČR může dojít ke změnám v harmonogramu přijímacího řízení. Sledujte aktuální obecné informa ... Přijímací řízení - Univerzita Karlova ... ... zavřít. Vzhledem k vyhlášení stavu nouze vládou ČR může dojít ke změnám v harmonogramu přijímacího řízení. Sledujte aktuální obecné informace zde.Sledujte také aktuální informace na stránkách fakult. Aktuální nabídka vysokých škol z kategorie psychologie a psychoterapie. Výběr podle lokality, typu a formy studia vám umožní rychle najít tu správnou státní nebo soukromou vysokou školu. Lékařská psychologie je hodně oddechový předmět, což je v létě při starostech s patologií a patofyziologií jistě k užitku. Na psychologii jsem se zprvu těšila, nicméně byla jsem docela zklamaná - výuka mě až na výjimky nijak zvlášť neobohatila, což je u tohoto předmětu veliká škoda. VYMĚTAL, Jan. Lékařská psychologie. 3. vydání. Praha : Portál, 2003. 400 s. ISBN 80-7178-740-X. VYMĚTAL, Jan, et al. Obecná psychoterapie. 2. vydání. Praha ... Lékařská psychologie si proto klade za cíl zprostředkovat studentům medicíny základní teoretické a praktické aspekty psychologických, behaviorálních a sociálních faktorů zdraví a nemoci. Absolventi předmětu pochopí, jak ovlivňují psychologické mechanismy zdraví a nemoc. Lékařská psychologie je oborem zabývajícím se především psychickými aspekty interakce lékaře a pacienta, ale i vztahy k významným lidem z pacientova sociálního prostředí, jakou jsou příbuzní, přátelé a podobně. Jejím úkolem je působit proti dehumanizaci medicíny a chránit tím nejen nemocného, ale ve svém ... Lékařská psychologie a psychosomatika - cvičení; Lékařská psychologie a psychosomatika v zubním lékařství; Lékařská psychologie a psychosomatika v zubním lékařství - cvičení (aZLZP051c, ZLZP051a) Lékařská psychologie a psychosomatika v zubním lékařství - přednáška Lékařská psychologie a psychopatologie; Lékařská psychologie a psychopatologie. Doktorský studijní program „Lékařská psychologie a psychopatologie" se zabývá základním i aplikovaným výzkumem v oblasti biopsychosociálních vztahů. Navrhované studium otevírá možnosti interdisciplinárního doktorského vzdělání nejen ... Postgraduální studium| Lékařská psychologie a psychopatologie|Informace o doktorském studiu v obo… zfisar 15.10.2013 Informace o doktorském studiu v oboru Lékařská psychologie a psychopatologie Lékařská fyziologie Publikace vychází z opakovaně vydávané tradiční učebnice autorského kolektivu Fyziologického ústavu 1. lékařské fakulty v Praze. Novinkou je velký rozsah... Lékařská psychologie a psychopatologie; Biopsychosociální přístupy ve zdraví a nemoci . Obsah výuky je realizován prostřednictvím těchto studijních úkolů: Složení jedné ročníkové zkoušky spočívající v obhajobě vlastní písemné přehledové práce dokládající přehled a zájem uchazeče o zvolenou specializaci ... Sledujte aktuální opatření na MUNI v souvislosti s koronavirem. Aktualizace 15. května: Pro všechny studenty platí, že mohou docházet do výuky, na zkoušky či konzultace za přítomnosti nejvýše 15 studentů. Klinická a praktická výuka není co do počtu studentů omezena. Mgr. Veronika Baláková, PhD. - psychologie sportu [email protected] Mgr. Božena Pylypovová [email protected] Bc. Roman Čech - SportMind Lékařská fakulta v Hradci Králové je nejstarší vysoká ...

INFORMACE

AUTOR
Jan Vymětal
DIMENZE
6,90 MB
NÁZEV SOUBORU
Lékařská psychologie.pdf

POPIS

Lékařská psychologie je oborem zabývajícím se především psychickými aspekty interakce lékaře a pacienta, ale i vztahy k významným lidem z pacientova sociálního prostředí. Jejím úkolem je působit proti dehumanizaci medicíny a chránit tím nejen nemocného, ale ve svém důsledku i lékaře. Snaží se péči o nemocného navrátit lidskou dimenzi. V úvodní části knihy autor podává přehled vybraných poznatků obecné, vývojové a sociální psychologie i psychologie osobnosti, které jsou významné pro práci lékaře. Největší pozornost je věnována psychologickým aspektům jednotlivých situací, v nichž se lékař s pacientem nebo jeho příbuznými setkává: probírány jsou postupy rozhovoru s pacientem a jeho blízkými, psychologická péče o ambulantní a hospitalizované pacienty, psychologické aspekty přístupu k bolesti a psychosomatickým onemocněním, úzkost a strach, agresivita, problematika umírání, smrti a truchlení aj. Závěrečná část knihy se věnuje problematice duševních krizí a psychologické první pomoci, psychoterapie, psychoneuroimunologie a psychodiagnostiky. Text je doplněn řadou kazuistik, příkladů a příloh, ukazujících aplikaci probírané tematiky ve zdravotnické praxi.

Chcete si přečíst knihu?Lékařská psychologie ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Jan Vymětal. Číst Lékařská psychologie Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY